کتاب نحوه ی اداره ی جلسات و نحوه ی نوشتن یک طرح کسب و کار عالی

16,000 تومان

بخرید و 320 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

 نویسنده کتاب اول: آنتونی جی
نویسنده کتاب دوم :ویلیام ای.سلمان
ناشر : مبلغان
ترجمه : احمد ارژمند
از مجموعه مقالات دانشگاه هاروارد

 دو کتاب در یک کتاب
کتاب اول : نحوه ی اداره ی جلسات
 نویسندگان: آنتونی جی
کتاب دوم : نحوه ی نوشتن یک طرح کسب و کار عالی
 نوشته : ویلیام ای.سلمان
 ناشر : مبلغان
 ترجمه : احمد ارژمند
 شابک : 978-964-2614-65-3
 تعداد صفحات : 80
 شمارگان چاپ : 1500
 نوبت چاپ : دوم- 1392
 لیتوگرافی : پائیزان
 قیمت پشت جلد : 16000 تومان
 درباره کتاب :
مجموعه کتاب های دو کتاب در یک کتاب یک مجموعه کلاسیک از بررسی های دانشگاه هاروارد در دنیای کسب و کار است.هر جلد حاوی دو عنوان اصلی است و به صورت مستقل به طرح موضوعات مهمی می پردازد.این مجموعه از سال 1992 به عنوان یک منیع پیشتاز برای ایده های پیشرفت و موفقیت در فعالیت های مدیریتی بوده استکه بسیاری از آنها تا امروز هنوز با ما حرف می زنند و مار تحت تاثیر قرار می دهند.هر عنوان از این مجموعه دربرگیرنده ی اندیشه ی موثر و قدرتمندی است که بهترین کنش ها را شکل داده و الهام بخش مدیران و کارشناسان بیشماری در سراسر جهان بوده است. این اندیشه ها در عین حال نحوه ی نگرش و تفکر شما را دربارهی دنیای شگفت انگیز و پرتلاطم کسب و کار امروزین دگرگون خواهد ساخت.
کتاب اول به نام "نحوه ی اداره ی جلسات" بدون ورود به مباحث حاشیه ای به بررسی موارد زیر می پردازد : 1- از یک جلسه برای نیل به اهداف محدودی بهره ببرید 2- تعیین کردن هدف ها در جلسه 3- وظایف رئیس جلسه 4- بهترین نقش رئیس جلسه ،نقش رهبر اجتماعی است 5- چگونه جلسه را به خوبی اداره کنید
کتاب دوم به نام "نحوه ی نوشتن یک طرح کسب و کار عالی" روی این مساله تاکید دارد که علیرغم آنچه در باور ما جاری است روی اشخاص سرمایه گذاری کنید و نه روی ایده ها . در شرایط جدید و بازارهای جدید فرصت های مناسبی برای سرمایه گذاری وجود دارد که می توان با مدیریت صحیح ریسک و پاداش سرمایه گذاری جدید را تشخیص داد و بهترین زمینه را برای سودآوری ایجاد کرد.
 فهرست مطالب :
 فهرست کتاب اول
یادداشت ناشر
مجموعه کلاسیک بررسی های دانشگاه هاروارد در دنیای کسب و کار
کارکردهای یک جلسه
چه نوع جلسه ای ؟
قبل از جلسه
وظیفه ی رئیس
اداره ی جلسه
سکوت را بشکنید
درباره ی نویسنده
فهرست کتاب دوم
مجموعه کلاسیک بررسی های دانشگاه هاروارد در دنیای کسب و کار
اشخاص
فرصت
زمینه
ریسک و پاداش
معامله و بعد از آن
مواظب مزاحم باشید
درباره ی نویسنده
دیگر آثار این نویسنده

  • انتشارات مبلغان
  • آنتونی جی-ویلیام ای.سلمان
  • احمد ارژمند
  • 90
  • دوم
  • 1392
  • 1500
  • 978-964-2614-65-3
  • 80
مــزایا
مــعایب