کتاب بازار رهن اوراق بهادار به پشتوانه املاک و مستغلات

40,000 تومان

بخرید و 800 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته : فریدون رهنمای رودپشتی، زهرا امیر حسینی
ناشر : ترمه
خرید و فروش اوراق بهادار به واسطه املاک

 کتاب بازار رهن اوراق بهادار به پشتوانه املاک و مستغلات
 نوشته : فریدون رهنمای رودپشتی، زهرا امیر حسینی
 ناشر : ترمه
 ترجمه : -
 شابک : 978-964-978-230-0
 تعداد صفحات : 418
 شمارگان چاپ : 1100
 نوبت چاپ : اول -1390
 لیتوگرافی : فرانقش
 قیمت پشت جلد : 40000 تومان
 درباره کتاب :
مسکن از مهم ترین شاخص های رفاه شهروندان وموفقیت عملکردی جوامع است که از یک طرف مؤلفه ی اعتباری اشخاص و از طرف دیگر شاخص رشد و توسعه ی اقتصادی جامعه به شمار می رود. اهمیت این موضوع موجب گردید که بازار تخصصی تحت عنوان بازار رهن ، املاک و مستغلات شکل گرفته و توسعه یابد . ساخت یافتگی و نقش آفرینی اینگونه بازار بستگی معنی دار به توسعه ی ابزارهای مالی به پشتوانه املاک و مستغلات دارد . به طوری که موجبات توسعه ی بازار رهن را نیز به همراه داشته است .اهمیت جایگاه بازار رهن و اوراق بهادار به پشتوانه آنها به عنوان ابزارهای مالی که به تفصیل در این مجموعه ارائه می شود ، روشن و آشکار شده است که نیازمند تبیین و تحلیل جامعی است که در این کتاب مورد توجه قرار گرفته است . این مهم تقاضای علمی و کاربردی مرتبط با بازار و ابزارهای رهنی را اجابت می نماید .
 فهرست مطالب :
 بخش اول - فلسفه و ضرورت توسعه ابزارهای مالی و بازار رهن ، املاک و مستغلات
 فصل اول : فلسفه ی شکل گیری و توسعه ابزارهای مالی
رویکرد تاریخی شناخت ابزارهای مالی
الف ) دوره مرزبندی دقیق و مجزا (1970 )
ب ) دهه هشتاد میلادی : مقررات زدایی وجهانی شدن بازارهای مالی
ج ) دهه نود : واسطه زدایی و انقلاب ICT
فلسفه نوآوری ابزاری در بانک ها
1- واکنش به تغییرات تقاضا
2- واکنش به تغییرات طرف عرضه
3- قانون گریزی و اجتناب از مقررات دست و پاگیر
تبیین نیاز به ابزارهای مالی
الف ) حل نیازها و مسائل مربوط به نظام مالی
ب ) اطلاعات
ج ) ارزش
د ) دسترسی
ابعاد شکل گیری ابزارهای مالی
شکل گیری ابزارهای مشتقه
نقش بازارها و ابزارهای مالی در توسعه اقتصادی کشور و آسیب ها وموانع جدی فراروی آن
آسیب های جدی بورس اوراق بهادار تهران
نتیجه گیری و بحث
 فصل دوم : بازار رهن ، املاک و مستغلات
مقدمه
بازار رهن و اوراق بهادار به پشتوانه ی رهن
شرکت سرمایه گذاری املاک و مستغلات
تاریخچه REIT
ساختار سازمانی REITs
انواع ساختارهای سازمانی
1- انواع REIT پایه و اصلی
2- ساختارهای Stapled و REIT : Paired-Shareهای پدر بزرگ شده
3- REIT های Paperclip
انواع شرکت های سرمایه گذاری املاک و مستغلات
1- شرکت های سرمایه گذاری املاک و مستغلات رهنی
2- شرکت های خرید و فروش املاک و مستغلات
3- شرکت های دوگانه
روش های تأمین مالی ساخت و توسعه ی مسکن
1- منابع متکی به سرمایه
2- منابع متکی به سود
ویژگی بازار املاک و مستغلات
بازارهای املاک و مستغلات
1- بازار رهن اولیه
2- بازار رهن ثانویه
انواع رهن در بازار املاک و مستغلات
1- رهن با نرخ ثابت
2- رهن با نرخ های تعدیل شونده
3- رهن با نرخ کاهشی اتوماتیک
4- رهن پرداخت تدریجی
5- رهن دارایی رشدی
6- رهن مشارکت در رشد ارزش
7- رهن مشارکت در دارایی
8- رهن اقساط معکوس
9- رهن ثانویه
سایر مطالب مرتبط با REITs
1- تأثیر سرمایه گذاران مؤسسه ای
2- تنوع بخشی در مقابل تمرکز
3- صاحب نظران صنعت چه می گویند ؟
4- سیاست های تقسیم سود و بدهی REIT ها
5- چرا REIT ها نسبت تقسیم سود نقدی بالایی دارند ؟
6- قابلیت پیش بینی بازار سهام REIT
7- آینده ی REITها
فعالیت شرکت های سرمایه گذاری املاک و مستغلات در ایران
 بخش دوم - ابزارهای مالی رهنی ( اوراق بهادار به پشتوانه املاک و مستغلات )
 فصل اول : لزوم شناخت اوراق بهادار به پشتوانه ی املاک و مستغلات
مقدمه
 فصل دوم : اوراق رهنی
مقدمه
طرح های جایگزین وام های رهنی
اوراق رهنی با نرخ ثابت پرداخت و استهلاک کامل
کارمزد و جریان وجوه نقد
پیش پرداخت ها و ابهام جریان وجوه نقد
اوراق رهنی با نرخ قابل تعدیل (ARM)
ساختار اولیه
شاخص های مورد استفاده
تشریح اوراق ARM
سیستم های رایانه ای ARM نمایندگی
اوراق رهنی بالون
اوراق رهنی دو مرحله ای
اوراق رهنی سهام در حال رشد (GEM)
اوراق رهنی با پرداخت طبقه بندی شده (TPM)
اوراق رهنی قراردادی و اوراق رهنی بیمه شده
اوراق رهنی استاندارد و اوراق رهنی غیر استاندارد
هدف و مفهوم وام
اوراق رهنی جریمه پرداخت قبل از موعد بدهی (PPM)
خلاصه
 فصل سوم: اوراق بهادار قابل قبول نمایندگی و قراردادهای آتی رهنی طبقه بندی شده
مقدمه
اوراق بهادار قابل قبول رهنی
خصوصیات اوراق قابل قبول نمایندگی
انواع گارانتی
تعداد وام دهندگان مجاز به تشکیل اوراق سرمایه گذاری مشترک رهنی
طراحی اوراق رهنی وام
خصوصیات وام های رهنی در اوراق سرمایه گذاری مشترک
وام های رهنی مجاز در اوراق سرمایه گذاری مشترک
بیشترین میزان وام
میزام مجاز وام رهنی فصلی
عاریه گرفتن اوراق رهنی
سررسید
موافقت نامه مابه التفاوت خدمات
رویه پرداخت
تأخیر در پرداخت
روش پرداخت
انواع اوراق بهادار قابل قبول رهنی نمایندگی
مؤسسه اوراق رهنی ملی- دولتی MBS
انواع گارانتی
طراحی اوراق رهنی وام
ویژگی های اوراق سرمایه گذاری مشترک وام های رهنی
رویه پرداخت
شرکت اوراق رهنی وام مسکن ایالتی PC
انواع گارانتی
تعداد مجاز وام دهنده در اوراق سرمایه گذاری مشترک
طراحی اوراق رهنی برای وام ها
ویژگی های وام های رهنی در اوراق سرمایه گذاری مشترک
رویه پرداخت
مؤسسه اوراق رهنی ملی ایالتی MBS
انواع گارانتی
تعداد مجاز وام دهنده در اوراق سرمایه گذاری مشترک
طراحی اوراق رهنی برای وام ها
ویژگی های وام های رهنی در اوراق سرمایه گذاری مشترک
قراردادهای پیش پرداخت و جریانوجوه نقد
نرخ پیش پرداخت قراردادی
شاخص پیش پرداخت PSA
تشریح ساختار وجوه نقد ماهیانه
عوامل مؤثر بر وضع پیش پرداخت
نرخ رایج وام رهنی
ویژگی های وام های رهنی متضمن
عوامل فصلی
فعالیت اقتصادی رایج
الگوهای پیش پرداخت
رویه ی داد و ستد و تسویه پرداخت
ریسک اضافی ( ناشی از افزایش نرخ بهره ) و ریسک کاهی (ناشی از کاهش نرخ بهره )
مقایسه ی اوراق بهادار قابل قبول با اوراق خزانه
اوراق بهادار به پشتوانه ی رهنی طبقه بندی شده
اوراق بهادار سرمایه محض PO
اوراق بهادار بهره محض IO
رویه ی داد و ستد و تسویه حساب
خلاصه
 فصل چهارم : تعهدات رهنی تضمین شده ی نمایندگی (CMO)
مقدمه
ایجاد تعهدات رهنی تضمین شده
ساختارهای اولیه CMO
CMO های پرداخت متوالی
اوراق رهنی استهلاکی طرح ریزی شده (PAC)
گروه های PAC
درصد PAC ها در معامله
پروفایل تضمینی
جایگاه PAC در معامله
تسهیلات PAC
اوراق رهنی پوششی
سرفصل های CMO پیشرفته
تغییر کوپن بهره
IO ها / PO ها
IO های PAC
شناورهای معکوس
اوراق شاخص درجه دو TTIB
 فصل پنجم : اوراق بهادار به پشتوانه ی رهنی مسکونی غیر نمایندگی
مقدمه
تضمین برای MBS های غیر نمایندگی
تفاوت های اوراق بهادار نمایندگی و اوراق بهادار غیر نمایندگی
گارانتی ها
دامنه ویژگی های تعهدات تضمین
مساعده خدمات
بهره جبرانی
بازخرید بدون قید و شرط
افزایش اعتبار
اوراق بهادار اصل سرمایه محض و اصل بهره محض WAC
سایر ریسک ها
ورشکستگی وام گیرنده
کلاهبرداری وام گیرنده
ریسک زیان خاص
افزایش اعتبار
افزایش اعتبار خارجی
افزایش اعتبار داخلی
سرمایه سپرده
تضمین مازاد
ساختار اولویت اول / اولویت دوم
ارزیابی ترانشه های اولویت دوم
تجزیه و تحلیل تضمین
تجزیه و تحلیل ناشر
تجزیه و تحلیل نمایندگی نرخ گذار
تجزیه و تحلیل ساختاری
تغییر ساختار بهره
ترانشینگ رتبه
روش های تخصیص خسارات
عوامل راه اندازی معامله
اختیار خرید بی قید و شرط
بهره جبرانی
آزمون اضطراب ترانشه اولویت دوم
چگونگی ایجاد خسارات
تخمین زیان های بالقوه سرمایه گذاری مشترک
مدل SDA
اوراق رهنی NAS و فرا NAS
اساس ارزشیابی NAS
پروفایل اوراق رهنی NAS
مقایسه اوراق رهنی فرا NAS با اوراق رهنی NAS
معاملات جایگزین A
معاملات “Alt-A” چگونه ایجاد می شوند ؟
جذابیت اوراق رهنی با اولویت دوم Alt-A
معاملات تضمین Alt-A دارای تحدب بزرگتری هستند
سرعت های بالاتر معامله پایه که به اهرمی زدایی معاملات می انجامد
 فصل ششم : اوراق بهادار به پشتوانه دارایی ، املاک و مستغلات
مقدمه
اوراق بهادار به پشتوانه وام دارایی مسکن
پیش پرداخت ها
منحنی پیش پرداخت اعلامیه پذیره نویسی
ساختار پرداخت
ساختارهای PAC/NAS
افزایش اعتبار
روند ساختاری
سایر فواید « تغییرات »
اوراق بهادار به پشتوانه وام دارایی مسکن با سرمایه متغیر
تبدیل وام های دارای پشتوانه « 125 وام » به اوراق بهادار
نمونه ای از دستور العمل LTV125 و فلسفه ی وام
سیستم معدل گیری FICO
ساختار وام LTV 125
مازاد مابع التفاوت
تضمین سازی مازاد
ایجاد اولویت دوم
کل مقدار مورد نیاز افزایش اعتبار
فرضیات پیش پرداخت
شرط بازخرید اوراق رهنی
شرط ترانشه ( طبقات ) با اولویت دوم
تسویه
مکانیزم های کاهشی
آزمون اضطراب اوراق رهنی با اولویت دوم LTV 125
فرضیات
آزمون اضطراب تخلف
آزمون اضطراب پیش پرداخت
اوراق بهادار به پشتوانه ی مسکن پیش ساخته
پیش پرداخت ها
اجرای اعتبار
ساختارهای MH
اوراق رهنی با اولویت دوم و Mezzanine
 فصل هفتم : اوراق بهادار به پشتوانه ی رهنی تجاری
مقدمه
شاخص اجرای بالقوه
ساختار اولیه CMBS
اولویت پرداخت نقدی
پوشش اختیار خرید ساختاری
انسداد پیش پرداخت
ابطال
مبنای جریمه پیش پرداخت
هزینه نگهداری بازده
پوشش ساختاری
اقدامات احتیاطی سررسید بالون
نقش ارائه دهنده ی خدمات
انواع مختلف معاملات CMBS
تراست های نقدینه ساز ( CMBS غیر عملیاتی )
ساختار پرداخت سریع
تضمین سازی مازاد
انعطاف پذیری ارائه دهنده خدمات
سرمایه های ذخیره
پرداخت های اصل سرمایه مورد نیاز
معاملات تک وام گیرنده / چند مالکی
تضمین سازی مقطعی و تخلف مقطعی
اقدامات احتیاطی آزاد سازی ملک
ساختارهای Lock_Box
خصوصیت تله نقدی
معاملات چند وام گیرنده / کریدوری
استانداردهای ساخت و ایجاد
تعداد ایجاد کننده ها
تنوع پذیری سرمایه گذاری مشترک
درجه استانداد سازی وام
ساختارهای آزمون اضطراب
شناورهای CMBS کوتاه مدت
پوشش اعتبار برای شناورهای CMBS کوتاه مدت
ساختار شناوری CMBS کوتاه مدت
شاخص های CMBS
 فصل هشتم : تجزیه و تحلیل اوراق بهادار به پشتوانه املاک و مستغلات
مقدمه
تجزیه و تحلیل نرخ بازده جریان وجوه نقد ایستا
دامنه اسمی
دامنه تغییر پذیری – صفر
شبیه سازی مونت کارلو/ OAS
تاریخچه نرخ بهره و جریانات وجوه نقد تابع مسیر
ارزشیابی
استفاده از شبیه سازی جهت ایجاد مسیرهای نرخ بهره و جریانات وجوه نقد
محاسبه ارزش فعلی مسیر نرخ بهره یک سناریو
تعیین ارزش نظری
مابه التفاوت تعدیل شده اختیار معامله
هزینه اختیار معامله
برخی موارد فنی و تکنیکی
توزیع ارزش های فعلی مسیر
OAS در مقابل شاخص
دیرش مؤثر
تحدب مؤثر
توضیحات
ساختار CMO ساده
ساختار ترانشه پوشش /PAC
محصولاتی برای مقایسه کردن
مطالعه موردی
منابع و مآخذ
پیوست 1
پیوست 2 : فهرست موضوعی

  • انتشارات ترمه
  • فریدون رهنمای-زهرا امیر حسینی
  • 609
  • اول
  • 1390
  • 1100
  • 978-964-978-230-0
  • 418
مــزایا
مــعایب