کتاب قوانین طلایی کار تیمی

50,000 تومان

بخرید و 1,000 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

 نوشته : جان سی.ماکسول
ناشر : معیار علم
ترجمه : داود نعمت اللهی
17 قانون مهم در مدیریت کارهای تیمی

 کتاب قوانین طلایی کار تیمی
17 قانون بسیار مهم
 نوشته : جان سی.ماکسول
 ناشر : معیار علم
 ترجمه : داود نعمت اللهی
 شابک : 978-964-6651-90-6
 تعداد صفحات : 304
 شمارگان چاپ : 1000
 نوبت چاپ : دوم- 1393
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 50000 تومان
 درباره کتاب :
هر روز به نحوی از انحاء شما جزئی از یک تیم هستید. سؤال این نیست که : آیا در کاری شرکت می کنید که با شراکت دیگران انجام می شود ؟ سوال این است که : آیا شراکت شما با دیگران موفقیت آمیز خواهد بود ؟
هرکسی می داند که کار تیمی چیز خوبی است. در حقیقت ضروری است .اما واقعا چگونه کاربردی دارد؟ چه چیزی یک تیم را موفق می سازد ؟ چرا بعضی از تیم ها مستقیما به اوج می رسند و بینش آنها به حقیقت می پیوندد،در حالی که بعضی دیگر به هیچ کجا نمی رسند ؟
 فهرست مطالب :
مقدمه
قانون اول : قانون اهمیت
قانون دوم : قانون دیدگاه کلی
قانون سوم : قانون جایگاه مناسب
قانون چهارم : قانون کوه اورست
قانون پنجم : قانون زنجیر
قانون ششم : قانون عامل شتاب دهنده
قانون هفتم : قانون قطب نما
قانون هشتم : قانون سیب گندیده
قانون نهم : قانون قابل اطمینان بودن
قانون دهم : قانون بها
قانون یازدهم : قانون تابلوی اعلام وضعیت
قانون دوازدهم : قانون نیمکت ذخیره ها
قانون سیزدهم : قانون هویت
قانون چهاردهم : قانون ارتباط
قانون پانزدهم : قانون برتری
قانون شانزدهم : قانون روحیه بالا
قانون هفدهم : قانون پاداش ها

  • انتشارات معیار علم
  • جان سی.مکس ول
  • داوود نعمت اللهی
  • 335
  • دوم
  • 1393
  • 1000
  • 978-964-6651-90-6
  • 304
مــزایا
مــعایب