کتاب مدیر یک دقیقه ای و گفتگو با مدیر یک دقیقه ای

45,000 تومان

بخرید و 900 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته : اسپنسر جانسون-کنت بلانچارد
ناشر : دایره
ترجمه : صدیقه ابراهیمی (فخار)
هدف گذاری یک دقیقه ای و گفتگو با مدیر یک دقیقه ای

کتاب مدیر یک دقیقه ای و گفتگو با مدیر یک دقیقه ای

 نوشته : اسپنسر جانسون-کنت بلانچارد
 ناشر : دایره
 ترجمه : صدیقه ابراهیمی (فخار)
 شابک : 978-964-6839-46-5
 تعداد صفحات : 356
 شمارگان چاپ : 750
 نوبت چاپ : بیست و هشتم-  1393
 لیتوگرافی : -

 قیمت پشت جلد : 45000 تومان

 درباره کتاب :
خواه گرداننده یک شرکت زرگ چند ملیتی باشید یا سرپرست یک خانواده در روستا، خواندن کتاب «مدیر یک دقیقه ای» تحول و تفاوتی بزرگ در زندگی شما ایجاد خواهد کرد. کاربرد سه فن ساده و عملی به شما می آموزد توان باروری و تولید خود را افزایش دهید، وقت بیشتری را در اختیار داشته باشید و از کار و حرفه ی خود ، خانواده ی خود و «خود» خود بترین بهره را بدست آورید.
کتاب «گفتگو با مدیر یک دقیقه ای » که مکمل کتاب  مدیر یک دقیقه ای است ، سه رمز تعیین هدف یک دقیقه ای ، تمجید یک دقیقه ای و توبیخ یک دقیقه ای را با الگوهای واقعی زندگانی افراد پیوند می دهد ؛ بنابراین می توانید بی درنگ آنها را در زندگانی خود به کار گیرید.

 فهرست مطالب :

فهرست مطالب (مدیر یک دقیقه ای)
مقدمه

جستجو
مدیر یک دقیقه ای
اولین رمز : هدف گذاری یک دقیقه ای
خلاصه ی هدف گذاری یک دقیقه ای
رمز دوم : تمجید یک دقیقه ای
خلاصه ی تمجید یک دقیقه ای
ارزیابی
رمز سوم : توبیخ یک دقیقه ای
خلاصه ی توبیخ یک دقیقه ای
مدیر یک دقیقه ای توضیح می دهد
چرا هدف گذاری های یک دقیقه ای موثرند ؟
چرا تمجید های یک دقیقه ای موثرند ؟
چرا توبیخ های یک دقیقه ای موثرند ؟
مدیر یک دقیقه ای جدید
یک هدیه برای خودتان
یک هدیه برای دیگران

فهرست مطالب (گفتگو با : مدیر یک دقیقه ای)
سوال
مدیر یک دقیقه ای
حرف آسان تر از عمل
کاربرد ABC در مدیریت
اساس جریان
خلاصه ی کاربرد ABC در مدیریت
تربیت کادر ورزیده
توبیخ موثر
تمرین تئوری
برقراری سیستم پنج گام PRICE
سیستم پنج گام
حوزه ی اجرا را دقیقا مشخص کنید
جریان اجرا را یادداشت و ثبت کنید
اجرا را پیگیری و هدایت کنید
پیشرفت را ارزیابی و ارزشیابی کنید
خلاصه ی سیستم پنج گام
هانک کیست ؟
چند اندرز یا تفکر
پیمان ببندید
با مدیر یک دقیقه ای کار کنید
  • انتشارات دایره
  • کن بلانچارد
  • صدیقه ابراهیمی(فخار)
  • 300
  • بیست و هشتم
  • 1393
  • 750
  • 978-964-6839-46-5
  • 356
مــزایا
مــعایب