کتاب اسرار زنان موفق

5,600 تومان

بخرید و 112 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

 نوشته : نیاز جاودانی
ناشر : کتاب درمانی
راه های عملی برای پیروزی در زندگی فردی و اجتماعی

 کتاب اسرار زنان موفق
راه های عملی برای پیروزی در زندگی فردی و اجتماعی
 نوشته : نیاز جاودانی
 ناشر : کتاب درمانی
 ترجمه : -
 شابک : 978-964-7108-23-2
 تعداد صفحات : 160
 شمارگان چاپ : 1500
 نوبت چاپ : هفتم- 1392
 لیتوگرافی : الوان
 قیمت پشت جلد : 5600 تومان
 درباره کتاب :
موفقیت چیست ؟ آیا با درآوردن پول هنگفت ،گرفتن جایزه نوبل،اداره کردن سازمانی بزرگ، در مصدر امور واقع شدن یا بالاترین مقام رسمی را داشتن است ؟ یا این که موفقیت تنها یک مسئله شخصی است ؟ یا این که انسان احساس کند در زندگی خود به سعادتمندی و خرسندی دست یافته و از زندگی لذت می برد ؟ کدام حکایت قصه راستین یک زندگی موفقیت آمیز است ؟ به عنوان کتاب باز می گردیم آیا موفقیت برای مردان و زنان متفاوت است؟ پس چرا تنها به موفقیت زنان اشاره گردیده است ؟
 فهرست مطالب :
مقدمه
بخش اول - کسب مهارت های فردی یک زن
محیط اولیه (تعلیم و تربیت پدر و مادر)
استعداد و بروز خلاقیت
تجربه و یادگیری
قوانین طبیعی زندگی چه می گویند ؟
نقش پدیده بخت و اقبال و شانس در سرنوشت انسان
خودسازی
آیا با دعا و نیایش می توان به چاره جویی پرداخت ؟
مراقبت و توجه به نیازهای جسم
بخش دوم - اسرار موفقیت برای شما
فصل اول : ابزار موفقیت
ثمر = تلاش + شکیبایی
نظم و انضباط
انعطاف پذیری
باورها و اعتقادات درست
عزت نفس
برخورد با حوادث و رویدادها
تفکر مثبت
با انگیزه زیستن
سازگاری اجتماعی
شهامت
اعتماد به نفس
تعادل و توازن
قاطعیت در تصمیم گیری
عزم و اراده
خوش بینی
هدفمندی
بلند نظری
موثر بودن
فصل دوم : موانع موفقیت
وابستگی
ناامیدی و یأس
بی قراری و تمایل شدید
تنفر
اضطراب و نگرانی
نارضایتی از وضع کنونی
مقایسه خود با دیگران
وفاداری
رقابت
نفی تجدد
فصل سوم : فرصت ها برای موفقیت شما به وجود می آیند ،آن ها را از دست ندهید
بخش سوم - رموز موفقیت در زندگی زناشویی
نقش همسر در پیشبرد اهداف یک زن
انتخاب صحیح و آگاهانه
دخترانی که ازدواج نمی کنند
دست یافتن به یک زندگی سعادتمندانه
سوء تفاهم
طلاق
بخش چهارم - کسب مهارت های اجتماعی گامی برای موفقیت یک زن
مقام اجتماعی مناسب و بحق زنان چیست ؟
شخصیت حقوق زن
آیا زنان از رقابت با مردان منع می شوند ؟
ارج نهادن زن به همتای خود و تأثیر موفق بودنش بر گروه همتایان
اشتغال زنان و مساوی بودن با مردان
آیا الگوی یک زن می تواند یک مرد باشد ؟
ما نه برای مردان و نه برای زنان بلکه برای مردم خدمت می کنیم
به دام افتادن در کارهای یکنواخت و تکراری
بخش پنجم - رشد اقتصادی و استقلال مالی برای یک زن
فواید داشتن استقلال مالی برای یک زن چیست ؟
از پول چگونه باید استفاده کرد ؟
چگونه می توان ثروتمند شد ؟
بخش ششم - انتظارات و خواسته های زنان چیست ؟
انتظارات یک زن از خود
انتظارات یک زن از اطرافیان خود
انتظارات یک زن از همسرش
انتظارات یک زن از مدیران و رؤسای خود
بخش هفتم - معرفی چهره های شاخص زنان موفق
برگزیدگانی از زنان کارای ایران از دیرباز تا امروز
زنان موفق در تاریخ و امروز سایر نقاط جهان
فهرست منابع و ماخذ

  • انتشارات کتاب درمانی
  • نیاز جاودانی
  • 205
  • هفتم
  • 1392
  • 1500
  • 978-964-7108-23-2
  • 160
مــزایا
مــعایب