کتاب کار آفرینی و پروژه

11,500 تومان

بخرید و 230 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

 نوشته : علیرضا مقدسی-عبداله مخملی
ناشر : مرندیز
کسب مهارت های راه اندازی یک کسب و کار

 کتاب کار آفرینی و پروژه
 نوشته : علیرضا مقدسی-عبداله مخملی
 ناشر : مرندیز
 ترجمه : -
 شابک : 978-600-106-217-9
 تعداد صفحات : 316
 شمارگان چاپ : 1000
 نوبت چاپ : اول- 1391
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 11500 تومان
 درباره کتاب :
کارآفرینی فرایندی است که با نگاه فرصت گرایانه کارآفرین آغاز می شود و نتیجه آن عرضه خدمات و محصولات جدید و ایجاد اشتغال و رفاه در سطح جامعه و در واقع "ایجاد یک چیز ارزشمند از هیچ چیز است" . برای افزایش میزان کارآفرینی در افراد جامعه می توان آگاهی ها و توانایی های آنان را در زمینه ی کارآفرینی بالا برد.به این ترتیب راه اندازی کسب و کارهای تازه نیز رونق خواهد گرفت. یکی از عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی توجه خاص به تقویت نظام آموزشی است . امروزه تقریبا در تمام پایه های تحصیلی همه کشورها ی توسعه یافته و در حال توسعه آموزش و ترویج کارآفرینی جای ویژه ای دارد.کتاب «کارآفرینی و پروژه» در راستای اهداف زیر تالیف شده است :
1- آشنایی با اصول و مفاهیم تئوری و نظری کارآفرینی
2- کسب مهارت های راه اندازی یک کسب و کار
3- آشنایی با چگونگی مدیریت سازمان های کسب و کار
 فهرست مطالب :
مقدمه
بخش اول - کلیات کارآفرینی
فصل اول : مبانی و مفاهیم کارآفرینی
فصل دوم : ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان های کارآفرین
بخش دوم - مدیریت خلاقیت و نوآوری
فصل سوم : مفاهیم و تکنیک های خلاقیت و نوآوری
فصل چهارم : نظریه «حل خلاقانه مسأله»
بخش سوم - مدیریت امور کسب و کار
فصل پنجم : مدیریت منابع انسانی و کارمندیابی
فصل ششم : مدیریت تولید و عملیات
فصل هفتم : جایگاه محصولات در کارآفرینی
فصل هشتم : عناصر و ابعاد بازاریابی محصولات
فصل نهم : تکنیک های فروش محصولات
فصل دهم : مدیریت امور مالی
بخش چهارم - تجارت الکترونیکی و کارآفرینی
فصل یازدهم : تجارت الکترونیک و فرصت های کارآفرینی
بخش پنجم - طرح کسب و کار
فصل دوازدهم : تعاریف و مفاهیم طرح کسب و کار
فصل سیزدهم : محتوای طرح کسب و کار
فصل چهاردهم : فرم های تعریف مفاهیم طرح کسب و کار
فصل پانزدهم : نمونه ی عملی طرح کسب و کار

  • انتشارات مرندیز
  • علیرضا مقدسی-عبداله مخملی
  • عبدالرضا رضایی نژاد
  • 470
  • اول
  • 1391
  • 1000
  • 978-600-106-217-9
  • 316
مــزایا
مــعایب