کتاب بیندیشید و موفق شوید

20,000 تومان

بخرید و 400 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

 نوشته : داوود ابوطالبی
ناشر : یاران با همکاری انتشارات آذربایجان
رسیدن به موفقیت از طریق اندیشیدن

 کتاب بیندیشید و موفق شوید
 نوشته : داوود ابوطالبی
 ناشر : یاران با همکاری آذربایجان
 ترجمه : -
 شابک : 978-964-234-086-6
 تعداد صفحات : 392
 شمارگان چاپ : 1000
 نوبت چاپ : اول -1390
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 20000 تومان
 درباره کتاب :
 ذهن انسان گنج بی پایانی است که خداوند متعال به آدمی ارزانی داشته است وما از طریق آن قادریم به تمامی آرزوها و اهداف وخواسته های خویش نایل شویم. اگر به صورت بهینه و به درستی از قدرت های بالقوه ذهن استفاده کنیم، مالک گنجینه های بیکران هستی خواهیم شد.
باید اذعان نمود که ارزش یک ذهن خلاق و متعالی از ارزش کل ذخایر طلا وجواهرات دنیا بیشتر است. چون چنانچه ذهن انسان بتواند به درستی و با خلاقیت تمام اندیشه کند، قادر است بیش از همه آنها ارزش واقعی و فزاینده ای ایجاد نماید و جهانی را متحول سازد.
هدف از نگارش این کتاب رسیدن به موفقیت از طریق اندیشیدن است. علاوه بر این؛ به واسطه استفاده از نیروهای فکر خود را از انواع بیماری ها مصون نماییم و در صورت ابتلاء به آن ؛ با بکارگیری صحیح از آن؛ خود را از آن بیماری ها خلاص کنیم.
 فهرست مطالب :
مقدمه
فصل اول – توانایی های فکر
فصل دوم – ضمایر هوشیار و ناهوشیار
فصل سوم – قدرت احساسات
فصل چهارم – قدرت خلاقیت
فصل پنجم – قدرت (قانون) جاذبه
فصل ششم – قدرت تخیل
فصل هفتم – قدرت تلقین
فصل هشتم – قدرت ایمان و باور
فصل نهم – قدرت تمرکز
فصل دهم – قدرت اراده
فصل یازدهم – قدرت عشق
فصل دوازدهم – قدرت حس ششم

  • انتشارات یاران
  • داوود ابوطالبی
  • 453
  • اول
  • 1390
  • 1000
  • 978-964-234-086-6
  • 392
مــزایا
مــعایب