کتاب بایدها و نبایدهای رهبری تیم کاری

5,500 تومان

بخرید و 110 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

 نوشته : هربلین استیو
ناشر : رسا
ترجمه :حمید رضا رشیدی
بررسی جامع روابط درون سازمانی مدیران و کارکنان

 کتاب بایدها و نبایدهای رهبری تیم کاری
بررسی جامع روابط درون سازمانی مدیران و کارکنان
 نوشته : هربلین استیو
 ناشر : رسا
 ترجمه : حمید رضا رشیدی
 شابک : 964-317-586-3
 تعداد صفحات : 152
 شمارگان چاپ : 2200
 نوبت چاپ : دوم -1393
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 5500 تومان
 درباره کتاب :
مطالعه این کتاب نه تنها کمکی مؤثر به سرپرستان در بهبود مهارت های ارتباطی با کارمندان است، بلکه می تواند در کنار تجربیات آنان مفیدتر باشد. پیام های این کتاب از یک سو باعث تقویت حس مدیریتی سرپرستان شده و از سوی دیگر مشکلات کارکنان با سرپرستان را از دید کارکنان، مورد بررسی و کنکاش قرار می دهد. خلاصه اینکه هدف از ارائه این کتاب، کمک به سرپرستان در تسهیل کار تیمی و همچنین ارتقای کارایی آنهاست.
از آنجا که در بسیاری موارد، سرپرستان ومدیران، از ضعف ها ونقص های خویش آگاهی ندارند و کارکنان به این گونه نقیصه ها کاملاً آشنایی داشته و قادر به ارائه ارزیابی ها و راهکارهایی برای رفع آنها هستند، نقشی حیاتی در رفع نقایص و ضعف های مدیران دارند. متأسفانه کارمندان بجز بیان مشکلات کارگری، معمولاً هیچ تمایلی به ابراز ضعف ها و نقص های مدیریتی و سرپرستی ندارند. در بسیاری موارد، آنان از این امر هراس دارند که در صورت ابراز نظر، با سوء تعبیر مدیران و سرپرستان خود روبه رو شوند. برای تشریح روش های بهبود روابط سرپرستان و کارکنان، بر مواردی تاکید خواهیم کرد که در آنها، کارکنان مایل به بیان ضعف ها و نقص های سرپرستان و مدیران خود بوده اند. بسیاری از این گونه ضعف ها اهمیت چندانی ندارند اما برخی دیگر بسیار مهم بوده و باید تمامی جوانب امر در موردشان مد نظر قرار داد...
 فهرست مطالب :
چگونه مشاور زندگی خود باشیم
مقدمه مترجم
مقدمه
 بخش 1: جلب اعتماد
بایدها
ایجاد صمیمیت
تسلط به نفس
رفتاری یکـسان در محیط کار و خارج از آن
اجتماعی بودن
شوخی متعادی
تشویق کارکنان به ارائه پیشنهاد و بکارگیری آن
آگاهی دادن به کارکنان
بیان برداشتهای ذهنی
مثبت اندیشی
قدرشناسی
وفای به عهد
پیگیری تا حصول نتایج
بیان واضح خواسته ها
در دسترس بودن
نبایدها
رفتار خشک
خود را عالم دهر دانستن
پیشداوری
برخورد با کارکنان بر اساس سابقه ذهنی آنان
کاهش ارزش و احترام خود
سرزنش کارکنان
تمرکز بر اشتباهات
کینه توزی
قدرت طلبی
 بخش 2: پایه ریزی کار تیمی
بایدها
واگذاری حساب شده کارها به دیگران
الگو بودن
الـــتزام به اهداف شرکت
جلب اعتماد و اطمینان
برقراری مساوات و عدالـــت
انعطاف پذیری
شنود مؤثر و یادگیری
مشورت و اطلاع رسانی
پشتیبانی از ایده های کارکنان
کـسب توافق
تعلیم کارکنان
دقت در واگذاری مسئولیت
خودداری از ایجاد رقابت
بین کارکنان
ثابت قدم
جلوگیری از ایجاد برخورد و تعارض
ارزیابی پیشرفت
نبایدها
دست بالا گرفتن خود
سرزنش و تنبیه تیم
خودرأیی
سرزنش
پافشاری بر دستورات و برنامه ها
دخالـــت در ریز کارها
سخن آخر
 بخش 3: داستان های کوتاه
کاکتوس های کوچک
مدیر بی نظم
خانه داری
بازی اعتماد

  • انتشارات رسا
  • هربلین استیو
  • حمیدرضا رشیدی
  • 235
  • دوم
  • 1393
  • 2200
  • 964-317-586-3
  • 152
مــزایا
مــعایب