کتاب زبان بدن برای موفقیت

43,500 تومان

بخرید و 870 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

 نوشته:مارک باودن
ناشر:معیاراندیشه
ترجمه:مسعود فرهمندفر
کنترل گفتگوها،جلب توجه و انتقال پیام بدون کاربرد واژه ها

 کتاب زبان بدن برای موفقیت
کنترل گفتگوها،جلب توجه و انتقال پیام مناسب بدون کاربرد واژه ها
 نوشته : مارک باودن
 ناشر : معیار اندیشه
 ترجمه : مسعود فرهمندفر
 شابک : 978-600-5462-42-5
 تعداد صفحات : 256
 شمارگان چاپ : 1000
 نوبت چاپ : اول- 1392
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 43500 تومان
 درباره کتاب :
گاهی بیشتر مردم به راحتی فراموش می کنند که زبان بدن چه تأثیر بسزایی در برداشت مثبت یا منفی دیگران از ما دارد. با این همه،هستند افراد بی تفاوتی که ضعف ارتباط غیر کلامی شان منجر به از دست دادن احترام خود و نیز برانگیختن بی اعتمادی دیگران می شود.بنابراین روی سخن این کتاب با کسانی است که نمی خواهند وقت ارزشمند خود را هدر دهند.
 فهرست مطالب :
پیش گفتار
فصل اول - ارتباط تنها کلام نیست
فصل دوم - شکست در ارتباطات
فصل سوم - جلب اعتماد با حرکت دست ها
فصل چهارم - نقش تنفس در تأثیر گذاری
فصل پنجم - هیجان بخشیدن به اشاره ها
فصل ششم - چهره،گویای همه چیز است
فصل هفتم - از پیچیدگی تا سهولت زبان بدن
فصل هشتم - حضوری تأثیر گذار داشته باشید
فصل نهم - توجه مخاطب را به خود جلب کنید
فصل دهم - زبان بدن فراگیر
فصل یازدهم - خود را در موقعیت پیروزی قرار دهید
فصل دوازدهم - به حرکت واداشتن مخاطب

  • انتشارات معیار اندیشه
  • مارک باودن
  • مسعود فرهمند فر
  • 300
  • اول
  • 1392
  • 1000
  • 978-600-5462-42-5
  • 256
مــزایا
مــعایب