کتاب طالع متولدین فروردین

11,000 تومان

بخرید و 220 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

 نوشته:لیندا گودمن-کاتاکار-ریچارد کریز-ژوزف پولانسکی
،ناشر:سروش زاگرس
،ترجمه:ندا قاسم زاده
؛براساس طالع بینی خورشیدی،مصری،هندی،شخصی و ازدواج

کتاب طالع متولدین فروردین
براساس طالع بینی خورشیدی،هندی،مصری،شخصی،ازدواج
نوشته : لیندا گودمن-کاتاکار-ریچارد کریز-ژوزف پولانسکی
ناشر : سروش زاگرس
ترجمه : ندا قاسم زاده
شابک : 967-7643-22-0
تعداد صفحات : 112
شمارگان چاپ : 5000
نوبت چاپ : هشتم- 1391
لیتوگرافی : -
قیمت پشت جلد : 2300 تومان
درباره کتاب :
این مجموعه کامل ترین مجموعه دوازده گانه طالع بینی استکه بر اساس پنج طالع بینی هندی،خورشیدی،مصری،شخصی و ازدواج به انضمام بخش ستاره شناسی به صورت مجزا برای مردان و زنان متولد هر ماه تنظیم شده است.
فهرست مطالب :
طالع بینی هندی
- مرد متولد فروردین
- زن متولد فروردین
طالع بینی خورشیدی
- مشخصات کلی متولدین فروردین
- بچه متولد فروردین
- رئیس متولد فروردین
- کارمند متولد فروردین
- افراد مشهور متولد فروردین
طالع بینی مصری
- متولدین فروردین
طالع بینی شخصی
- خصوصیات کلی متولدین فروردین
- بیماری ها و مشکلات احتمالی متولدین فروردین
- شیوه صحیح برخورد با مشکلات احتمالی
طالع بینی ازدواج
- مرد متولد فروردین
- زن متولد فروردین
- رابطه ی زناشویی متولدین فروردین با سایر ماه ها

  • انتشارات سروش زاگرس
  • لیندا گودمن-کاتاکار-ریچارد کریز-ژوزف پولانسکی
  • ندا قاسم زاده
  • 80
  • هشتم
  • 1391
  • 5000
  • 967-7643-22-0
  • 112
مــزایا
مــعایب