کتاب حکایت وجود

3,900 تومان

بخرید و 78 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

 نوشته : گری زوکاو
ناشر : نسل نواندیش
ترجمه : حمیده رستمی
شناخت ابعاد وجود انسان و کشف نیروهای درونی

کتاب حکایت وجود
 نوشته : گری زوکاو
 ناشر : نسل نواندیش
 ترجمه : حمیده رستمی
 شابک : 978-964-412-233-X
 تعداد صفحات : 292
 شمارگان چاپ : 2000
 نوبت چاپ : اول -1387
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 3900 تومان
 درباره کتاب :
حکایت وجود تو چیست ؟ آیا از آن خبر داری ؟ چقدر خودت را می شناسی ؟ چه نیروهایی در وجود تو نهفته است که باید آشکار شود ؟ حس ششم ؟ شم و شهود ؟ روشن بینی ؟ کدام یک ؟
با خواندن این کتاب شگفت انگیز و الهام بخش و خردمندانه به وجود این واقعی ات دست پیدا کن و به قدرت اصیل برس.
 فهـــــــــــرست
پیش گفتار
مقدمه
بخش اول : تازه چه خبر ؟
قوه ی ادراک چند حسی
شم و شهود
به کارگیری شم و شهود
مربیان غیر مادی
واقعیت غیر مادی
روح و جان تو
مدرسه ی زمینی
استدلال برتر 1
استدلال برتر 2
استدلال برتر و انصاف
بخش دوم : چطور عمل می کند ؟
آگاهی از احساس
مسئولیت انتخاب
قصد و نیت
هماهنگی
همکاری
مشارکت
حفظ حرمت حیات
قدرت اصیل
دستیابی به قدرت اصیل
بخشش
تواضع
وضوح
عشق
اعتماد
بخش سوم : شبیه به چیست ؟
مرد قدیم
زن قدیم
ازدواج
زن جدید
پیوند مرد قدیم با زن جدید
پیوند مرد قدیم با زن جدید
مرد جدید
پیوند زن قدیم با مرد جدید
پیوند زن قدیم با مرد جدید
روش تازه ی وابستگی
مشارکت روحی
پیوند زناشویی چیست ؟
تا کی ؟
واکاوی روحی
اعتماد
بخش چهارم : چگونه رُخ می دهد ؟
فرزندان
شرکای روحی
لباس های زمینی
محبت مؤثر
دست یاری
غنای درونی
یقین
عشق
ارواح سازمند
وظیفه ی مقدس
رسیدن به خانه

  • انتشارات نسل نو اندیش
  • گری زوکاو
  • حمیده رستمی
  • 339
  • اول
  • 1387
  • 2000
  • 978-964-412-233-X
  • 292
مــزایا
مــعایب