کتاب مذاکره تنها راه موفقیت در تجارت و زندگی

8,400 تومان

بخرید و 168 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

 نوشته : چستر ل.کاراس
ناشر : نسل نواندیش
ترجمه : محمد ابراهیم گوهریان-مهدی غروی
از مجموعه کتاب های تجارت جهانی

 کتاب مذاکره تنها راه موفقیت در تجارت و زندگی
از مجموعه کتاب های تجارت جهانی
 نوشته : چستر ل.کاراس
 ناشر : نسل نواندیش
 ترجمه : محمد ابراهیم گوهریان-مهدی غروی
 شابک : 978-964-236-188-5
 تعداد صفحات : 415
 شمارگان چاپ : 2000
 نوبت چاپ : اول - 1389
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 8400 تومان
 درباره کتاب :
در تجارت نیز همانند زندگی آنچه را سزاوارش هستید، به دست نمی آورید بلکه آنچه را بر سر آن مذاکره کرده اید، به دست می آورید.هر گاه دو نفر با هم تعامل دارند یا معامله ای انجام می دهند این احتمال هم هست که دیدگاه های متفاوت خود را که باید سازگار شود وارید این معامله کنند. مذاکره فرایندی است که این دیدگاه های متفاوت را کنار هم قرار می دهد. همگی ما از فروشنده گرفته تا خریدار،از سیاستمدار گرفته تا دیپلمات از مدیر تا کارمند و البته شوهران ،همسران،دوستان و فرزندان هر روز در حال مذاکره هستیم ولی به ندرت آن را بدین نام می خوانیم .حتی کسانی که می گویند از مذاکره نفرت دارند یا آن را انجام نمی دهند در حال مذاکره هستند،چه بخواهند و چه نخواهند . به همین دلیل است که مجله ی نیوزویک ، مذاکره را «بازی زندگی» می نامد.
 فهرست مطالب :
بخش اول - راهبردهای برنده - برنده
فصل اول : یادگیری مذاکره از سایر فرهنگ ها
فصل دوم : پیروزی در مذاکره
فصل سوم : ابر برندگان در مذاکره همیشه مذاکره کنندگان «برنده-برنده» هستند
فصل چهارم : قدرت چانه زنی
فصل پنجم : بینش نو
فصل ششم : راهبرد روابط و همکاری های دیرپا
فصل هفتم : تعیین هدف های قابل دسترسی
فصل هشتم : راهبرد مقابله با نرخ مقطوع
فصل نهم : راهبرد دفاع از قیمت فروش خودتان
فصل دهم : راهبرد برنامه ریزی و آماده سازی
بخش دوم - ارزش آفرینی و رویکردهای رقابتی که به نتیجه می رسند
فصل یازدهم : راهکارهای قدرتمند تقاضا و پیشنهاد
فصل دوازدهم : راهکارها و روش های دفاعی در برابر فشار زمانی
فصل سیزدهم : فشارهای ناشی از اقتدار و عدم اقتدار
فصل چهاردهم : به دست گرفتن ابتکار عمل
فصل پانزدهم : به دست گرفتن و حفظ ابتکار عمل
دیگران چگونه تلاش می کنند شما را بترسانند و در این باره چه باید کرد
فصل شانزدهم : ده ترفند بینابینی و کثیف که باید مراقب آن ها باشید
فصل هفدهم : هنر شکستن بن بست
فصل هجدهم : راهبردها و راهکارهای اتمام مذاکره
فصل نوزدهم : نسخه ی دکتر کاراس برای موفقیت

  • انتشارات نسل نو اندیش
  • چستر.ال.کاراس
  • مهدی غروی ، محمد ابراهیم گوهریان
  • 462
  • اول
  • 1389
  • 2000
  • 978-964-236-188-5
  • 415
مــزایا
مــعایب