کتاب بیان حقایق بازار در نمودارهای شمعی

16,000 تومان

بخرید و 320 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

 نوشته : مارتین.ج.پرینگ
ناشر : دانشکده علوم اقتصادی
ترجمه : علیرضا مهدی پور
نمایش احساسات معامله گران با استفاده از نمودارهای رنکوو کاگی

 کتاب بیان حقایق بازار در نمودارهای شمعی : نمایش احساسات معامله گران
از مجموعه کتاب های آموزش عالی مدیریت سرمایه گذاری
 نوشته : مارتین.ج.پرینگ
 ناشر : دانشکده علوم اقتصادی
 ترجمه : علیرضا مهدی پور
 شابک : 978-964-8462-48-7
 تعداد صفحات : 266
 شمارگان چاپ : 1000
 نوبت چاپ : اول -1390
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 16000 تومان


وضعیت : چاپ تمام


 درباره کتاب :
بازیگران بازارهای مالی از دیرباز به دنبال یافتن راه کارهایی برای بوجود آوردن سیستم معاملاتی و تعیین نقطه ی بهینه ورود و خروج و ایجاد آرامش معاملاتی بوده اند.کتاب حاضر به کاربرد الگوهای نمودار شمعی ، رنکو ، کاگی و سه خط شکست در معاملات سهام و قراردادهای آتی کالا و سهام در بازارهای سرمایه می پردازد و به خوبی به نمایش احساسات معامله گران در بازارهای سرمایه می پردازد و عملا این احت راند تصمیم گیری های معامله گران با در نظر گرفتن کلیه عوامل خرد وکلان مؤثر بر بازار سرمایه می باشد و بدین ترتیب حقایق بازار با زبانی ساده بیان می شود .
 فهرست مطالب :
مقدمه
 بخش اول - مبانی اصلی شمع ها
فصل اول : چکیده ی تاریخچه ی نمودارهای شمعی
فصل دوم : الگوهای برگشتی - بخش اول
فصل سوم : الگوهای برگشتی - بخش دوم
فصل چهارم : نمونه هایی از الگوهای برگشتی در بازار
فصل پنجم : الگوهای ادامه دهنده
فصل ششم : شمع های ترکیبی یا مخلوط
 بخش دوم- ترکیب نمودارهای شمعی با روش های دیگر
فصل هفتم : نمودارهای شمعی ژاپنی در برابر نمودارهای میله ای غربی
 بخش سوم - روش های نمودارهای ژاپنی
فصل هشتم : سه خط شکست
فصل نهم : نمودارهای رنکو
فصل دهم : نمودارهای کاگی
 پیوست
نمودارهای شمعی حجمی
آزمون نمودارهای شمعی و پاسخ ها
پاسخ آزمون

  • انتشارات دانشکده علوم اقتصادی
  • مارتین.ج.پرینگ
  • علیرضا مهدی پور
  • 450
  • اول
  • 1390
  • 1000
  • 978-964-8462-48-7
  • 266
مــزایا
مــعایب