کتاب راز اعداد

88,000 تومان

بخرید و 1,760 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته : آنه ماری شیمل
ناشر : دانشگاه ادیان و مذاهب
ترجمه : فاطمه توفیقی
بررسی نقش اعداد در فرهنگ ها و ادیان گوناگون

کتاب راز اعداد

 نوشته : آنه ماری شیمل
 ناشر : دانشگاه ادیان و مذاهب
 ترجمه : فاطمه توفیقی
 شابک : 978-964-8090-67-3
 تعداد صفحات : 325
 شمارگان چاپ : 1000
 نوبت چاپ : هفتم - زمستان 1393
 لیتوگرافی : -
وضعیت : فعلا موجود نیست


 قیمت پشت جلد : 88000 تومان

 درباره کتاب :
هنگامی که به بسیاری از رفتارهای دینی و فرهنگی خود نگاه می کنیم متوجه نقش پررنگ اعداد در آنها می شویم ، نقشی که در قرن حاضر و در دنیای پیشرفته نیز رنگ نباخه اس . بسیاری از ما 7 را عددی بسیار مقدس می دانیم و از نحوست 13 هراسانیم . اما شاید دوست داشته باشیم بدانیم که آیا این اعداد در فرهنگ های دور و نزدیک نیز همین ویژگی ها را دارند . کتاب راز اعداد اثر مستشرق شهیر آلمانی ، آنه ماری شیمل به آشنایی ما با نقش برجسته ی اعداد در فرهنگ ها و ادیان کمک می کند . خواننده این اثر اطلاعات ارزشمندی را درباره ی تلقی ملت های گوناگون به دست می آورد.

 فهرست مطالب :

پیش گفتار مؤلف

 مقدمه
اعداد و نظام های عددی
میراث فیثاغورسیان
غنوض و قبالا
عرفان اسلامی
نماد گرایی عددی قرون وسطایی و باروک
خرافات
بازی های عددی و مربع های وفقی

فرهنگ کوچک اعداد
عدد ذات ازلی
قطبیت و تقسیم
ترکیب فراگیر
عدد نظم مادی
عدد زندگی و عشق
عدد تام جهان آفرینش
ستون های حکمت
عدد سعد
مضاعف عدد مقدس 3
کمال و تمامیت
عدد صامت
دایره ی بسته
سعد یا نحس
عدد یاوران
عدد قمری کوچک
نماد کمال
عدد فتح
دو برابر 9
عدد چرخه ی متونیک
حد شمارش در قدیم
کمال
حروف الفبای عبری
بیست و چهار تا سی و نه
آمادگی و کمال
چهل و دو تا شصت و شش
هفتاد و هفتاد و دو
هشتاد و چهار تا ده هزار
نمایه


  • انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب
  • آنه ماری شیمل
  • فاطمه توفیقی
  • 390
  • هفتم
  • زمستان 1393
  • 1000
  • 978-964-8090-67-3
  • 325
مــزایا
مــعایب