کتاب در یک قدمی طـــلا

3,500 تومان

بخرید و 70 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

 نوشته : شارون لچر
ناشر : شباهنگ
ترجمه : مهدی قراچه داغی
موانع را به فرصت های مناسب تبدیل کنید

 کتاب در یک قدمی طـــلا
موانع را به فرصت های مناسب تبدیل کنید
 نوشته : شارون لچر-گرگ رید
 ناشر : شباهنگ
 ترجمه : مهدی قراچه داغی
 شابک : 978-600-130-004-2
 تعداد صفحات : 209
 شمارگان چاپ : 2000
 نوبت چاپ : اول - 1389
 لیتوگرافی : صدف
 قیمت پشت جلد : 3500 تومان
 درباره کتاب :
این کتاب به شکلی بازگو کننده ی نظرات ناپلئون هیل در کتاب "بیندیشید و ثروتمند شوید" است که درباره ی موفقیت در کار و زندگی نوشته شده است . در این کتاب نظرات موفق ترین کارفرمایان جهان درباره ی موفقیت درج شده است. معادله ی موفقیت خود را بنویسید و بدانید که در یک قدمی طلا قرار گرفته اید.
 فهرست مطالب :
سرآغاز
یادداشت نگارندگان
پیش گفتار
فصل اول : دست خالی
فصل دوم : بیداری
فصل سوم : کاشتن بذرها
فصل چهارم : از میان دره ها
فصل پنجم : برجسته
فصل ششم : برنامه ریزی برای موفقیت
فصل هفتم : اشتیاق
فصل هشتم : برنامه ریزی را متوقف کنید
فصل نهم : هدفمند
فصل دهم : مغزهای متفکر
فصل یازدهم : فیجی و فراتر از آن
فصل دوازدهم : باور داشتن خود
فصل سیزدهم : فرصت های مناسب
فصل چهاردهم : نگرش
فصل پانزدهم : همکاری
فصل شانزدهم : شجاعت تغییر کردن
فصل هفدهم : تسلیم نشوید
فصل هجدهم : شجاعت موفق شدن
فصل نوزدهم : درایت رولودکس
فصل بیستم : شروعی جدید
فصل بیست و یکم : راه اندازی
موخره
ختم مقال
ضمیمه

  • انتشارات شباهنگ
  • شارون لچر
  • مهدی قراچه داغی
  • 260
  • اول
  • 1389
  • 978-600-130-004-2
  • 2000
  • 209
مــزایا
مــعایب