کتاب بایسته های حقوق بازار سرمایه ؛ اصول

35,000 تومان

بخرید و 700 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته : مرضیه خلیلی-لیلا سهرابی-زینب فلاح تفتی
ناشر : شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
آشنایی با مقررات بازارهای سرمایه در ایران

 

کتاب بایسته های حقوق بازار سرمایه ؛ اصول

 

  نوشته : مرضیه خلیلی-لیلا سهرابی-زینب فلاح تفتی
  ناشر : شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
ترجمه : -
شابک :  978-600-5959-67-3
  تعداد صفحات :  242
شمارگان چاپ : 2000
نوبت چاپ : دوم 1393
  لیتوگرافی : -

 

  قیمت پشت جلد : 35000 تومان

 

  درباره کتاب :

فعالیت در بازار سرمایه مستلزم شناخت مقررات حاکم بر آن می باشد. عدم آشنایی کافی با این مقررات نه تنها عدم موفقیت اشخاص در کار وفعالیت را در پی دارد، بلکه ایشان را در معرض خطر و مسئولیت ناشی از عمل خویش قرار داده و مشتریان آن ها را نیز با خطرات عدیده مواجه خواهد ساخت.مجموعه چند جلدی «بایسته های حقوق بازار سرمایه» که دومین مجلد آن پیش روی شماست با هدف توضیح وتبیین قواعد و مقررات لازم برای فعالیت در بازار سرمایه در حال تدوین است تا از طریق ارتقاء دانش حقوقی فعالان بازار سرمایه، گامی در راستای ایجاد بازاری کارآمد، شفاف و منصفانه بردارد. این کتاب متناسب با سر فصل های اعلامی توسط اداره امور گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس و اوراق بهادار برای مقررات اصول بازار سرمایه، مشتمل بر سه بخش ساختار بازار سرمایه، ناهنجاری های بازار سرمایه ومقررات ناظر بر شرکت های سهامی می باشد.
 

 

فهرست مطالب :

سخن ناشر
مقدمه

بخش نخست. ساختار بازار سرمایه
فصل نخست: ارکان ناظر بازار سرمایه

مبحث نخست: شورای عالی بورس و اوراق بهادار
گفتار نخست: ساختار
گفتار دوم: وظایف
مبحث دوم: سازمان بورس و اوراق بهادار
گفتار نخست: ماهیت و ساختار سازمان
گفتار دوم: وظایف سازمان

فصل دوم: اشخاص تحت نظارت
مبحث نخست: مقررات مشترک ناظر بر اشخاص تحت نظارت
مبحث دوم: تشکل های خود انتظام
گفتار نخست: بورس ها
بند نخست: بورس اوراق بهادار
بند دوم: سایر بورس ها
گفتار دوم: بازار های خارج از بورس
گفتار سوم: کانون ها
بند نخست: مفهوم و کارکرد کانون ها
بند دوم: کانون های فعال در بازار اوراق بهادار
گفتار چهارم: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
مبحث سوم: نهادهای مالی
گفتار نخست: کارگزار، بازار گردان و سبدگردن
بند نخست: کارگزار
بند دوم: بازار گردان
بند سوم: سبد گردان
گفتار دوم: صندوق سرمایه گذاری
کفتار سوم: شرکت های تأمین سرمایه، شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های مادر (هلدینگ)
بند نخست: شرکت های تأمین سرمایه
بند دوم: شرکت های سرمایه گذاری
بند سوم: شرکت های مادر(هلدینگ)
مبحث سوم: ناشران
گفتار نخست: تعاریف و الزامات کلی
گفتار دوم: موارد افشا ومصادیق اطلاعات مهم
گفتار سوم: نحوه افشای اطلاعات

بخش دوم: ناهنجاری های بازار سرمایه
فصل نخست: تخلفات

مبحث نخست: مفهوم تخلف
مبحث دوم: نحوه رسیدگی به تخلفات اشخاص در بازار سرمایه
گفتار نخست: رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار
بند نخست: انجام تحقیقات و مرجع بدون رسیدگی
بند دوم: مرجع تجدید نظر
بند سوم: نحوه رسیدگی
گفتار دوم: رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون بازار
بند نخست: انواع تخلفات ومجازات های انضباطی
بند دوم: مراجع رسیدگی کننده، نحوه رسیدگی و صدور رأی
گفتار سوم: اخذ جریمه نقدی

فصل دوم: اختلافات
مبحث نخست: ایجاد سازش در کانون ها
گفتار نخست: تشکیلات کمیته سازش
گفتار دوم: حل و فصل اختلاف در کانون
مبحث دوم: رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری
گفتار نخست: تشکیلات هیأت داوری
گفتار دوم: صلاحیت هیأت داوری
بند نخست: صلاحیت ذاتی و محلی هیأت داوری
بند دوم: موارد خاص صلاحیت هیأت داوری
گفتار سوم: صدور و اجرای آراء هیأت داوری

فصل سوم: جرائم
مبحث نخست: عناوین جرائم بازار سرمایه
گفتار نخست: سوء استفاده از اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار/ افشای اطلاعات نهانی قبل از انتشار عمومی
گفتار دوم: معامله متکی بر اطلاعات نهانی
گفتار سوم: دستکاری در قیمت اوراق بهادار
گفتار چهارم: انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی به منظور عرضه عمومی بدون رعایت ترتیبات مقرر
گفتار پنجم: تصدیق و ارائه اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی و استفاده در گزارشات
گفتار ششم: افشای اطلاعات توسط کارگزار یا کارگزار/ معامله گر، بازارگردان، مشاور سرمایه گذاری
گفتار هفتم: مبادرت به انجام فعالیت کارگزاری، کارگزار/ معامله گری، بازارگردانی و یا معرفی خود تحت آن
عنوان، بدون اخذ مجوز
گفتار هشتم: خودداری از ارائه اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان و یا بورس
گفتار نهم: تخلف از وظایف قانونی مبنی بر تهیه و ارائه و تصدیق اسناد، مدارک و اطلاعات
گفتار دهم: سوء استفاده از اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارش های خلاف واقع
گفتار یازدهم: استفاده کارگزار، کارگزار/ معامله گر یا بازارگردان از اوراق بهادار و وجوه مشتریان
مبحث دوم: آئین رسیدگی به جرائم و طرح شکایات توسط سازمان

بخش سوم: مقررات ناظر بر شرکت های سهامی
فصل نخست: معرفی شرکت های سهامی

مبحث نخست: مفهوم شرکت سهامی
مبحث دوم: اقسام شرکت های سهامی
گفتار نخست: شرکت سهامی عام
بند نخست:شرکت سهامی عام ثبت شده نزد سازمان
بند دوم: شرکت سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
گفتار دوم: شرکت سهامی خاص

فصل دوم: تشکیل شرکت سهامی
مبحث نخست: تشکیل شرکت سهامی عام
گفتار نخست: الزامات مؤسسان پیش از پذیره نویسی
بند نخست: شرکت سهامی عام معاف از ثبت
بند دوم: شرکت های سهامی عام مشمول ثبت
گفتار دوم: پذیره نویسی
گفتار سوم: رسیدگی به تعهدات پیره نویسان و تشکیل مجمع عمومی مؤسس
گفتار چهارم: ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها
مبحث دوم: تشکیل شرکت سهامی خاص

فصل سوم: سهام شرکت سهامی
مبحث نخست: مفهومو ویژگی ها
مبحث دوم: انواع سهام و تبدیل آن
گفتار نخست: انواع سهام
بند نخست: سهام بانام و بی نام
بند دوم: سهام ممتاز
گفتار دوم: تبدیل سهام بی نام به بانام و بالعکس
مبحث سوم: حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهام
گفتار نخست: حقوق سهامدارن
بند نخست: حق بر سود و دارایی شرکت
بند دوم: حق رأی
بند سوم: حق اطلاع از امور شرکت
بند چهارم: حق انتقام سهام
گفتار دوم: تعهدات سهامداران

فصل چهارم: ارکان شرکت سهامی
مبحث نخست: رکن تصمیم گیرنده(مجامع عمومی)
گفتار نخست: مجمع عمومی مؤسس
بند نخست: تشکیل جلسه و ترتیبات رسیدگی
بند دوم: صلاحیت های مجمع عمومی مؤسس
گفتار دوم: مجمع عمومی عادی
بند نخست: تشکیل جلسه و ترتیبات رسیدگی
بند دوم: صلاحیت های مجمع عمومی عادی
گفتار سوم: مجمع عمومی فوق العاده
مبحث دوم: رکن اجرایی(مدیران)
گفتار نخست: هیأت مدیره
بند نخست: تعداد و شرایط انتخاب اعضای هیأت مدیره و تشکیل جلسات آن
بند دوم: وظایف و اختیارات هیأت مدیره
گفتار دوم: مدیر عامل
بند نخست: نحوه انتخاب مدیر عامل و خاتمه مدیریت آن
بند دوم: حدود اختیارات مدیر عامل
گفتار سوم: معاملات مدیران و مدیرعامل
بند نخست: معامات قابل ابطال
بند دوم: اعتبار معامله همراه با جبران خسارت
بند سوم: معاملات باطل
گفتار چهارم: مسئولیت مدیران و مدیرعامل
بند نخست: مسئولیت کیفری
بند دوم: مسئولیت مدنی
مبحث سوم: رکن نظارتی (بازرس/ بازرسان)
گفتار نخست: چگ.نگی انتخاب و عزل بازرسان و تعیین حق الزحمه ایشان
گفتار دوم: وظایف و مسئولیت های بازرس

فصل پنجم: حیات شرکت
مبحث نخست: امور مالی شرکت
گفتار نخست: حساب های شرکت
گفتار دوم: ترازنامه
گفتار سوم: محاسبه و تقسیم سود
مبحث دوم: تغییرات سرمایه
گفتار نخست: افزایش سرمایه
بند نخست: روش های افزایش سرمایه
بند دوم: تصمیم گیری راجع به افزایش سرمایه
بند سوم: تشریفات افزایش سرمایه
گفتار دوم: کاهش سرمایه
بند نخست: اقسام و روش های کاهش سرمایه
بند دوم: فرآیند کاهش سرمایه
مبحث سوم: تبدیل شرکت سهامی
گفتار نخست: شرایط تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام
گفتار دوم: فرآیند اجرایی تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام

کتاب نامه 

 

 

  • انتشارات اطلاع رسانی و خدمات بورس
  • مرضیه خلیلی-لیلا سهرابی-زینب فلاح تفتی
  • 376
  • دوم
  • 1393
  • 2000
  • 978-600-5959-67-3
  • 242
مــزایا
مــعایب