کتاب فدراسیون ها و انجمن های بین المللی بازار سرمایه

24,000 تومان

بخرید و 480 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

 گردآورنده: ابوالفضل شهرآبادی-الهام مسلمی
ناشر: بورس
آشنایی با نهادها و کانون های بین المللی بازار سرمایه و عضویت در آنها

 کتاب فدراسیون ها و انجمن های بین المللی بازار سرمایه
 گردآورنده : ابوالفضل شهرآبادی-الهام مسلمی
 ناشر : بورس
 ترجمه : ابوالفضل شهرآبادی-الهام مسلمی
 شابک : 978-600-5959-51-2
 تعداد صفحات : 248
 شمارگان چاپ : 1000
 نوبت چاپ : اول -1392
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 24000 تومان
 درباره کتاب :
در حوزه بازار سرمایه دنیا مانند سایر حوزه های کسب و کار ، کانون ها و انجمن های زیادی در سطح منطقه ای و بین المللی در طی پنجاه سال گذشته و به ویژه در دودهه اخیر شکل گرفته اند که برخی از آنها خاص بازار اوراق بهادار هستند و بعضی دیگر حوزه فعالیت گسترده تری دارند و نهادهای بازار پول را نیز شامل می شوند. در حالی که کسب و کار در حوزه ی بورس بسیار پیچیده و با رقابت سختی روبه رو شده است ، آشنایی با این نهادها و عضویت بازارهای معاملات سهام و سازمان های مرتبط با آن ها همچون سپرده گذاری و نهادهای قانون گذار می توانند کمک زیادی به پیشرفت ، توسعه و بهره مندی از آخرین دستاوردهای دنیا در این حوزه بنماید.به عبارت دیگر عضویت در این نهادها حتی برای ادامه ی فعالیت بازارهای سهام حیاتی است زیرا عضویت در نهادهای معتبر بین المللی از شاخص های توسعه یافتگی و اعتبار بورس ها به ویژه برای سرمایه گذاری بین المللی می باشد.
 
 فهرست مطالب :
سخن ناشر
مقدمه
 سازمان ها و نهادهای قانون گذار و سیاست گذار
 سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار ( IOSCO)
تاریخچه
ساختار سازمان
اهداف
ارتباط بازار سرمایه ی ایران با IOSCO
ارتباط با IOSCO
 نهادهای قانون گذار صنعت مالی ( FINRA )
تاریخچه
تعریف
اداره بررسی شکایات
مأموریت
فعالیت ها
ارتباط با FINRA
 شبکه های بین المللی راهبری شرکتی ( ICGN )
تاریخچه
ارتباط با ICGN
 سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ( OECD )
تاریخچه
تعریف
مأموریت
انتشارات
شورای OECD
کمیته ها
عضویت
دبیرخانه
ارتباط با OECD
 شرکت بین المللی تأمین مالی ( IFC )
رسالت
اهداف
اولویت های راهبردی
سرمایه گذاری ها
خدمات مشاوره ای
ارتباط با IFC
 فدراسیون های منطقه ای
 فدراسیون جهانی بورس ها  ( WFE )
تاریخچه
تعریف
رسالت فدراسیون جهانی بورس ها
کارگروه های فدراسیون جهانی بورس ها
1. موضوعات مورد بحث در کارگروه مقررات
2. موضوعات مورد بحث در کارگروه آمار
3. موضوعات مورد بحث در کارگروه ارتباطات
عضویت و فعالیت های بورس تهران در WFE
ارتباط با WFE
 فدراسیون بورس های اوراق بهادار اروپایی - آسیایی ( FEAS )
تاریخچه
رسالت
هدف
وضعیت بورس اوراق بهادار تهران در FEAS
ارتباط با FEAS
 فدراسیون بورس های اوراق بهادار اروپا ( FESE )
تعریف
اهداف
عضویت
ارتباط با FESE
 فدراسیون بورس های آسیایی و اقیانوسیه ( AOSEF )
تاریخچه
مأموریت
تعریف
عضویت
ارتباط با AOSEF
  انجمن بورس های اوراق بهادار آفریقایی ( ASEA )
تاریخچه
تعریف
مأموریت
اهداف
عضویت
ارتباط با  ASEA
 فدراسیون بورس های ایبرو آمریکایی ( FIAB )
مأموریت
مرکز اسناد FIAB
ارتباط با FIAB
 فدراسیون بورس های جنوب آسیا ( SAFE )
تااریخچه
تعریف
اهداف
ارتباط با SAFE
 اتحادیه بورس های عربی ( UASE )
تعریف
ساختار سازمانی
ارتباط با UASE
 هم اندیشی بورس های کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی ( OICE )
تاریخچه
تعریف
ارتباط بین بورس ها
روابط بین کارگزاران
ارتباط با  OICE
 انجمن های تخصصی بین المللی
 انجمن بین المللی بازار سرمایه ( ICMA )
تاریخچه
تعریف
رسالت
اهداف
عضویت
محل ICMA
فعالیت های ICMA
ارتباط با ICMA
 مؤسسه بازار سرمایه اروپا ( ECMI )
تاریخچه
مأموریت
عضویت
فواید عضویت
ارتباط با ECMI
 شورای صنعت اختیار معامله( OIC )
تاریخچه
ویژگی های سایت اینترنتی OIC
برنامه های بین المللی OIC
ارتباط با OIC
 انجمن بازارهای معاملات آتی ( AFM )
تاریخچه
هدف
فعالیت ها
عضویت
ارتباط با AFM
دبیر کل
 انجمن خدمات اوراق بهادار بین المللی ( ISSA )
تاریخچه
مأموریت
تعریف
وظایف حمایت کنندگان مالی
انتشارات
عضویت
دبیرخانه
ارتباط با ISSA
 انجمن اختیار معامله و معاملات آتی سوئیس ( SFOA )
تعریف
اهداف
عضویت
انتشار
اجلاس
ارتباط با SFOA
 سامانه الگو برداری طبقه بندی صنایع ( ICB )
تعریف
ویژگی های ICB
ساختار توصیفی برای طبقه بندی شرکت ها
ارتباط با ICB
 مؤسسه رسمی اوراق بهادار و سرمایه گذاری ( CISI )
تاریخچه
تعریف
مأموریت
اهداف
عضویت
ارتباط با CISI
 هم اندیشی بین المللی آموزش سرمایه گذار( IFIE )
تاریخچه
مأموریت
چشم انداز IFIE
 تعریف
فعالیت های IFIE
 کمیته مشورتی
کمیته اجرایی
عضویت
ارتباط با IFIE
 انجمن صنعت اطلاع رسانی و نرم افزار(SIIA )
تاریخچه
تعریف
مأموریت
بخش ضد سرقت
بخش محتوایی
بخش خدمات اطلاعات مالی
بخش نرم افزار
بخش آموزشی
عضویت
ارتباط با SIIA
 همایش تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD )
 تاریخچه
فعالیت ها
انتشارات
کنفرانس های UNCTAD
دبیرخانه
ارتباط با UNCTAD
 انجمن بین المللی وم دهی اوراق بهادار(ISLA )
تاریخچه
اهداف
وام دهی اوراق بهادار و راهبری شرکتی
عضویت
فواید عضویت
ارتباط با ISLA
 انجمن معاملات بازارهای نوظهور( EMTA )
تاریخچه
رسالت
عضویت
ارتباط با EMTA
 انجمن بین المللی ابزار مشتقه و سوآپ ( ISDA )
تاریخچه
رسالت
عضویت
ارتباط با ISDA
 انجمن بین المللی مهندسی مالی( IAFE )
تاریخچه
عضویت
فواید عضویت
ارتباط با IAFE
 انجمن بین المللی توسعه ی سرمایه گذاری( IDEA )
رسالت
ارتباط با IDEA
 انجمن مدیریت سرمایه گذاری جایگزین ( AIMA )
تاریخچه
اهداف
عضویت
فواید عضویت
ارتباط با AIMA
 انجمن بورس اوراق بهادار اجتماعی ( SSEA )
تاریخچه
تعریف
اهداف
وظایف انجمن اوراق بهادار اجتماعی
چشم انداز
مأموریت
ارتباط با SSEA
 هیأت ثبات مالی ( FSB )
تاریخچه
وظایف هیأت ثبات مالی
عضویت
ارتباط با FSB
 انجمن بازارهای مالی و صنعت اوراق بهادار ( SIFMA )
تاریخچه
تعریف
رسالت
کمیته ها
عضویت در سیفما SIFMA
ارتباط با SIFMA
 مؤسسات ارائه کننده خدمات مالی
 مؤسسه داو جونز
مقدمه
تاریخچه
تعریف
رسالت
تقویم معاملاتی
ارتباط با Dow Jones
 مؤسسه استاکس
تاریخچه
شاخص های استاکس
سامانه طبقه بندی شاخص
ارتباط با STOXX
 مؤسسه استاندارد اند پورز ( S&P )
تاریخچه
عمق و پهنای مؤسسات غیر موازی
ارتباط با  FESE
 گروه فایننشیال تایمز و بورس اوراق بهادار ( STSE )
تعریف
شاخص های جهانی سهام
مجموعه شاخص سهام جهانی فوتسی
مجموعه شاخص سراسری فوتسی
شاخص های سرمایه های کوچک جهانی فوتسی
مجموعه شاخص چند ملیتی فوتسی
مجموعه شاخص سبک های جهانی فوتسی
مجموعه شاخص جهانی بازار سهام اسلامی فوتسی
 شرکت خدمات سرمایه گذاری راسل
تاریخچه
ویژگی های شاخص های راسل
شاخص های سبک جهانی راسل
یک جهان ، یک موفقیت ، یک شاخص
یک جهان
یک روش
یک شاخص
اندازه واقعی
عضویت شاخص های راسل
 ارتباط با Russell
 مؤسسه ویلشایر
تاریخچه
تعریف
رسالت
سرمایه گذاری
شاخص های ویلشایر
شاخص کل بازار ویلشایر پنج هزار
شاخص های مستغلات ویلشایر
شاخص اینترنتی ویلشایر
شاخص های ویژه ویلشایر
ارتباط با  Wilshire
 مؤسسه رتبه بندی فچ
تاریخچه
تعریف
انواع رتبه بندی های اعتباری فچ
رتبه بندی اعتباری بلند مدت
رتبه های شرکت های سرمایه گذاری
رتبه های شرکت های غیر سرمایه گذاری
رتبه بندی اعتباری کوتاه مدت
انتقاد
ارتباط با Fitch
 شرکت مودیز
تاریخچه
تعریف
شرکت خدماتسرمایه گذاران مودیز
شرکت تحلیل های مودیز
الزام مودیز در گوناگونی تخصص ها
ارتباط با Moodys

  • انتشارات اطلاع رسانی و خدمات بورس
  • ابوالفضل شهرآبادی-الهام مسلمی
  • 348
  • اول
  • 1392
  • 1000
  • 978-600-5959-51-2
  • 248
مــزایا
مــعایب