کتاب MBA به زبان ساده

82,000 تومان

بخرید و 1,640 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

 نوشته : جو اوئن
ناشر : مبلغان
ترجمه : مجید نوریان
آموزش مدیریت کسب و کار

 کتاب MBA به زبان ساده
آموزش مدیریت کسب و کار
 نوشته : جو اوئن
 ناشر : مبلغان
 ترجمه : مجید نوریان
 شابک : 978-964-2614-78-3
 تعداد صفحات : 240
 شمارگان چاپ : 1200
 نوبت چاپ : پنجم- 1398
 لیتوگرافی : پائیزان
 قیمت پشت جلد : 82000 تومان
 درباره کتاب :
کتاب MBA به زبان ساده در مورد مدیریت کسب و کار است؛ یعنی به مباحثی می پردازد که مدیران باید بدانند و عمل کنند . نیاز وافر مدیران به دانستن مباحث مدیریتی روزآمد بسیار گسترده تر از آن است که منابع موجود به انجام آن پرداخته اند. این کتاب چکیده ای است از دهها کتاب موجود و انسجام مطالب مطرح شده در آن ، به خوبی به توانایی نویسنده در این حوزه ها دلالت دارد . مباحثی چون "دنیای استراتژی" که به ماهیت استراتژی و استفاده از آن د حوزه ی کاری مدیران می پردازد یا "بازاریابی" که موضوعاتی چون تبلیغات ، بخش بندی بازار ، قیمت گذاری و چرایی رفتار خرید از سوی مردم را می پوشاند ، مباحث "مالی و حسابداری" که به جای پرداختن به فرمول های خشک ریاضی به ماهیت اعداد و نشانه های پشت هر عدد می پردازد."سرمایه ی انسانی" که به موضوعاتی چون استراتژی منابع انسانی و به حداقل رساندن هزینه ی تولید اشاره دارد به غنای کتاب افزوده اند . سایر فصل های کتاب شامل عملیات فناوری و تغییر ، رهبری تیم ، سلوک با همکاران ، مدیریت در سرتاسر زمان ، مدیریت کردن خود ، مهارت های روزمره ی مدیریت و در انتها اداره کردن شغل خود ، موضوعاتی ناب از دانش مدیریت را به ما عرضه می کنند که خواندن آنها بسیار نافع و اثرگذار است.
 
 فهرست مطالب :
فصل 1 - دنیای استراتژی
فصل 2 - بازاریابی و فروش
فصل 3 - مالی و حسابداری
فصل 4 - سرمایه ی انسانی
فصل 5 - عملیات ، فناوری و تغییرات
فصل 6 - تیم خود را رهبری کنید
فصل 7 - سلوک با همکاران
فصل 8 - مدیریت در سرتاسر سازمان
فصل 9 - مدیریت کردن خود
فصل 10 - مهارت های روزمره ی مدیریت
فصل 11 - شغل خود را اداره کنید
 

  • انتشارات مبلغان
  • جو اوئن
  • مجید نوریان
  • 278
  • پنجم
  • 1398
  • 1200
  • 978-964-2614-78-3
  • 240
مــزایا
مــعایب