کتاب طالع متولدین مهر

11,000 تومان

بخرید و 220 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

 نوشته:لیندا گودمن-کاتاکار-ریچارد کریز-ژوزف پولانسکی
ناشر:سروش زاگرس
ترجمه:ندا قاسم زاده
براساس طالع بینی خورشیدی،مصری،هندی،شخصی و ازدواج

کتاب طالع متولدین مهر
براساس طالع بینی خورشیدی،هندی،مصری،شخصی،ازدواج
نوشته : لیندا گودمن-کاتاکار-ریچارد کریز-ژوزف پولانسکی
ناشر : سروش زاگرس
ترجمه : ندا قاسم زاده
شابک : 967-7643-22-6
تعداد صفحات : 112
شمارگان چاپ : 5000
نوبت چاپ : هشتم- 1391
لیتوگرافی : -
قیمت پشت جلد : 11000 تومان
درباره کتاب :
این مجموعه کامل ترین مجموعه دوازده گانه طالع بینی است که بر اساس پنج طالع بینی هندی،خورشیدی،مصری،شخصی و ازدواج به انضمام بخش ستاره شناسی به صورت مجزا برای مردان و زنان متولد هر ماه تنظیم شده است.
فهرست مطالب :
طالع بینی هندی
- مرد متولد مهر
- زن متولد مهر
طالع بینی خورشیدی
- مشخصات کلی متولدین مهر
- بچه متولد مهر
- رئیس متولد مهر
- کارمند متولد مهر
- افراد مشهور متولد مهر
طالع بینی مصری
- متولدین مهر
طالع بینی شخصی
- خصوصیات کلی متولدین مهر
- بیماری ها و مشکلات احتمالی متولدین مهر
- شیوه صحیح برخورد با مشکلات احتمالی
طالع بینی ازدواج
- مرد متولد مهر
- زن متولد مهر
- رابطه ی زناشویی متولدین مهر با سایر ماه ها

  • انتشارات سروش زاگرس
  • لیندا گودمن-کاتاکار-ریچارد کریز-ژوزف پولانسکی
  • ندا قاسم زاده
  • 80
  • هشتم
  • 1391
  • 5000
  • 967-7643-22-6
  • 112
مــزایا
مــعایب