کتاب قانون توانگری

22,000 تومان

بخرید و 440 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته : کاترین پاندر
ناشر : پیکان
ترجمه : گیتی خوشدل
به  جای این که آرزوهای  دیرین خود  را با این بهانه که رویاهایی محال هستند سرکوب کنید ، به طرزی سازنده به آنها بنگرید.

کتاب قانون  توانگری

 نوشته :
کاترین پاندر
 ناشر : پیکان
 ترجمه : گیتی خوشدل
 شابک : 978-964-328-084-0
 تعداد صفحات : 345
 شمارگان چاپ : 5000
 نوبت چاپ :  چهل و پنجم-  1393
 لیتوگرافی : -

قیمت پشت جلد : 22000 تومان

  درباره کتاب :
کتاب قانون خلاقیت این است که  به  جای این که آرزوهای  دیرین خود  را با این بهانه که رویاهایی محال هستند سرکوب کنید ، به طرزی سازنده به آنها بنگرید. یعنی بدانید که آرزوهای راستین شما چیستند و آن گاه از آرزوهایتان فهرستی تهیه کنید. به طور منظم به سراغ آنها بروید و در صورت لزوم آنها را عوض یا جابجا کنید. وقتی آرزوهایتان را می نویسید ، جایگاه ذهنی آنها نیز منظم می شود. می خواهم دیگر بار وعده ی گوته را به یادتان آورم :  انجام آنچه را که می توانی یا می اندیشی که می توانی ، آغاز کن ! در جسارت، نبوغ و اقتدار و اعجاز نهفته است.


  فهرست مطالب :


مقدمه : از آسمان برایتان طلا می بارد !
فصل اول :  حقیقت تکان دهنده درباره ی توانگری
فصل دوم :  قانون اصلی توانگری
فصل سوم :  قانون خلاء
فصل چهارم :  قانون خلاقیت
فصل پنجم : قانون تخیل
فصل ششم :  قانون فرمان
فصل هفتم :  قانون افزایش
فصل هشتم :  گرایش توانگرانه نسبت به پول
فصل نهم :  کار ، راهی قدرتمند برای توانگری
فصل دهم :  استقلال مالی
فصل یازدهم :  قانون محبت و خیرخواهی
فصل دوازدهم :  قانون دعا
فصل سیزدهم :  قانون اعتماد به نفس
فصل چهاردهم :  قدرت های خارق العاده ای که در شما هست !
فصل پانزدهم :  قدرت های ویژه ای که برای توانگری دارید!
فصل شانزدهم : قانون پشتکار و مداومت

  • انتشارات پیکان
  • کاترین پاندر
  • گیتی خوشدل
  • 395
  • چهل و پنجم
  • 1393
  • 5000
  • 978-964-328-084-0
  • 345
مــزایا
مــعایب