کتاب فروشنده ی نخبه

29,900 تومان

بخرید و 598 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

 نوشته :وینی آری
ناشر:نسل نواندیش
ترجمه:محمد ابراهیم گوهریان-مهین خالصی
مهارت های موفقیت در فروشندگی

کتاب فروشنده ی نخـــــــــبه
نوشته : وینی آری
ناشر : نسل نواندیش
ترجمه : محمد ابراهیم گوهریان-مهین خالصی
شابک : 978-964-236-247-9
تعداد صفحات : .199
شمارگان چاپ : 2000
نوبت چاپ : اول- 1390
لیتوگرافی : -
قیمت پشت جلد : 29900 تومان
درباره کتاب :
متخصصان فروش نخبه ، همواره در یک سوم فوقانی صاحبان درآمد ، در هر تیم فروشی قرار دارند.ممکن است موفقیت،نیروی محرکه ی آنها باشد. بنابراین کارنامه ی واقعی آنها مقدار درآمدشان است.اگر شرکتی محصول یا خدمتی را به شرکت های دیگر بفروشد و فروش ثابت باشد،آن شرکت دچار مشکل می شود. اگر به بخش بازرگانی روزنامه نگاه کنید،هر روز آن بخش را با چاپ پررنگمی بینید.هنگامی که فروش شرکت ثابت باشد شاهد تعدیل نیرو،انجماد دستمزد،کاهش سود و بایگانی های ورشکسته هستیم و حتی بعضی دست از تجارت می کشند. برای اجتناب از به مخاطره انداختن هر کس دیگری در شرکت،فروشندگان باید خوب عمل کنند و متخصصان فروش نخبه به درستی همین کار را می کنند.
فهرست مطالب :
پیش گفتار مجموعه
مقدمه
فصل 1 - آیا آنچه را لازم است ، دارید؟
فصل 2 - زمینه یابی و توسعه ی تجارت جدید
فصل 3 - آمادگی و ذهنیت
فصل 4 - مهارت های زمینه یابی
فصل 5 - برقراری تماس و جلب توجه
فصل 6 - تقاضای معامله کنید
فصل 7 - عنوان کردن ایرادها و مقاومت
فصل 8 - برنامه ی تماس
فصل 9 - شنیدن و طرح سؤال های مفید
فصل 10 - تمرین برای مهارت

  • انتشارات نسل نو اندیش
  • وینی آری
  • محمد ابراهیم گوهریان ، مهین خالصی
  • 230
  • اول
  • 1390
  • 2000
  • 978-964-236-247-9
  • 199
مــزایا
مــعایب