کتاب خروج از بحران

15,800 تومان

بخرید و 316 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

 نوشته : ادواردز دمینگ
ناشر : رسا
ترجمه : نوروز درداری
آموزه های دمینگ درباره ی بیماری های مدیریت

 کتاب خروج از بحران
آموزه های دمینگ درباره ی بیماری های مدیریت
 نوشته : ادواردز دمینگ
 ناشر : رسا
 ترجمه : نوروز درداری
 شابک : 964-317-484-0
 تعداد صفحات : 344
 شمارگان چاپ : 1000
 نوبت چاپ : دهم -1394
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 15800 تومان
 درباره کتاب :
 هدف این کتاب دگرگون ساختن سبک مدیریت آمریکائی است. دگرگونی سبک مدیریت آمریکائی، کاری در حد بازسازی یا تجدید نظر در آن نیست. انجام اینکار مستلزم یک ساختار اساسی است که باید از پایه رو به بالا، بنا شود.
شاید متحول شدن عبارت مناسبی باشد، اما تحول در موارد پیش بینی نشده وبخودی خود اتفاق می افتد، در حالیکه دگرگونی باید با تلاش، جهت دار و رهبری شده صورت پذیرد. هدف این کتاب فراهم کردن جهت و مسیر است. واضح است که دگرگونی در روابط دولت با صنعت نیز امری ضروری است.
ناتوانی مدیریت برای برنامه ریزی آینده، و عدم پیش بینی مسائل، باعث هدر رفتن نیروی انسانی، کالا، وقت و ماشین شده است. همه اینها موجب افزایش قیمت تمام شده تولید کننده می شود که مصرف کننده باید آنرا بپردازد. مصرف کننده، هرگز این علاقه را ندارد که پرداخت بهای این ضایعات سهیم باشد. حاصل اجتناب ناپذیر اینکار از دست دادن بازار است. از دست دادن بازار نیز بیکاری و عدم اشتغال را در پی خواهد داشت. کاررآیی مدیریت باید بر اساس توانائی آنها در تداوم فعالیت تجاری، حمایت از سرمایه گذاری و حصول اطمینان از سودآوری و اشتغال در آینده، ارزیابی شود. این امر از طریق بهبود کالا و خدمات در دراز مدت بدست می آید نه از راه سودآوری فصلی و کوتاه مدت.
 فهرست مطالب :
پیشگفتار مترجم
پایه گذار نظام مدیریتی در ژاپن« دکتر ادواردز دمینگ» کیست؟
مقدمۀ متن اصلی
سرآغاز کتاب
 فصل اول
واکنش زنجیره ای:کیفیت ، بهره وری، کاهش قیمتهای تمام شده، تسخیر بازار
هدف این فصل
افسانه (فلکلور)
جنبش در ژاپن
واکنش زنجیره ای
نمودار گسترش تولید
آیا کشوری می تواند فقیر باشد؟
توسعه نیافته ترین ملت جهان کدام است؟
یک مثال ساده
مثال دیگری تقلیل ضایعات
نوآوری جهت بهبود فرایند
تنزیل کیفیت باعث افزایش قیمت تمام شده می شود
ماشین آلات و ابزار جدید جواب مسأله نیستند
صنایع خدماتی
اندازه گیری بهره وری باعث بالا رفتن بهره وری نمی شود
 فصل دوم : اصول لازم برای دگرگونی مدیریت غربی
هدف و سرآغاز
بهترین تلاشها کافی نیست
رهنمودهای حاصل از سؤالات و اظهار عقیده های... سازمان ناسا
سودآوری کوتاه مدت معیار لیاقت و توانایی نیست
پشتیبانی مدیریت عالی کافی نیست
فشرده ای از 14 اصل مدیریت
تشریح و تکمیل اصول چهارده گانه
اصل اول – ایجاد یک عزم و اراده مستمر برای بهبود تولید و خدمات
اصل دوم – بکارگیری فلسفۀ جدید
اصل سوم – خودداری از بازرسی زیاد
اصل چهارم – باید به روش رایج در خرید که تنها «قیمت» ملاک انتخاب و خریدار است، خاتمه داد
اصل پنجم – بهبود دائمی و همیشگی سیستم تولید و خدمات
اصل ششم – برقراری نظام آموزشی
اصل هفتم – انتخاب و استقرار روش رهبری
اصل هشتم – ترس را از سازمان خود دور کنید
اصل نهم – موانع موجود بین کارکنان را از بین ببرید
اصل دهم – از شعار دادن، موعظه کردن و هدف گذاریبرای کارکنان پرهیز کنید
اصل یازدهم – الف:سهمیه بندی عددی را برای نیروی کار حذف کنید
اصل یازدهم – ب: اهداف کمی را برای مدیران حذف کنید
اصل دوازدهم – سدها و موانعی را که باعث از بین بردن غرورها و افتخار کار افراد می شود از میان بردارید
اصل سیزدهم – همه را تشویق و ترغیب کنید که نسبت به بالا بردن فرهنگ و معلومات خود تلاش کنند و دائماً در حال «خود بهسازی» باشند
اصل چهاردهم – برای دگرگونی اقدام کنید
 فصل سوم : بیماریها وموانع موجود در سر راه مدیریتها
هدف این فصل
الف: بیماریهای مرگ آفرین
1 – فقدان یک عزم و اراده و هدف دائمی و مستمر
2 – ترس از تصاحب مؤسسه و اشغال آن توسط دیگران
3 – طبقه بندی مشاغل، ارزیابی سالیانه، بررسی شایستگی ها
سؤالاتی برای تفکر و تأمل بیشتر
شرح بیشتری در مورد رهبری
چگونه می توان یک طرح را تجدید و اعاده کرد؟
اصول نوین رهبری
بی ثباتی مدیریت
ادارۀ یک شرکت تنها بر اساس ارقام قابل رؤیت (شمارش پول)
ب: موانع موجود سر راه مدیریتها
مدیریت آمریکایی راه خطا می پیماید
اشکال اساسی در خود مدیریت است
 فصل چهارم : چه وقت؟ وچه مدت؟
بازنگری پاره ای مشکلات
تأخیر در دگرگونی
برای جلوگیری از دخالـــت و فشار دولت چه باید کرد؟
 فصل پنجم : پرسشهایی که می تواند به مدیریت کمک کند
پرسشها
پیوستها
پیوست1 – سیستم ارائه پیشنهادها
سابقۀ تاریخی سیستم ارائه پیشنهاد در صنایع
سیستم ارائه پیشنهاد در ژاپن
سابقۀ سیستم مشارکت از طریق ارائه پیشنهادهای کارکنان- در ایران
اجرای آزمایشی نظام مشارکت در 4 شرکت
گسترش نظام مشارکت در صنایع سنگین کشور
چگونگی اجرای سیستم در شرکتهای ایران
مراحل ارائه پیشنهاد
رسیدگی و تصویب پیشنهادهای ارزیابی شده
نگاهی به دو بعد از ابعاد نظام مشارکت
دو شرکت اجرا کننده TQC
کنترل کیفیت جامع
پیوست2 – سیستم کنترل کیفیت جامع
کنترل کیفیت آماری در ژاپن
نظریۀ کنترل کیفیت جامع
گروه های کنترل کننده
پیوست3 – روش اجرائی سیستم گروههای کنترل کیفیت در ژاپن
تجزیه و تحلیل جزء به جزء عملیات گروه کنترل کیفی
انگیزش، ارزیابی و دستاورد فعالیتهای کنترل کیفی
مشکلات آینده
پیوست4 – جوایز دمینگ
فهرست موارد مورد نظر برای ارزیابی نامزدهای جایزه دمینگ

  • انتشارات رسا
  • ادواردز دمینگ
  • نوروز درداری
  • 397
  • نهم
  • 1391
  • 1000
  • 964-317-484-0
  • 344
مــزایا
مــعایب