کتاب زندگی چیست ؟

9,500 تومان

بخرید و 190 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

 نوشته : حبیب اله پارسا
ناشر : آوین
تجربه آموختن و به کار بردن تجربه دیگران برای موفقیت در زندگی و کار

کتاب زندگی چیست ؟
نوشته : حبیب اله پارسا
ناشر : آوین
ترجمه : -
شابک : 978-964-8148-54-1
تعداد صفحات : 56
شمارگان چاپ : 1000
نوبت چاپ : اول 1392
لیتوگرافی : ایران گرافیک
قیمت پشت جلد : 9500 تومان
درباره کتاب :
در کسی که بهشت را بر زمین نیافته است ، آن را در آسمان نیز نخواهد یافت
خانه ی خدا نزدیک ماست
و تنها راه آن عشق است.....
فهرست مطالب :
مقدمه ی مؤلف
زندگی چیست؟
پیش گفتار
زندگی چیست ؟
آگاهی
اگزیستانسیالیسم
مکتب مسئولیت و آگاهی
داستان سفر شاهزاده ای از خود به خدا
تولدی دوباره
تعریف احساس،عاطفه،خشم،ترس و راه های مقابله با آن
احساس چیست؟
عاطفه چیست؟
عاطفه ترس
عاطفه خشم
چند راه برای روبه رو شدن با خشم
نیروی عاطفه ی ترس
ترس درونی
راه روبه رو شدن با ترس
عشق چیست؟
عشق حقیقی و عشق مجازی
عبارت های تأکیدی

  • انتشارات آوین
  • حبیب اله پارسا
  • 100
  • اول
  • 1392
  • 1000
  • 978-964-8148-54-1
  • 56
مــزایا
مــعایب