کتاب تجارت جهانی الکترونیک و فناوری اطلاعات

4,800 تومان

بخرید و 96 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته:مهدی صادقی-زهرا نوری توپکانلو
ناشر:سخن گستر
نزدیک کردن فاصله ها و معنی دار کردن فرصتهای طلایی

 کتاب تجارت جهانی الکترونیک و فناوری اطلاعات
 نوشته : مهدی صادقی-زهرا نوری توپکانلو
 ناشر : سخن گستر
 ترجمه : -
 شابک : 978-964-477-212-1
 تعداد صفحات : 536
 شمارگان چاپ : 1000
 نوبت چاپ : اول- 1385
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 4800 تومان
 درباره کتاب :
کتاب " تجارت جهانی الکترونیک و فناوری اطلاعات " نیاز قرن حاضر است که سرچشمه گرفته شده از مدیریت تکنولوژی و پیچیدگی های خاص علم و دانش کنونی در ارتباطات فی ما بین علوم بین رشته IT و خصوصا علم کامپیوتر و مدیریت است . سخن از ارتباطات مدرن الکترونیکی کسب و کار و ایجاد دولت و حرکت های الکترونیکی است. تجارت الکترونیک و دنیای الکترونیک یعنی نزدیک کردن فاصله ها ، یعنی معنی دار کردن فرصت های طلایی تجارت و حرکت از سطح به عمق و تلاش اندیشمندانه در جهت حذف واسطه هاست.
 فهرست مطالب :
تقدیر و تشکر
پیش گفتار
سخنی با خوانندگان
فصل اول - جهانی شدن و اقتصاد
مقدمه
جهانی شدن تعاریف و مفاهیم (Globalization)
تاریخچه جهانی شدن
جهانی شدن یا جهانی سازی
ویژگی های جهانی شدن
علل جهانی شدن
ابزارهای جهانی شدن
روندهای جهانی شدن و ابعاد آن
چالش هایی که مدیریت دولتی با آن مواجه است
روش های آموزشی جهانی شدن
تعلیم مدیران جهانی و آموزش فرهنگ مختلط
پرورش رهبران برای مذاکرات جهانی
طبقه بندی ارتباطات جهانی
منفعت های جهانی شدن
موافقان و مخالفان جهانی شدن
راهبردهای ورود به بازرهای جهانی
حوزه های تأثیر گذار بر جهانی شدن
جهانی شدن و اقتصاد جهانی
عوامل موثر بر جهانی شدن اقتصاد
نقش دولت در جهانی سازیتدثیرات جهانی شدن بر درآمد دولت ها
اثرات جهانی شدن با فقر
فصل دوم - گات
مقدمه
تاریخچه گات
اصول اساسی گات
انگیزه های تاسیس گات
اهداف گات
مذاکرات ادواری گات
فصل سوم - سازمان تجارت جهانی
مقدمه
ضرورت تشکیل و معرفی سازمان تجارت جهانی
تفاوت های اساسی گات و سازمان تجارت جهانی
اهداف سازمان تجارت جهانی
اصول سازمان تجارت جهانی
وظایف سازمان تجارت جهانی
ارزش و اهمیت پیوستن به سازمان تجارت جهانی
ساختار و تشکیلات سازمان تجارت جهانی
نحوه تصمیم گیری در سازمان تجارت جهانی
مقررات ناظر بر سازمان تجارت جهانی
ساختار محتوایی سازمان تجارت جهانی
فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی
کشورهای در حال توسعه و سازمان تجارت جهانی
پیوستن به سازمان تجارت جهانی
ایران و سازمان تجارت جهانی
فوایت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی
فصل چهارم - تجارت الکترونیک
مقدمه
تجارت سنتی و تجارت الکترونیک،مفاهیم و تعاریف
تاریخچه تجارت الکترونیک
ابزارهای تجارت الکترونیک
پیش نیازهای ضروری برای استقرار تجارت الکترونیک
حوزه های تحت تاثیر تجارت الکترونیک
مدل های مختلف تجارت الکترونیک (E-Commerce Models)
مقایسه مدل های تجارت الکترونیکی Clarck B2B و EMS B2B در فضای X2Y
معماری وب محلی
مشخصات سیستم های تجارت الکترونیک
اجزای اصلی در یک محیط تجارت الکترونیکی
مراحل انجام تجارت اینترنتی
انواع سایت های تجاری و خدمات الکترونیکی
مدیریت تجارت الکترونیک در سازمان
عواملی که باعث شتاب تجارت الکترونیکی شده اند
عوامل موثر در گسترش تجارت الکترونیکی
روش های گذر از تجارت سنتی به تجارت الکترونیکی
مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی در ایران
جایگاه تجارت الکترونیکی در ایران
فصل پنجم - تجارت الکترونیک و اقتصاد
مقدمه
نقش تجارت الکترونیک در اقتصاد
نتایج ناشی از استقرار نظام تجارت الکترونیک بر نظام اقتصادی
بررسی وضعیت رشد تجارت الکترونیکی در کشورهای پیشرفته
جنبه های خارجی تجارت الکترونیک
اثرات تجارت الکترونیکی بر کشورهای در حال توسعه
محدودیت های رشد تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه
توسعه ی تجارت الکترونیک در ایران
ارزش تجاری تجارت الکترونیک در اقتصاد ایران
منافع تجاری،تجارت الکترونیکی بر ایران
کاهش رشد اقتصاد ایران
موانع توسعه تجارت الکترونیک در ایران
تأثیر تجارت الکترونیک بر رقابت مندی اقتصاد ایران
تجارت الکترونیک و صنعت توریسم
عزم ملی برای توسعه تجارت الکترونیک
فصل ششم - پول الکترونیکی
مقدمه
پول و نقش آن در تجارت
نقش اساسی پول
ویژگی های مطلوب پول
انواع تقسیم بندی پول
متدهای پرداخت الکترونیکی (Electronic Settelmet)
جریان های پرداخت الکترونیکی
اهمیت و مزایای پول الکترونیکی
روش های انتقال و پرداخت پول در تجارت الکترونیک
ویژگی های سیستم های تپرداخت الکترونیکی مناسب
فصل هفتم - بانکداری الکترونیکی
مقدمه
تاریخچه سوئیفت
تعریف سوئیفت
مزایا و اهمیت سوئیفت
کاربرد و کاربران سوئیفت
مکانیزم عمل سوئیفت
تاریخچه پیدایش بانکداری الکترونیکی
بانکداری الکترونیکی
مقایسه بانکداری سنتی با بانکداری الکترونیکی
مقایسه بین بانکداری الکترونیکی و بانکداری سنتی
مزایای بانکداری الکترونیکی
تأثیرات گسترش بانکداری الکترونیکی
جایگاه بانکداری الکترونیکی در تجارت الکترونیک
انواع ریسک های مرتبط با بانکداری الکترونیکی
تاریخچه بانکداری در ایران
بانکداری الکترونیکی در ایران
زیر ساخت ها و بسترهای مورد نیاز برای توسعه بانکداری الکترونیکی
وضعیت ابزارها و زیر ساخت های پیاده سازی بانکداری الکترونیکی در کشور
موانع اساسی توسعه بانکداری الکترونیکی در کشور
چالش های بانکداری الکترونیکی
معیارها و سیاست های امنیتی
دلایل پیشرفت نکردن شبکه بانکی در بانکداری الکترونیکی
ارزیابی آینده نظام بانکی، برنامه ها و پروژه های بانکداری الکترونیکی در ایران
برنامه ها و پروژه ها ی بانکداری الکترونیکی
فصل هشتم - فناوری اطلاعات و اقتصاد
مقدمه
 فناوری اطلاعات،تعریف و مفاهیم
 فناوری اطلاعات،موتور اقتصاد جهان
بررسی شاخص های جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات
آخرین تحولات اقتصادی
نقش فناوری اطلاعات در توسعه ی اقتصادی و تجارت الکترونیکی
تحولات فناوری و تأثیر آن بر افزایش قابلیت های تجارت الکترونیکی
راهبردهای توسعه فناوری اطلاعات
نقش دولت ها در ایجاد محیطی توانمد و پشتیبانی از رشد اقتصاد دیجیتالی
نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در بهره وری ملی
پارادوکس فناوری اطلاعات و بهره وری
تاثیرات رشد فناوری اطلاعات
اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در حلقه های تشکیل دهنده نظام اقتصادی
عاملی که یک فناوری را متمایز می کند
نقش فناوری اطلاعات در تحولات اساسی زندگی بشر
نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه و اشتغال
اقتصاد یک سیستم است
نقش فناوری اطلاعات در صنعت
نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در توسعه کشاورزی
بررسی شاخص های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران
شاخص های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران
تعداد شرکت های خدمات رسان سرویس دهنده وب (ISP) و رقابت بین آنها
موارد مطرح در استراتژی ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات
استراتژی های فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه
 فناوری اطلاعات استراتژی توسعه پایدار
نقش و اهمیت اطلاعات
تکنولوژی،تکنولوژی اطلاعات
خدمات تکنولوژی اطلاعات به عنوان یک سرمایه گذاری
تکنولوژی اطلاعات زمینه ساز تغییرات
مشکلات توسعه تکنولوژی اطلاعات
موانع گسترش فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه
موانع فناوری اطلاعات بر سر راه توسعه
راهکارهای عملی تکنولوژِی اطلاعات در جهت توسعه اشتغال
منابع انسانی کارآمد محوری ترین عنصر گسترش فناوری اطلاعات
چالش ها و مشکلات فناوری اطلاعات در ایران
بررسی وضعیت فناوری اطلاعات در ایران
فصل نهم - تجارت الکترونیک و کار آفرینی
مقدمه
کار آفرین و کار آفرینی، تعاریف و مفاهیم
انواع کار آفرینی
نقش فناوری اطلاعات در کار آفرینی
ویژگی های موثر فناوری اطلاعات در کار آفرینی
تعریف کسب و کار الکترونیکی
تفاوت کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیک
مدل های کسب و کار برای تجارت الکترونیکی
معایب کسب و کار الکترونیکی
چارچوب تحلیلی
فصل دهم - فناوری اطلاعات و اشتغال
مقدمه
فناوری اطلاعات و اشتغال زایی
اقتصاد و شغل در عصر ارتباطات
تغییراتی که در عرصه ی کار و اشتغال رخ می دهد
آثار فناوری اطلاعات بر پیشرفت ها و فرصت های نوین شغلی
آثار پیشرفت فناوری اطلاعات بر سیستم های اطلاعاتی
فعالیت ها و صنایع دارای ارتباط غیر مستقیم با IT
رده بندی مشاغل IT در دنیای کار آینده
مشاغل قابل تعریف در رده بندی های موجود
مشاغل تازه ایجاد شده IT
محیط های کاری نوین
مشخصات اصلی بازارهای کار
کار از راه دور
مزایا و معایب کار از راه دور
تاثیرات مبتنی بر نگرش و سرویس های فناوری اطلاعات بر اشتغال
توسعه ی شغلی و نقش مدیران
بررسی اشتغال زایی فناوری اطلاعات
اشتغال زایی فناوری اطلاعات در صنعت
فناوری اطلاعات و ارتباطات و تقابل اشتغال زایی و اشتغال زدایی در صنعت
رویکرد دولت در ایجاد توسعه صنعت فناوری اطلاعات
چشم انداز اشتغال
مبارزه با نرخ بیکاری در کشور
کار در عصر اطلاعات و ضرورت های ملی کشور
راهکارهایی جهت افزایش پتانسیل های تخصصی جامعه و افزایش اشتغال
- توسعه روستایی و کار آفرینی روستایی در آمریکا
مقدمه
توزیع ثروت در توسعه اقتصادی در نواحی روستایی آمریکا
هم چنین سیاست توسعه اقتصادی در آمریکا مبتنی بر سه استراتژی عمده است
نقش کار آفرینی در توسعه اقتصادی روستاها
واژه نامه
منابع فارسی

  • انتشارات سخن گستر
  • مهدی صادقی-زهرا نوری توپکانلو
  • 783
  • اول
  • 1385
  • 1000
  • 978-964-477-212-1
  • 536
مــزایا
مــعایب