کتاب ارزشیابی سهام(روش هاومدلها)

120,000 تومان

بخرید و 2,400 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته : دکترکاوه مهرانی - کیارش مهرانی
ناشر : موسسه کتاب مهربان نشر
چارچوب تحلیل بنیادی وارزش سهام

 کتاب ارزشیابی سهام(روش هاومدلها)
چارچوب تحلیل بنیادی وارزش سهام
نوشته : دکترکاوه مهرانی-کیارش مهرانی-سیدروح اله صانعی
ناشر : موسسه کتاب مهربان نشر
ترجمه : -
شابک : 0-24-5823-600-978
تعداد صفحات : 656
شمارگان چاپ : 1000
نوبت چاپ : دوم -1392
لیتوگرافی :-
قیمت پشت جلد :120000 توماندرباره کتاب :
کتاب حاضربه چهاربخش اصلی تقسیم شده است.بخش اول شامل مبانی ارزشیابی وداده های اولیه(مانندرشد،ریسک،وجریان نقدی)میباشد.بخش دوم کتاب مربوط به مدل شناسی است.بخش سوم کتاب بامحوریت ارزش افزایی به خواننده کمک می کند.تاباروش شناسی مدل هابیشترآشناشود.بخش چهارم درباره ارزشیابی شرکت هادرشرایط غیرعادی است.
ساختاراصلی کتاب برگرفته ازکتاب هاومجموعه مقالات پروفسورآسوات داموداران (استاددانشگاه استرن نیویورک)است.
فهرست مطالب :
بخش یکم : مقدمات و اطلاعات لازم برای ارزشیابی
فصل 1 : مقدمه ای بر ارزشیابی
فصل 2 : تئوری و مدل های ریسک
فصل 3 : بر آورد پارامترهای ریسک و هزینه سرمایه
فصل 4 : تبدیل سود به جریان نقدی
فصل 5 : رشد
بخش دوم : مدل ها و روش های ارزشیابی
فصل 6 : ارزش استمرار عملیات شرکت
فصل 7 : مدل های تنزیل سود نقدی(DDM)
فصل 8 : مدل های تنزیل جریان نقد آزاد(ّّFCF)
فصل 9 : مدل های تنزیل سود باقیمانده(RIM)
فصل 10 : مدل های اقتضایی و کاربرد آن در ارزشیابی سهام
فصل 11 : اصول بنیادین ارزشیابی مقایسه ای
فصل 12 : ارزشیابی مقایسه ای: شناخت انواع ضرایب و نسبتهای مقایسه ای
بخش سوم : درک مفاهیم ارزش افزایی و راهنمای استفاده از مدل ها
فصل 13 : طبقه بندی مدل های ارزشیابی و گزینش مدل مطلوب
فصل 14 : ارزش افزایی: چارچوب ارزشیابی جریان های نقدی(عایدات و DDM)
فصل 15 : ابزار سنجش افزایی: EVA و CFROI
بخش چهارم: ارزشیابی در شرایط خاص
فصل 16 : ارزشیابی شرکت های نوپا و تازه تاسیس
فصل 17 : ارزشیابی شرکت های زیان ده
فصل 18 : ارزشیابی شرکت های دارای بحران مالی

  • انتشارات مهربان نشر
  • دکترکاوه مهرانی-کیارش مهرانی-سیدروح اله صانعی
  • 950
  • دوم
  • تابستان 1392
  • 1000
  • 0-24-5823-600-978
  • 656
مــزایا
مــعایب

بخش دوم کتاب بسیار فوق العاده بود
این کتاب رو به همه کسائیکه سوالاتی تو این زمینه دارند پیشنهاد میکنم