کتاب تحلیل تکنیکی نوین

120,000 تومان

بخرید و 2,400 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

 نوشته : محمد مساح
ناشر : چالش
نگرشی نوین به تحلیل نمودارهای قیمت در بازارهای مالی

 کتاب تحلیل تکنیکی نوین
نگرشی نوین به تحلیل نمودارهای قیمت در بازارهای مالی
 نوشته : محمد مساح
 ناشر : چالش
 ترجمه :-
 شابک : 978-964-2522-54-5
 تعداد صفحات : 469
 شمارگان چاپ : 1000
 نوبت چاپ : اول - بهار 1392
 لیتوگرافی : فرشیوه
 قیمت پشت جلد : 120000 تومان
 درباره کتاب :
در این کتاب تحلیل نمودارهای قیمت به دو بخش "تحلیل تکنیکال کلاسیک" و "تحلیل تکنیکی نوین" دسته بندی شده است.تحلیل تکنیکی کلاسیک خالی از ضعف و کمبود نیست به طوری که بررسی دقیق و موشکافانه ابزارها،تکنیک ها و روش های تحلیل نموداری که تا کنون معرفی و گسترش یافته ، بیانگر این حقیقت است که جای تکامل و پیشرفت بیشتری در این زمینه وجود دارد.
بر همین اساس سعی شده که علاوه بر غنی کردن روش های گذشته ، کاستی های موجود برطرف شود."تحلیل تکنیکی نوین" روشی است که در امتداد تحلیل تکنیکی کلاسیک قرار دارد و با ارائه فرایندی مشخص ، اصول تعریف شده و قوانین معین ، بستری را برای نمودار خوانی و تحلیل های کامل تر فراهم کرده است.
در تحلیل تکنیکی نوین توانایی تحلیل گر در خواندن رفتار بازار و درک انتظارات افزایش پیدا می کند. برای واژه های مختلف و مباحث مربوط به روندها و سطوح عرضه و تقاضا تعاریف مشخصی ارائه شده است. ما در آینده به تحلیل های دیداری و چشمی وابسته خواهیم بود و می تونیم با تکیه بر قدرت زمان و درک اصول قانون مند در ارتباط صحیح قیمت و تغییرات روند شانس بیشتری برای معاملات سودآور داشته باشیم.در تحلیل تکنیکی نوین همه ی سطوح مقاوم از یک ارزش مساوی برخوردار نیستند و با کمک گرفتن از زمان و چگونگی واکنش عرضه و تقاضا می توانیم رفتار بازار را بهتر درک کنیم.
 فهرست مطالب :
 بخش اول : شناخت اولیه
1- نگاهی به درون بازار
2- نقش ویژگی های درونی در معاملات
3- سرگذشت تاریخی تحلیل تکنیکی
4- نگاهی گذرا به روش های تحلیل
5- تحلیل تکنیکی به دنبال چیست ؟
6- رفتارهای انسانی و اهمیت روان شناسی بازار
7- پایه های تحلیل تکنیکی
 بخش دوم : قیمت و زمان
8- قیمت و روان شناسی آن
9- نمودارهای قیمت
10- قیمت و زمان
 بخش سوم : تحلیل روند
11- بنیان های تحلیل روند
12- ساختار زمانی روند
13- نشانه های تغییر روند
14- ابزارهای کلاسیکی تحلیل روند
15- سطوح روند
16- شیب روند
17- سطوح مقاوم
18- نظریه داو هنوز کاربرد دارد
19- الگوهای اصلی کف و سقف
20 - تصحیح قیمت
21- چگونه روندهای جدید پایه ریزی می شوند
22- ساده سازی روندها
23- کاربرد میانگین های قیمت در تحلیل روند
 بخش چهارم : تکنیک های بیشتر
24- بازگشت های درصدی
25- آرایش های کلاسیکی در برابر الگوهای اصلی
26- فرایند تحلیل تکنیکی
پیوست ها

  • انتشارات چالش
  • محمد مساح
  • 1080
  • اول
  • 1392
  • 1000
  • 978-964-2522-54-5
  • 469
مــزایا
مــعایب