کتاب طالع متولدین اسفند

2,300 تومان

بخرید و 46 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

 نوشته:لیندا گودمن-کاتاکار-ریچارد کریز-ژوزف پولانسکی
ناشر:سروش زاگرس
ترجمه:ندا قاسم زاده
براساس طالع بینی خورشیدی،مصری،هندی،شخصی و ازدواج

کتاب طالع متولدین اسفند
براساس طالع بینی خورشیدی،هندی،مصری،شخصی،ازدواج
نوشته : لیندا گودمن-کاتاکار-ریچارد کریز-ژوزف پولانسکی
ناشر : سروش زاگرس
ترجمه : ندا قاسم زاده
شابک : 967-7643-22-11
تعداد صفحات : 112
شمارگان چاپ : 5000
نوبت چاپ : هشتم- 1391
لیتوگرافی : -
قیمت پشت جلد : 2300 تومان
درباره کتاب :
این مجموعه کامل ترین مجموعه دوازده گانه طالع بینی است که بر اساس پنج طالع بینی هندی،خورشیدی،مصری،شخصی و ازدواج به انضمام بخش ستاره شناسی به صورت مجزا برای مردان و زنان متولد هر ماه تنظیم شده است.
فهرست مطالب :
طالع بینی هندی
- مرد متولد اسفند
- زن متولد اسفند
طالع بینی خورشیدی
- مشخصات کلی متولدین اسفند
- بچه متولد اسفند
- رئیس متولد اسفند
- کارمند متولد اسفند
- افراد مشهور متولد اسفند
طالع بینی مصری
- متولدین اسفند
طالع بینی شخصی
- خصوصیات کلی متولدین اسفند
- بیماری ها و مشکلات احتمالی متولدین اسفند
- شیوه صحیح برخورد با مشکلات احتمالی
طالع بینی ازدواج
- مرد متولد اسفند
- زن متولد اسفند
- رابطه ی زناشویی متولدین اسفند با سایر ماه ها

  • انتشارات سروش زاگرس
  • لیندا گودمن-کاتاکار-ریچارد کریز-ژوزف پولانسکی
  • ندا قاسم زاده
  • 80
  • هشتم
  • 1391
  • 5000
  • 967-7643-22-11
  • 112
مــزایا
مــعایب