کتاب یک کشور یک شرکت نیست و مهارت های یک مدیر کارامد

15,000 تومان

بخرید و 300 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

 نویسنده کتاب اول: پل کروگمن
نویسنده کتاب دوم : رابرت ال.کتس
ناشر:مبلغان
ترجمه: احمدارژمند
مجموعه دو کتاب در یک کتاب

 دو کتاب در یک کتاب
کتاب اول : یک کشور یک شرکت نیست
 نویسندگان: پل کروگمن
کتاب دوم : مهارت های یک مدیر کارامد
 نوشته : رابرت ال.کتس
 ناشر : مبلغان
 ترجمه : احمد ارژمند
 شابک : 978-964-2614-66-0
 تعداد صفحات : 72
 شمارگان چاپ : 1500
 نوبت چاپ : دوم- 1392
 لیتوگرافی : پائیزان
 قیمت پشت جلد : 15000  تومان
 درباره کتاب :
مجموعه کتاب های دو کتاب در یک کتاب یک مجموعه کلاسیک از بررسی های دانشگاه هاروارد در دنیای کسب و کار است.هر جلد حاوی دو عنوان اصلی است و به صورت مستقل به طرح موضوعات مهمی می پردازد.این مجموعه از سال 1992 به عنوان یک منیع پیشتاز برای ایده های پیشرفت و موفقیت در فعالیت های مدیریتی بوده استکه بسیاری از آنها تا امروز هنوز با ما حرف می زنند و مار تحت تاثیر قرار می دهند.هر عنوان از این مجموعه دربرگیرنده ی اندیشه ی موثر و قدرتمندی است که بهترین کنش ها را شکل داده و الهام بخش مدیران و کارشناسان بیشماری در سراسر جهان بوده است. این اندیشه ها در عین حال نحوه ی نگرش و تفکر شما را دربارهی دنیای شگفت انگیز و پرتلاطم کسب و کار امروزین دگرگون خواهد ساخت.
کتاب اول به نام "یک کشور یک شرکت نیست" به بررسی سرمایه گذاری و نقش آن در توازن تجاری پرداخته و از سوی دیگر به تاثیر بازخوردهای سرمایه گذاری در کسب و کار بر روی اقتصاد می پردازد و به این نتیجه می رسد که در جهان سیستم باز کسب و کار ،بازخوردها غالبا ضعیف و تقریبا همیشه نامعین اند.
کتاب دوم به نام "مهارت های یک مدیر کارامد" دست به ارائه ی رویکردی مفیدتر به انتخاب و تربیت مدیران می زند.این رویکرد مبتی بر آن نیست که مدیران خوب چه هستند (خصیصه ها و مشخصات ذاتی آنان چیست) ، بلکه بر آن مبتنی است که آنان چه می کنند (انواع مهارت هایی که آنان برای به نتیجه رساندن مشاغل خود به نحو کارامد از خود بروز می دهند).آن گونه که در اینجا عنوان می شود مهارت به توانایی ای دلالت دارد که می توان آن را توسعه داد و نه آنکه لزوما مادرزادی باشد و آن چیزی است که در عملکرد نشان داده می شود نه فقط بالقوه باشد. بنابراین معیار اصلی مهارت باید کنش کارامد تحت شرایط متغیر باشد.
 فهرست مطالب :
 فهرست کتاب اول
یادداشت ناشر
مجموعه کلاسیک بررسی های دانشگاه هاروارد در دنیای کسب و کار
صادرات و مشاغل
سرمایه گذاری و توازن تجاری
تمثیل هزارپای افلیج
بازگشتن به مدرسه
بازخوردها در کسب و کار و در اقتصاد
یک رئیس جمهور قرار است چه بکند؟
یادداشت ها
درباره ی نویسنده
فهرست کتاب دوم
مجموعه کلاسیک بررسی های دانشگاه هاروارد در دنیای کسب و کار
رویکرد سه مهارتی
دلالت هایی برای اقدام
نتیجه گیری
تفسیر مروری
یادداشت ها
درباره ی نویسنده

  • انتشارات مبلغان
  • 1500
  • پل کروگمن-رابرت ال.کتس
  • احمد ارژمند
  • 85
  • 72
  • 978-964-2614-66-0
  • 1392
مــزایا
مــعایب