کتاب راز میلیونر یک شبه

6,000 تومان

بخرید و 120 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته : مارک فیشر
ناشر : اردیبهشت
ترجمه : محمدرضا شادمان
داستان ثروتمند شدن

کتاب راز میلیونر یک شبه

 نوشته : مارک فیشر
 ناشر : اردیبهشت
 ترجمه : محمدرضا شادمان
 شابک : 978-964-7727-84-4
 تعداد صفحات : 141
 شمارگان چاپ : 3200
 نوبت چاپ : اول- 1386
 لیتوگرافی : ترنج رایانه

 قیمت پشت جلد : 6000 تومان

 درباره کتاب :
انسان همواره نیازمند حکایت های بایسته ی عصر خویش است به ویژه قصه هایی که به گفته ی دانشمند ؟ حقایق سودمندی را هم در بر داشته باشد. این کتاب با حجمی اندک و داستانی موثر و منحصر به فرد اصول روشن و کارآمدی را در برابر ما به نمایش درآورده است که ریشه در تجربه ای دیر سال دارد. همه ی ما می توانیم با آموختن و عمل کردن به این روش ها به خواسته های طبیعی خود از جمله رفاه و کامیابی دست یابیم.
قالب داستانی با برخورداری از فضای صمیمانه و تاثیر گذار می تواند مناسب ترین بستر نمایش حقایق زندگی باشد. درون مایه ی عاطفی قصه می تواند با ضمیر ناهشیار و پنهان هر یک از ما ارتباط یرقرار کرده و حقایق پوشیده را در برابر نظر ما آشکار سازد. این خود می تواند نقطه ی آغاز کشف و شهود ما باشد تا در پرتو آن بتوانیم زوایای تاریک درون و بیرون خود را نیز مشاهده کنیم.
 فهرست مطالب :


فصل اول :  مرد جوان برای مشورت به دیدار عموی ثروتمند خود می رود
فصل دوم :  مرد جوان باغبان سالخورده ای را ملاقات می کند
فصل سوم :  مرد جوان خطر کردن و بهره گیری از فرصت ها را می آموزد
فصل چهارم :  مرد جوان خود را در اسارت می یابد
فصل پنجم :   مرد جوان ایمان آوردن را می آموزد
فصل ششم :  مرد جوان تمرکز  یافتن بر اهداف خویش را می آموزد
فصل هفتم :   مرد جوان ارزش تصویر ذهنی را در می یابد
فصل هشتم :  مرد جوان قدرت نفوذ کلمات را کشف می کند
فصل نهم :  مرد جوان با معنای گل رز آشنا می گردد
فصل دهم :  مرد جوان فرمانروایی بر ضمیر پنهان خویش را می آموزد
فصل یازدهم :  مرد جوان و مرشد پیر در اطراف ارقام و روش های عملی گفتگو می کنند
فصل دوازدهم :  مرد جوان مفهوم زندگی و شادی را در می یابد
فصل سیزدهم : مرد جوان روش بیان تمایلات خویش از زندگی را می آموزد
فصل چهاردهم : مرد جوان اسرار باغ گل رز را کشف می کند
فصل پانزدهم : پیر مرد و مرد جوان هر یک عازم سفر خود می شوند
  • انتشارات اردیبهشت
  • مارک فیشر
  • محمدرضا شادمان
  • 175
  • اول
  • 1386
  • 3200
  • 978-964-7727-84-4
  • 141
مــزایا
مــعایب