کتاب عشق شفابخش

7,600 تومان

بخرید و 152 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

 نوشته : هارویل هندریکس-هلن هانت
ناشر : نسل نواندیش
ترجمه : هادی ابراهیمی
ایجاد روابطی آگاهانه تر و بالغانه تر جهت رشد و تحول شخصی

 کتاب عشق شفابخش
 نوشته : هارویل هندریکس-هلن هانت
 ناشر : نسل نواندیش
 ترجمه : هادی ابراهیمی
 شابک : 978-964-412-018-3
 تعداد صفحات : 680
 شمارگان چاپ : 1000
 نوبت چاپ : اول- زمستان 1384
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 7600 تومان
 درباره کتاب :
این کتاب شگفت انگیز فرصت منحصر به فردی را در جهت رشد و تحول شخصی در اختیار شما قرار می دهد . می توانید با حل و فصل مسائل و موضوع هایی که ریشه در کودکی شما دارند با کودکان خود ( در هر سنی که باشند ) به روابطی آگاهانه تر ،بالغانه تر و سالم تر دست یابند .
 فهرست مطالب :
مقدمه
یادداشت مترجم
فصل اول - ارتباط
دنیایی از ارتباطات
خانواده ی ایمگو
فصل دوم - کسستگی ارتباط
والدین ناخود آگاه
کودک به عنوان آموزگار
فصل سوم - اصلاح و ترمیم ارتباط
مکالمه ی تعمدی
والد خودآگاه
فرآیند رشد والد
فصل چهارم - کودک خود را دریابید
سوگند نامه ی والد خود آگاه
نگاهی اجمالی
مرحله ی همبستگی (تعلق خاطر)
مرحله ی اکتشاف
مرحله ی هویت
مرحله ی توانایی
مرحله ی ارتباط
مرحله ی صمیمیت
فصل پنجم - خلق میراثی نو
آینده ای خود آگاه
فصل ششم - ابزارهایی برای والدی خودآگاه
از آگاهی تا عمل
بخش 1 : شناخت سبک والدی خودتان
بخش 2 : شناسایی سبک والدی پدر و مادرتان
بخش 3 : درک و شناخت روابط شما
بخش 4 : طرح و برنامه ای برای التیام و رشد
یادداشت ها

  • انتشارات نسل نو اندیش
  • هارویل هندریکس-هلن هانت
  • هادی ابراهیمی
  • 585
  • اول
  • زمستان 1384
  • 1000
  • 978-964-412-018-3
  • 680
مــزایا
مــعایب