کتاب مدیر یک دقیقه ای

25,000 تومان

بخرید و 500 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

 نوشته:کنت بلانچارد-اسپنسرجانسون
ناشر : معیاراندیشه
ترجمه:شهرزادحکیم مختار
چگونه کارایی،سود و رفاه خود را افزایش دهیم

 کتاب مدیر یک دقیقه ای
چگونه کارایی،سود و رفاه خود را افزایش دهیم
 نوشته : کنت بلانچارد-اسپنسر جانسون
 ناشر : معیار اندیشه
 ترجمه : شهرزاد حکیم مختار
 شابک : 978-600-5462-10-4
 تعداد صفحات : 80
 شمارگان چاپ : 1000
 نوبت چاپ : سوم- 1394
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 25000 تومان
 درباره کتاب :
من یک مدیر یک دقیقه ای هستم ؟
تئ چی هستی ؟
مدیر خندید و گفت : من یک مدیر یک دقیقه ای هستم . من خودم را به این اسم می نامم چرا که می توانم در عرض یک مدت کوتاه نتایج بزرگی از افراد بدست آورم
چگونه مدیر یک دقیقه ای این کار را نجام می دهد؟ پشت این موفقیت او سه راز بزرگ نهفته است. رهبران آمریکایی و ژاپنی صنایع خواندن این کتاب را برای تمامی مدیران خود اجباری کرده اند .
 فهرست مطالب :
پیش گفتار : اکنون بیشتر از همیشه
جستجو
مدیر یک دقیقه ای
راز اول : اهداف یک دقیقه ای
راز دوم : تشویق یک دقیقه ای
تشویق یک دقیقه ای : خلاصه
اطلاع رسانی
راز سوم : توبیخ یک دقیقه ای
مدیر یک دقیقه ای توضیح می دهد
چرا اهداف یک دقیقه ای موثرند
چرا تشویق های یک دقیقه ای موثرند
چرا توبیخ یک دقیقه ای موثر است
مدیر یک دقیقه ای جدید
هدیه ای به خود
هدیه ای برای دیگران
درباره ی نویسندگان

  • انتشارات معیار اندیشه
  • کنت بلانچارد
  • شهرزاد حکیم مختار
  • 115
  • سوم
  • 1394
  • 1000
  • 978-600-5462-10-4
  • 80
مــزایا
مــعایب