کتاب نیروی نبوغ کلامی

23,000 تومان

بخرید و 460 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته : تونی بازان
ناشر : پُل
ترجمه : حورزاد صالحی
از تصورات و رویاهای روزانه تان استفاده کنید به همراه ده راه حل برای رسیدن به نیروی نبوغ کلامی

کتاب نیروی نبوغ کلامی
10 راه حل برای رسیدن به نیروی نبوغ کلامی
از تصورات و رویاهای روزانه تان استفاده کنید

 نوشته :
تونی بازان
 ناشر : پُل
 ترجمه : حورزاد صالحی
 شابک : 978-964-6935-75-4
 تعداد صفحات : 188
 شمارگان چاپ : 500
 نوبت چاپ : ششم -  1396
 لیتوگرافی : -

قیمت پشت جلد : 23000 تومان

  درباره کتاب :
با کمک تونی بازارن دیگر هرگز نیاز ندارید در جستجوی این لغات باشید!
این کتاب به شما می آموزد که چگونه نیروی نبوغ کلامی تان را افزایش دهید و در کاربرد لغات ورزیده شوید
با خواندن،سخن گفتن،به خاطر آوردن و درک کلمات،زندگی اجتماعی و شغلی تان را گسترش بخشید
این کتاب شامل تکنیک های انقلابی بازان در توسعه ی فراخوانی از حافظه و درک است و می آموزد که چگونه :
- فرهنگ لغات شخصی،خلاقیت و حافظه ی خود را گسترش بخشید
- از نقشه های ذهنی استفاده کنید تا نیروی کاربردی لغات را در خود افزایش دهید
- درک خود را توسعه دهید و سخنران موفقی باشید

  فهرست مطالب :

فصل اول  - سفر شما به نیروی نبوغ کلامی آغاز می شود
نبوغ کلامی چیست؟
چرا نبوغ کلامی از اهمیت برخوردار است؟
نبوغ کلامی چگونه به من کمک خواهد کرد؟
مروری بر نیروی نبوغ کلامی
چگونگی
معنای کلمات
نکاتی درباره ی نبوغ کلامی
نیروهای محرکه ی کلامی
تاریخچه ی کوتاهی از تست های بهره ی هوشی
ثمرات کلامی
معمای کلمات - شماره ی 1
مواردی از نبوغ کلامی
معمای کلمات- شماره ی 2
نبوغ کلامی در شما به چه میزانی است؟
جدول حل کنید
سطح کار با کلمات را در خودتان اندازه بگیرید
اهداف معلومات لغوی تان را در جنبه های دیگر زندگی مشخص کنید
به کلمات جدید،خوب گوش دهید
به دنبال کلمات جدید بگردید
نقشه ی ذهنی بسازید
یک فرهنگ لغات خوب بخرید
نیروی محرکه ی کلمات -شماره ی 1

فصل دوم - بازی کلمات کودکان اثبات اینکه شما طبیعتا از نبوغ کلامی برخوردار هستید
داستان سوزوکی
تقلید
بازی
عشق به آموختن
مرتکب اشتباه شدن / شکست خوردن
پافشاری
ثمرات کلامی
معمای کلمات- شماره ی 3
مواردی درباره ی نبوغ کلامی
معمای کلمات- شماره ی 4
از بهترین ها تقلید کنید
با کلمات بازی کنید
به دنبال کلمات ناشناخته باشید
رژیمی سلامت در اختیار مغزتان بگذارید
از اشتباهاتتان درس بگیرید
با کلمات دوست شوید
در تعقیب نیروی کلامی پافشاری کنید
نیروی محرکه ی کلمات -شماره ی 2

فصل سوم - نیروی کلمات-قسمت اول ،ریشه ها؛ چگونه می توانید فرهنگ لغات فردی،خلاقیت،حافظه و بهره ی هوشی خود را افزایش دهید
مطالعه ی موردی -واژه ای درباره ی تجارت
کلمات و نیروی آنها
مطالعه ی موردی-ثبت کلمات
مطالعه ی موردی-درباره ی نبوغ افراد غریبه
ثمرات کلامی
معمای کلمات-شماره ی 5
مواردی درباره ی نبوغ کلامی
معمای کلمات-شماره ی 6
کلمات جدیدی را که به یادآوری شما کمک می کنند،ترکیب کنید
تاریخچه ی فرهنگ های لغات زبان انگلیسی
از کلمات مورد علاقه ی خود استفاده نمایید
هر ساله پنج کلمه ی ریشه ای بیاموزید
به دنبال عبارات و کلمات تسمیه صوتی باشید
نیروی محرکه ی کلمات-شماره ی 3

فصل چهارم - نیروی کلمات:قسمت دوم
مطالعه ی موردی -نبوغ کلامی و موفقیت تحصیلی
مطالعه ی موردی-نیروی لغوی و کلاه و جوراب
معمای کلمات-شماره ی 7
مواردی درباره ی نبوغ کلامی
معمای کلمات-شماره ی 8
نیروی محرکه کلمات-شماره ی 4

فصل پنجم - کلمه ی مغز: از نیروی مغز خود برای بسط و گسترش نیروی کلمات خویش سود جویید
طبیعت چند جانبه ی کلمات
مطالعه ی موردی-ترجمه کنید و آگاه باشید!
حافظه و نبوغ کلامی-فراخوانی از حافظه هنگام آمختن
مغز چپ و راست شما
نقشه های ذهنی
ثمرات کلامی
معمای کلمات-شماره ی 9
ادراک فهم و سوء تفاهم
مواردی درباره ی نبوغ کلامی
معمای کلمات- شماره ی 10
از اصل "فراخوانی از حافظه هنگام آموختن" استفاده کنید
کلمات کلیدی را رنگی کنید
از تصورات و رویاهای روزانه تان استفاده کنید
از رنگ و آهنگ استفاده کنید
از پیشرفت های خود،نقشه ی ذهنی تهیه کنید
نیروی محرکه ی کلمات-شماره ی 5

فصل ششم - زبان رفتاری و چگونگی گسترش آن
صدای سکوت
مطالعه ی موردی-باید به تو کمک کنم
مطالعه ی موردی - مغز و جسم به طور همزمان
صدای شما
آیا می توانم یک قایق به شما بفروشم؟
ثمرات کلامی
معمای کلمات-شماره ی 11
مواردی دربارهی نبوغ کلامی
معمای کلمات-شماره ی 12
بر روی صدایتان مطالعه کنید
لبخند بزنید
مراقب محتوای کلام خود باشید
تمرین آینه
بازی های پر سرو صدا انجام دهید
آواز بخوانید
نسبت کلمات مثبت/منفی خود را پیدا کنید
نیروی محرکه ی کلمات-شماره ی 6

فصل هفتم - خودتان را عرضه دارید،چگونه سخنگویی موفق باشید
مطالعه ی موردی-زبان تان را نگه دارید
موقعیت های گفتار
به کلمات بیاویزید
شنوندگان شما
ثمرات کلامی
معمای کلمات-شماره ی 13
نمونه هایی از نبوغ کلامی
معمای کلمات-شماره ی 14
مطالعه ی موردی-با صدای بلند صحبت کنید
داستان بگویید
بیاموزید تا صدای تان را برجسته سازید
لهجه ها و طرز تلفظ های متفاوت را امتحان کنید
از تصاویر کلامی استفاده کنید
مراقب کلماتی که به کار می برید باشید
صدای تان را پرانرژی کنید-حافظه تان را قوی سازید
اهداف سخنگویی های شخصی تان را مشخص کنید
مطالعه ی موردی-ابتدا بیندیشید
نیروی محرکه ی کلمات-شماره ی 7

فصل هشتم - بخوانید! چگونگی گسترش سرعت خواندن ،درک و فراخوانی
کنترل تمام کلمات را برعهده گیرید
خواندن سریع تر
درک دایره المعارفی -چشم جادویی شما
به خاطر سپردن آنچه می خوانید
معمای کلمات-شماره ی 15
مواردی درباره ی نبوغ کلامی
معمای کلمات-شماره ی 16
شکارچی کلمات باشید
برای ثبت کلمات جدید خود،دفتر یادداشت روزانه تهیه کنید
یک پرونده برای دانش نبوغ کلامی تان ایجاد کنید
از فهرست استفاده کنید
محیط خواندن را زمین بازی کلمات قرار دهید
خویش را مامور نبوغ کلامی تان نمایید
با چشم سوم خود بازی کنید
نیروی محرکه ی کلمات-شماره ی 8

فصل نهم - نیروی ارتباطات: از نیروی نبوغ کلامی تان استفاده کنید و کنترل زندگی تان را به دست گیرید
راهنمایی ها
ارتباط با حیوانات
مطالعه ی موردی-اندازه گیری بهره ی هوشی کلامی
ثمرات کلامی
معمای کلمات-شماره ی 17
مواردی درباره ی نبوغ کلامی
معمای کلمات -شماره ی 18
از حافظه ی خود برای برقراری ارتباط استفاده کنید
از ماهیت چندگانه ی کلمات استفاده کنید
از نقشه های ذهنی استفاده کنید
ارتباطات حیوانات را شاهد باشید
فرهنگ لغات فردی حرفه ای خود را گسترش دهید
جهت دهنده باشید
خویش را بازرسی کنید
نیروی محرکه ی کلمات-شماره ی 9

فصل دهم - گفتار واپسین: استفاده از نبوغ کلامی برای افزایش و گسترش نبوغ چندگانه ی دیگر
بهره ی هوشی و نبوغ خلاق
بهره یهوشی کلامی و نبوغ عددی
مطالعه ی موردی-نیروی کلامی=نیروی عددی
نبوغ بهره ی هوشی کلامی و  فضایی
نبوغ بهره ی هوشی کلامی و اجتماعی
نبوغ بهره ی هوشی کلامی و فیزیکی
ثمرات کلامی
معمای کلمات-شماره ی  19
معمای کلمات-شماره ی 20
نیروی محرکه ی کلمات-شماره ی 1
پاسخنامه ی معمای کلمات
پاسخنامه ی سوالات نیروی محرکه ی کلمات

  • انتشارات پُل
  • تونی بازارن
  • حورزاد صالحی
  • 240
  • ششم
  • 1369
  • 500
  • 978-964-6935-75-4
  • 188
مــزایا
مــعایب