کتاب 150 بازی کودکانه جهت تقویت هوش

20,000 تومان

بخرید و 400 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته : آن باکوس-کریستیان رومان
ناشر : آئینه دانش
ترجمه : فاطمه کاظمی
تقویت استعدادهای فکری کودک از طریق بازی های فکری و تبدیل فرزند به نابغه ای کوچک

 کتاب 150 بازی کودکانه جهت تقویت هوش
 نوشته : آن باکوس-کریستیان رومان
 ناشر : آئینه دانش
 ترجمه : فاطمه کاظمی
 شابک : 978-600-215-051-6
 تعداد صفحات : 160
 شمارگان چاپ : 500
 نوبت چاپ : چهارم -1394
 لیتوگرافی : صیام
 قیمت پشت جلد : 20000 تومان
 درباره کتاب :
پنجاه سال است که تحقیقات متعددی در زمینه ی فهم ماهیت فعالیت ادراکی کودک و چه گونگی پیشرفت آن انجام شده است. به عبارت دیگر، تحقیقات متعددی در زمینه ی روشی که کودک به وسیله ی آن می آموزد، رشد می کند وآموخته هایش را به صورت منظم دسته بندی می نماید. صورت گرفته است.
اخیراً محققان توانسته اند، بسیاری از قابلیت های نوجوانان را مشخص کنند و در این تحقیقات، به نتایج بسیار شگفت انگیزی دست یابند. به طور کلی، کودکان از توانایی، استعداد و بلوغ زودرس برخوردارارند و بیش از حد تصور ما برای زندگی تلاش می کنند. بعد از این اکتشافات، بیشتر افراد از زاویه ی جدیدی به اطفال می نگرند.
تفکر اساسی در ورای همه این مسائل، اثبات این مسئله است که کودک نه فقط با بزرگسال برابری می کند، بلکه به دنبال بازی هایی ست که به او امکان به فعلیت رساندن و توانمندی هایش را می دهد و باعث گسترش آموخته هایش می شود.
هدف اول بازی های پیشنهادی این کتاب، سرگرمی گروهی و همچنین همگامی با رشد تیز هوشی کودک است. انجام هرگونه فعالیت فکری، با تشویق و ممارست بیشتر می شود. در این جا منظور ما تشدید فعالیت های فکری یا تشویق کودک به سبقت گرفتن از سنش نیست.در واقع، شما صرفاً با مطالعه ی این کتاب نمی توانید فرزندتان را به نابغه ی کوچک تبدیل کنید.
شما نباید در برابر رشد فکری کودکتان؛ موضع منفی بگیرید ومنتظر باشید او به تنهایی پیشرفت کند؛ زیرا هرقدر در تغییر صورت عکـس العمل های ناخوداگاه و طبیعی کودک سهیم باشید، توانمندی ها و تمایلش به یادگیری بیشتر می شود.
 فهرست مطالب :
مقدمه
چه گونه به تقویت استعدادهای فکری کودک بپردازیم؟
هر کودکی، تیز هوشی خاصی دارد
نقش محیط
بازی و یادگیری
نقش فضای خانه
عناصر رشد عقلی
مراحل رشد
از زمان تولد نوزاد تایک سالگی
تا ماه چهارم
از چهار تا هشت ماهگی
از نه ماهگی تا یک سالگی
کودک از یک تا دوسالگی
کودک از دوتا سه ساللگی
کودک سه تا چهار سالگی
کودک از چهار تا پنج سالگی
کودک از پنج تا شش سالگی
و بعد از آن...
1. چه گونه قصه بگویید؟
2. آموزش شمارش
3. گشودن در مباحثه
4. کودکتان را تشویق کنید!
5. بگذارید به تنهایی در مورد کارهایش تصمیم بگیرد!

  • انتشارات آئینه دانش
  • آن باکوس-کریستیان رومان
  • فاطمه کاظمی
  • 199
  • چهارم
  • 1394
  • 500
  • 978-600-215-051-6
  • 160
مــزایا
مــعایب