کتاب جعبه ابزار بورس

8,000 تومان

بخرید و 160 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته:سید صادق بحرینی-حسین محسنی
ناشر:بورس
ابزارهای پرکاربرد رایج فعلی در بورس شامل سهام عادی،اوراق بهادار با درآمد ثابت (اوراق مشارکت و صکوک اجاره)،صندوق های سرمایه گذاری مشترک،صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله،اوراق تسهیلات مسکن،اختیار فروش تبعی و...

کتاب جعبه ابزار بورس

 نوشته : سید صادق بحرینی-حسین محسنی

 ناشر : بورس
 ترجمه : -
 شابک : 978-600-7872-00-0
 تعداد صفحات : 109
 شمارگان چاپ : 1000
 نوبت چاپ :  اول- 1394
 لیتوگرافی : -

 قیمت پشت جلد : 8000 تومان

 درباره کتاب :
مخاطب اصلی این کتاب سرمای گذاران مبتدی هستند که در هفت فصل نگاشته شده است که در بردارنده ی ابزارهای پرکاربرد رایج فعلی در بورس شامل سهام عادی ، اوراق بهادار با درآمد ثابت (اوراق مشارکت و صکوک اجاره) ، صندوق های سرمایه گذاری مشترک ، صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله ، اوراق تسهیلات مسکن ، اختیار فروش تبعی و آتی سهام است. در هر یک از فصول ابتدا ابزار مدنظر معرفی می شود. سپس فرایند اجرایی و سرمایه گذاری آن ابزار تبیین شده و در ادامه مزایای سرمایه گذاری در آن اشاره می شود. پس از آن ، ابعاد و ریسک ابزار مذکور معرفی می شود . پایان هر فصل دربردارنده ی چند توصیه ی مهم برای یادآوری مطالب کلیدی فصل به سرمایه گذار است.


 فهرست مطالب :

پیش گفتار

ابزار اول - سهــــــــــام عادی
سهام چیست ؟
سرمایه گذاری در سهام عادی
مزایای سهام عادی
ابعاد سهام عادی
ریسک سهام عادی
به خاطر داشته باشید

ابزار دوم - اوراق بهادار با درآمد ثابت
اوراق بهادار با درآمد ثابت چیست ؟
سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
مزایای اوراق با درآمد ثابت
ابعاد  اوراق با درآمد ثابت
ریسک اوراق با درآمد ثابت
به خاطر داشته باشید

ابزار سوم - صندوق های سرمای گذاری مشترک
صندوق سرمای گذاری مشترک چیست ؟
سرمایه گذاری در صندوق های سرمای گذاری مشترک
مزایای صندوق های سرمای گذاری مشترک
ابعاد صندوق های سرمای گذاری مشترک
ریسک صندوق های سرمای گذاری مشترک
به خاطر داشته باشید

ابزار چهارم -  صندوق های سرمای گذاری قابل معامله
صندوق های سرمای گذاری قابل معامله چیست ؟
سرمایه گذاری در صندوق های قابل معامله
مزایای  صندوق های قابل معامله
ابعاد  صندوق های قابل معامله
ریسک  صندوق های قابل معامله
به خاطر داشته باشید

ابزار پنجم - حق تقدم تسهیلات مسکن
اوراق تسهیلات مسکن چیست ؟
فرایند دریافت وام با خرید اوراق تسهیلات
مزایای اوراق تسهیلات مسکن
ابعاد اوراق تسهیلات مسکن
ریسک اوراق تسهیلات مسکن
به خاطر داشته باشید

ابزار ششم -  اختیار فروش تبعی
اختیار فروش تبعی چیست ؟
فرایند سازو کار اختیار فروش تبعی
مزایا اوراق اختیار فروش تبعی
ابعاد اوراق اختیار فروش تبعی
ریسک اوراق اختیار فروش تبعی
به خاطر داشته باشید

ابزار هفتم -  آتی سهام
قرارداد آتی سهام چیست ؟
فرایند ساز و کار قرارداد آتی
مزایای قراردادهای آتی
ابعاد قرارداد آتی
ریسک قرارداد آتی
به خاطر داشته باشید

منابع و ماخد
برخی سایت های مفید

  • انتشارات اطلاع رسانی و خدمات بورس
  • سید صادق بحرینی-حسین محسنی
  • 180
  • اول
  • 1394
  • 1000
  • 978-600-7872-00-0
  • 109
مــزایا
مــعایب