کتاب ده قدرت ذهن

5,000 تومان

بخرید و 100 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

 نوشته : باربارا برگر
ناشر : کیاراد
ترجمه : امیر جهانیان-احسان خیام-حدیث ایمانی
کاربرد قوانین ذهنی در جوامع بشری

 کتاب ده قدرت ذهن
 نوشته : باربارا برگر
 ناشر : کیاراد
 ترجمه : امیر جهانیان-احسان خیام-حدیث ایمانی
 شابک : 978-600-5685-39-8
 تعداد صفحات : 80
 شمارگان چاپ : 3000
 نوبت چاپ : اول- 1390
 لیتوگرافی : پارسا
 قیمت پشت جلد : 5000 تومان
 درباره کتاب :
 قوانین ذهنی مانند قوانین فیزیکی هستند.آن ها اصولی نامرئی هستند که عملکرد پدیده های ذهنی را توصیف می کنند.قوانین ذهنی به طور یکسان برای افراد و گروه ها به کار گرفته می شود. همان طور که افکار افراد بر اساس قانون متجلی می شوند، افکار پشتیبان خود آگاهی جمعی بشر نیز به عنوان یک کل بر اساس قانون متجلی می شوند.با این درک حالا دیگر قادریم به علت تجلی بینش جمعی بشریت نسبت به آینده ی مشترکمان پی ببریم بر. از آنجا که این قانون ، اجتناب ناپذیر و همگانی است : افکار بشر در حال حاضر مشغول خلق آینده ی بشریت است.
 فهرست مطالب :
تکنولوژی ذهن چیست ؟
تکنولوژی ذهن
قانون یک اصل تغییر ناپذیر است
* قانون جاذبه
* قانون کاشت و برداشت
* قانون علت و معلول
* قانون رنگ ها
* قوانین همواره ثابت بوده اند
قوانین ذهنی
کاربرد قوانین ذهنی
نرم افزاری برای سخت افزار شما
وی
قانون شماره ی 1 : قانون علت و معلول
« تفکر علت است و حوادث معلول »
نقطه نظر مطلق
نقطه نظر فردی
قانون شماره ی 2 : قانون اختیار
« شما تنها متفکر ذهن خود هستید »
قانون شماره ی 3 : قانون تمرکز
« هر چه روی آن تمرکز کنید پیش خواهد آمد »
قانون شماره ی 4 : قانون افکار پشتیبان
« افکار پشتیبان شما واقعیت شما را رقم می زننند ! »
بر اساس باورتان
الگوهای باور جمعی
قانون شماره 5 : قانون فردی سازی
« شما تنها با افکار خودتان سر و کار دارید »
قانون شماره ی 6 : قانون آفرینش
آزمایش : فکر کردن ممنوع !
قانون شماره ی 7 : قانون احساس
« تا اندیشه ای نباشد احساسی نیست! »
آزمایش : مشاهده و تصدیق
ترتیب پدیده ها
لازمه ی آرامش
قانون شماره ی 8 : قانون جانشینی
قانون شماره ی 9 : قانون معادل های ذهنی
« هر اندیشه ای ،واقعیتی مشابه خود را به بار می آورد »
تکنیک های ذهنی
قانون شماره ی 10 : قانون تجلی
« افکار همان اشیاء هستند »
ساز و کارهای آفرینش (خلقت)
چگونه از قدرت ذهن استفاده کنیم ؟
قدم اول : تعیین افکار پشتیبان و الگوهای ذهنی تان
از خودتان بپرسید
رژیم ذهنی 7 روزه
مدیتیشن
گام دوم : همسو سازی افکار پشتیبان تان با ماهیت حقیقت
ماهیت حقیقت
واحد یکتا
علاج شما استدلال شماست!
حال چرا اینگونه است ؟
گام سوم : درمان ذهن
از کل به جزء
چه طوری شروع کنیم ؟
جنبه های یگانه
ایجاد معادل های ذهنی
درمان دیگران
درمان گروهی
نمونه هایی از سایر درمان ها
هشدار
چکیده
قوانین ذهنی
ویژگی های قوانین ذهنی
نکاتی جهت یادآوری

  • انتشارات کیاراد
  • باربارا برگر
  • امیر جهانیان-احسان خیام-حدیث ایمانی
  • 110
  • اول
  • 1390
  • 3000
  • 978-600-5685-39-8
  • 80
مــزایا
مــعایب