کتاب موفقیت از طریق ارتباط مؤثر تجاری

1,500 تومان

بخرید و 30 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

 نوشته:جان تیل
ناشر:جالینوس
ترجمه:جالینوس کرمی
آشنایی با روشهای تسهیل ارتباطات تجاری در بستر اینترنت

کتاب موفقیت از طریق ارتباط مؤثر تجاری
نوشته : جان تیل
ناشر : مهر جالینوس
ترجمه : جالینوس کرمی
شابک : 978-964-94132-1-9
تعداد صفحات : 209
شمارگان چاپ : 10000
نوبت چاپ : دوم -1386
لیتوگرافی : -
قیمت پشت جلد : 1500 تومان
درباره کتاب :
پس از مطالعه و فراگیری مطالب این کتاب قادر خواهید بود :
1- مفاهیم ارتباط مؤثر را توصیف گنید و خصیصه ی پیام های تجاری مؤثر را مشخص کنید.
2- رشد و پیشرفت در سه زمینه از زمینه های مربوط به محل کار را که ضرورت ارتباطات مؤثر را آشکارتر می کند ، مورد بررسی قرار دهید.
3- چگونگی مشارکت سازمان ها در اطلاعات را در درون و بیرون خود توصیف کنید.
4- آشنایی با روش های تسهیل ارتباطات تجاری در بستر اینترنت
5- شش مرحله از مراحل ارتباطات را تعریف کنید
6- مشخص کردن موانع ارتباطات
7- بررسی راه های برطرف کردن موانع ارتباطات
8- خصوصیات ارتباطات اخلاقی را توصیف و تفاوت بین یک دو راهی اخلاقی با لغزش اخلاقی را از هم تشخیص دهید.
فهرست مطالب :
مقدمه
محل کار
ارتباط ، تجارت و شما
خصوصیات پیام های تجاری مؤثر
چالش های ارتباط در محل های کار امروزی
ابزارهای قوی برای برقراری ارتباط مؤثرتر
ارتباط در محل کار
ارتباط از راه دور
ارتباط درباره ی محصولات و خدمات
برقراری ارتباط با مشتری
ارتباط در محیط سازمانی
ارتباط داخلی
ارتباط خارجی
ارتباط از طریق اینترنت
چگونگی تسهیل ارتباطات در اینترنت
فرایند ارتباط
موانع ارتباط
اختلاف ادراکی و زبانی
محیط های محدود کننده
تدابیر گمراه کننده
اختلالات
توصیه های مقابله با موانع ارتباط
راهنمایی 1 : یک شیوه ی مخاطب محور اتخاذ کنید
راهنمایی 2 : یک جو باز ارتباط ایجاد کنید
راهنمایی 3 : خود را موظف به ارتباط اخلاقی بکنید
ارتقای سطح اخلاق در محل کار
راهنمایی 4 : پیام هایی که ایجاد کنید لازم و کافی باشند

  • انتشارات مهر جالینوس
  • جان تیل
  • جالینوس کرمی
  • 175
  • دوم
  • 1386
  • 10000
  • 978-964-94132-1-9
  • 209
مــزایا
مــعایب