کتاب ذهنیت میلیون دلاری

8,900 تومان

بخرید و 178 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

 نوشته : جیمز آرتور ری
ناشر: نسل نواندیش
ترجمه: افشین ابراهیمی
کنترل نیروهای درونی برای رسیدن به زندگی دلخواه

 کتاب ذهنیت میلیون دلاری
مجموعه کتاب های تعالیم آموزگاران راز(5)
 نوشته : جیمز آرتور ری
 ناشر : نسل نواندیش
 ترجمه : افشین ابراهیمی
 شابک : 978-964-412-909-4
 تعداد صفحات : 111
 شمارگان چاپ : 500
 نوبت چاپ : دوم -1396
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 8900 تومان
 درباره کتاب :
جیمز آرتور ری یکی از معتبرترین و پرآوازه ترین مربیان رشد شخصی و هم یک کارآفرین و مدیر موفق است. او موسس و مدیر شرکت بین المللی جیمز ری است : یک سازمان چند میلیون دلاری که به اشخاص می آموزد در زمینه های مختلف زندگی شان به ثروت برسند.تعالیم ری بر این مبناست که جنبه های مختلف زندگی هر شخص ( مالی،روابط،ذهنی،جسمانی و معنوی ) باید با هم رشد کرده و در صورت عدم توازن آنها خوشبختی غیر ممکن است.
نیروهای درونی تان را تحت کنترل درآورید ، تا زندگی ای که لایقش هستید را ایجاد کنید
 فهرست مطالب :
موضوع
معرفی نویسنده
1. عامل آگاهی
2. موفقیت یک علم است
3. پذیرش مسؤولیت
4. ارزش ارایه کنید
5. تاًثیر گذاری استراتژیک
6. ایجاد یک تیم
پیوست

  • انتشارات نسل نو اندیش
  • جیمز آرتور دی
  • افشین ابراهیمی
  • 156
  • دوم
  • 1396
  • 500
  • 978-964-412-909-4
  • 111
مــزایا
مــعایب