کتاب هنر موفقیت در ارائه ی محصول

9,500 تومان

بخرید و 190 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

 نوشته : جری ویسمن
ناشر : نسل نواندیش
ترجمه : محمد ابراهیم گوهریان
 فن بیان کردن موضوع طوری که « آها ...» را که حاکی از تأیید است ،بشنوید
از مجموعه کتاب های تجارت جهانی

 کتاب هنر موفقیت در ارائه ی محصول
از مجموعه کتاب های تجارت جهانی (19)
 نوشته : جری ویسمن
 ناشر :  نسل نواندیش
 ترجمه : محمد ابراهیم گوهریان-مریم خیردست
 شابک : 978-964-236-241-7
 تعداد صفحات : 430
 شمارگان چاپ : 2000
 نوبت چاپ : اول- 1390
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 9500 تومان
 درباره کتاب :
امروزه سی میلیون معرفی حضوری انجام خواهد شد. میلیون ها معرفی با شکست مواجه خواهند شد و میلیون ها معرفی دیگر با خمیازه و خستگی شنونده روبه رو می شوند. تعداد اندکی موفق به ایجاد رابطه ای عمیق می شوند که با وجود آن ، معرفی کننده و حضار یکدیگر را به طور کامل درک کنند،زمینه ی مشترکی بیابندو با یکدیگر تصمیم به اقدام بگیرند. " هنر موفقیت در ارائه ی محصول " یعنی فن بیان کردن موضوع طوری که « آها ...» را که حاکی از تأیید است ،بشنوید! چند لحظه .... و موقعیتی چشمگیر که در پی آن است
 فهرست مطالب :
پیش گفتار برای چاپ پشت جلد
پیش گفتار : آنچه گذشت ،مقدمه است
مقدمه : جادوی آها
بخش 1 : شما و شنوندگان
بخش 2 : چه نفعی برای شما دارد؟
بخش 3 : خلاقیت : هنر جامع همفکری
بخش 4 : یافتن جریان
بخش 5 : جلب توجه فوری شنوندگان
بخش 6 : ارتباط تصویری : نقش صحیح گرافیک
بخش 7 : کاری کنید که متن حرف بزند
بخش 8 : کاری کنید که اعداد حرف بزنند
بخش 9 : استفاده از گرافیک ها برای کمک به جریان داستان
بخش 10 : به داستان جان دهید
بخش 11 : سفارشی کردن ارائه
بخش 12 : بیان نکات مهم
بخش 13 : گرافیک های خود را به صورت نقاشی متحرک درآورید
بخش 14 : معرفی مجازی
ضمیمه ی الف : ابزارهای تجارت
ضمیمه ی ب : فهرست بررسی ارائه

  • انتشارات نسل نو اندیش
  • دیان دریز
  • مریم خیردست-محمدابراهیم گوهریان
  • 490
  • اول
  • 1390
  • 2000
  • 978-964-236-241-7
  • 430
مــزایا
مــعایب