کتاب اتاق فکر

50,000 تومان

بخرید و 1,000 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

 نوشته:مهدی بخارایی زاده-علی رجبی ابهری
ناشر:ستوس
شیوه طراحی،راه اندازی و رهبری اتاق های فکر در مقیاس فردی،شرکتی،سازمانی،ملی و جهانی

 کتاب اتاق فکــــــــــر ؛ شیوه طراحی،راه اندازی و رهبری اتاق های فکر در مقیاس فردی،شرکتی،سازمانی،ملی و جهانی

 نوشته : مهدی بخارایی زاده-علی رجبی ابهری
 ناشر : ستوس
 ترجمه : -
 شابک : 978-600-6703-24-4
 تعداد صفحات : 110
 شمارگان چاپ : 1000
 نوبت چاپ : اول - 1393
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 50000 تومان
 درباره کتاب :
در سال 1941 شخصی به نام آلکس اوزبرن دریافت که جلسات تجاری اغنایی باعث محدود شدن توان خلق ایده های جدید می شوند . او به دنبال قوانینی بود که به افراد آزادی فکری و قدرت بیرون ریختن افکار و الهام ایده های جدید بدهد.اصطلاح (تفکر کامل) لغتی بود که اولین بار برای توصیف این جریان استفاده کرد. لغتی که بعداً به (طوفان فکری) تغیر یافت.او طوفان فکری را به عنوان یک تکنیک گردهم آیی که در آن یک گروه از افراد تلاش می کنند با ارئه آنچه در ذهن دارند به حل یک مشکل خاص بپردازند تعریف می کند . در دهه 1960 واژه اتاق فکر توسط آمریکائیان مطرح شد و به مرور در ادبیات علوم سیاسی و مدیریتی وارد شد. ساده ترین تعریف کانون های تفکر ( مؤسسات سیاست پژوهشی مستقل ) است.فرهنگ لغات آمریکایی اتاق فکر را این گونه تعریف می کند :
گروه یا مؤسسه ای که برای انجام پژوهش های قوی و حل مسأله به خصوص در حوزه های تکنولوژی و استراتژی سیاسی تاسیس شده است.مطابق تعریف فرهنگ لغات انگلیسی آکسفورد ، اتاق فکر ؛ موسسه تحقیقاتی متشکل از نخبگانی که به ارائه ی مشاوره و ایده برای مسائل ملی و تجاری ( سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی ) می پردازد.کانون های تفکربه خصوص اتاق فکر آر.اند.دی نیروی نوین و مرثر در سیاست های آمریکا هستند که به صورت سیستماتیک بین دنیای تحقیقات و ایده ها از یک سو و دنیای سیاست گذاران و دولتمردان از سوی دیگر پلی زده اند.در طول تاریخ هرگاه طوفان تغییرات اساسی به پا خواسته و امواج تحولات سر برآورده اند ، آنان که هشیارتر بوده اند زودتر نشانه ها را دریافته اند به انتظار امواج فرصت آفرین نشسته اند و به هنگام بر آن سوار شده اند.این موج سواران شجاع ، برندگان تاریخ بوده اند.
 فهرست مطالب :
پیش گفتار
 مقدمه
 فصل اول - کلیات
گفتار اول : مفهومی عمومی اتاق فکر
گفتار دوم: تعریف اتاق فکر
گفتار سوم : تاریخچه اتاق فکر
گفتار چهارم : تأثیر جهانی سازی بر اتاق فکرها
 فصل دوم- انواع اتاق فکرها
 گفتار اول : اتاق فکرهای دارای سازمان مستقل
بخش اول : اتاق فکرها چگونه در مسائل نظامی تأثیر می گذارند؟
بخش دوم : تأثیر اتاق فکرهای آمریکا در بحث دفاع موشکی این کشور
بخش سوم : معرفی خلاصه 7 اتاق فکر مشهور آمریکا
بخش چهارم : نحوه ی تعامل دولت ها با اتاق فکرها
 گفتار دوم : اتاق فکرهای موقت یا بدون سازمان مستقل
بخش اول : دو مدل اصلی و کلی اتاق فکرهای موقت
بخش دوم : تکنیک والت دیزنی برای تفکر خلاق
بخش سوم :  در جلسه صمیمیت ایجاد کنید
راز لبخند مونالیزا
 فصل سوم : نحوه ی تأسیس یک اتاق فکر
بخش اول : گام به گام تأسیس یک اتاق فکر ، مطالعه ی پرونده ی هندوراس
بخش دوم : رهبری و اعضاء مؤسس
بخش سوم : نقش ، بنیاد و اساس اتاق فکرها
بخش چهارم : "بخش سوم" و اتاق فکرها در آمریکای لاتین
بخش پنجم : شرایط محیطی و زمینه های هندوراس
بخش ششم : منابع و تأمین سرمایه
بخش هفتم : یافته ها
 منابع

  • انتشارات ستوس
  • مهدی بخارایی زاده-علی رجبی ابهری
  • 157
  • اول
  • 1393
  • 1000
  • 978-600-6703-24-4
  • 110
مــزایا
مــعایب