کورس آموزشی ( دوره آموزشی ) : تکنیک های محرمانه برای معامله در بورس

13,500 تومان

بخرید و 270 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

فرمت : تمام صفحه NTSC
زمان : 90 دقیقه
زبان : انگلیسی
نوع : سی دی

کورس آموزشی ( دوره آموزشی ) : تکنیک های محرمانه برای معامله در بورس
The Insider Code Agora Trading
فرمت : تمام صفحه NTSC
زمان : 90 دقیقه
زبان : انگلیسی
نوع : سی دی
قیمت پکیج اصلی : 90 دلار
قیمت فروش با تخفیف : 13500 تومان
درباره کورس آموزشی :
در این مجموعه از ابتدایی ترین مبحث تا پیشرفته ترین وجود دارد. مثال های زنده از هر مبحث یکی از ویژگی های دوره مذکور است.
مطالب ارائه شده :
This is another trading opportunity brought to you by a man who goes under the alias ‘Mac X’ or ‘The Whistleblower’ and he is offering to show you the secrets of the Insider Code that can allow you to make hundreds per day trading on the currency markets. According to ‘Mac X’ this system is easy to use and can be used with no previous experience necessary and very little start up capital and as shares are not being traded it is less risky as it means that even if the market falls badly, you can still make a profit on the currency market
In this package you will receive a series of CD ROMs which will take you through The Insider Code step by step asuming you have no prior knowledge of trading. Each day will require approximately 20 minutes set up the night before to enable you to make hundreds per day
10CDs (.CMMP - Camtasia Presentation)
12 Part "Insider tactics"
88 Daily trade videos (Jan to may 25th)
3 WEBinars
17 Weekly wrap ups
Business planner.doc
Risk calculator

  • 43
  • زبان:انگلیسی
  • 90 دقیقه
مــزایا
مــعایب