کتاب هفت راز موفقیت در استراتژی خدمات

9,500 تومان

بخرید و 190 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

 نوشته : جاکوب هورویتز
ناشر : رسا
ترجمه :عبدالرضا رضایی نژاد
ارزش آفرینی مشتری و ارائه خدمات پس از فروش

 کتاب هفت راز موفقیت در استراتژی خدمات
 نوشته : جاکوب هورویتز
 ناشر : رسا
 ترجمه : عبدالرضا رضایی نژاد
 شابک : 964-317-538-3
 تعداد صفحات : 144
 شمارگان چاپ : 1100
 نوبت چاپ : دوم -1388
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 9500 تومان
 درباره کتاب :
 در دهه گذشته بسیاری از شرکتها به این نتیجه رسیدند که بجای بازار، در خدمت مشتری هستند. صنعت رایانه از هم اکنون به خوبی متوجه این مطلب شده؛ زیرا رشد و قیمتها رو به کاهش نهاده اند. از اینرو؛ برنامه های «مشتری گرایی» و «خشنودی مشتریان» رو به فزونی دارند.
برخی از شرکتها پا را پیشتر هم گذاشته اند. آنها دریافته اند که نگهداری و بهره برداری از مشتریان موجود، کم هزینه تر از یافتن بازارهای تازه است. از اینرو؛ هرچه بیشتر در مشتری گرایی، خدمات و خشنودی مشتریان می کوشند. به دلیل چنین رخدادی است که مقاله ها و کتابهای گوناگونی در این زمینه چاپ و منتشر می گردد. آموزگاران فراوانی در این راه گام نهاده اند و تام پیترز از پیشگامان می باشد.
حتا شش (یا پنج) شرکت بزرگ مشاور جهانی هم به موضوع خشنودی مشتریان پرداخته اند. آنان تا چند سال پیش با این امر بیگانه بوده و تمام کوشش خود را بر کیفیت گرایی از درون متمرکز کرده بودند.
مطالب کتاب در خلال ده سال و در صدها سازمان مختلف آزموده و پالوده شده اند. این کتاب ابزار ساده و کارآمدی در زمینه راهبرد گزینی در بخش خدمات بوده و می تواند راهنمای خوبی در پیاده سازی نظام مند راهبردهای برگزیده باشد.
 فهرست مطالب :
1 شناخت مشتریان
2 مفهوم خدمت: ارزش آفرینی مشتری پسند
3 معیارهای بهسازی عملکرد
4 مدیریت شکایتهای مشتری در اره افزایش سود
5 وفادارسازی
6 انسان منبع خدمات برجسته
7 چرخ ثروت آفرینی مدیریت خدمات

  • انتشارات رسا
  • جاکوب هوروتیز
  • عبدالرضا رضایی نژاد
  • 233
  • دوم
  • 1388
  • 1100
  • 964-317-538-3
  • 144
مــزایا
مــعایب