کتاب چگونه کارکنان را به کار ترغیب کنیم و آموزش شیوه ی یادگیری به مدیران و کارکنان باهوش

17,000 تومان

بخرید و 340 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

 نویسنده کتاب اول:فردریک هرتسبرگ
نویسنده کتاب دوم:کریس آرجریس
ناشر : مبلغان
ترجمه : علی فروزفر
از سری مقالات آموزشی دانشگاه هاروارد

 دو کتاب در یک کتاب
کتاب اول : چگونه کارکنان را به کار ترغیب کنیم ؟
 نویسندگان: فردریک هرتسبرگ
کتاب دوم : آموزش شیوه ی یادگیری به مدیران و کارشناسان باهوش
 نوشته : کریس آرجریس
 ناشر : مبلغان
 ترجمه : علی فروزفر
 شابک : 978-964-2614-73-8
 تعداد صفحات : 98
 شمارگان چاپ : 1500
 نوبت چاپ : دوم- 1392
 لیتوگرافی : پائیزان
 قیمت پشت جلد : 17000 تومان
 درباره کتاب :
مجموعه کتاب های دو کتاب در یک کتاب یک مجموعه کلاسیک از بررسی های دانشگاه هاروارد در دنیای کسب و کار است.هر جلد حاوی دو عنوان اصلی است و به صورت مستقل به طرح موضوعات مهمی می پردازد.این مجموعه از سال 1992 به عنوان یک منیع پیشتاز برای ایده های پیشرفت و موفقیت در فعالیت های مدیریتی بوده استکه بسیاری از آنها تا امروز هنوز با ما حرف می زنند و مار تحت تاثیر قرار می دهند.هر عنوان از این مجموعه دربرگیرنده ی اندیشه ی موثر و قدرتمندی است که بهترین کنش ها را شکل داده و الهام بخش مدیران و کارشناسان بیشماری در سراسر جهان بوده است. این اندیشه ها در عین حال نحوه ی نگرش و تفکر شما را دربارهی دنیای شگفت انگیز و پرتلاطم کسب و کار امروزین دگرگون خواهد ساخت.
کتاب اول به نام "چگونه کارکنان را به کار ترغیب کنیم " بدون ورود به مباحث حاشیه ای ، با رویکردی عملیاتی ، اصول و قواعدی موثر و راهگشا در اختیار مدیران قرار می دهدو با رعایت ایجاز مهم ترین ترفندهای مدیریتی را برای برانگیختن کارکنان به منظور کار و تلاش در جهت تحقق هدف های سازمان آموزش می دهد.با خواندن این کتاب،مدیران و سرپرستان و کارشناسان می آموزند که چگونه افسانه های بی حاصل و گاه مخرب در فرایند انگیزش را کنار بگذارند و از ساز و کارهای مطمئن ،مؤثر و پرحاصل به ویژه غنی سازی شغل استفاده کنند.
کتاب دوم به نام "آموزش شیوه ی یادگیری به مدیران و کارشناسان باهوش" ضمن مروری روشنگرانه بر زمینه ها و موقعیت های یادگیری و موانع روبروی آن، استدلال دفاعی را از ابعاد گوناگون با استدلال مؤثر مقایسه می کند و راهکارهای ارزشمندی به منظور تقویت روند یادگیری در جریان فعالیت های گروهی سازمان در اختیار خواننده قرار می دهد.
 فهرست مطالب :
 فهرست کتاب اول
یادداشت ناشر
یادداشت مترجم
مجموعه کلاسیک بررسی های دانشگاه هاروارد در دنیای کسب و کار
انگیزش با انگیزانه
انگیزانه ی بدنی منفی
انگیزانه روان شناختی منفی
انگیزانه ی مثبت
افسانه هایی در باره ی انگیزش
بهداشت (پیشگیری) در برابر محرک ها
مثلث بیرونی
بارگذاری شغل
یک کاربرد موفقیت آمیز
گام های غنی سازی شغل
درباره ی نویسنده
خلاصه ی کتاب
چکیده ی اندیشه
اندیشه در عمل
دیگر آثار مترجم
فهرست کتاب دوم
مجموعه کلاسیک بررسی های دانشگاه هاروارد در دنیای کسب و کار
افرا حرفه ای چگونه از یادگیری می گریزند
استدلال دفاعی و حلقه ی زوال
یادگیری شیوه ی استدلال موثر
درباره ی نویسنده
دیگر آثار این نویسنده
خلاصه ی کتاب
چکیده ی اندیشه

  • انتشارات مبلغان
  • فردریک هرتسبرگ-کریس آرجریس
  • علی فروزفر
  • 95
  • دوم
  • 1392
  • 1500
  • 978-964-2614-73-8
  • 98
مــزایا
مــعایب