کتاب مهندسی دوباره شرکت ها

55,000 تومان

بخرید و 1,100 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته : مایکل همر،جیمز شامپی
ناشر: رسا
ترجمه :عبدالرضا رضایی نژاد
طرح ریزی دوباره شرکت ها:منشور انقلاب سازمانی

 کتاب مهندسی دوباره شرکت ها
منشور انقلاب سازمانی
 نوشته : مایکل همر،جیمز شامپی
 ناشر : رسا
 ترجمه : عبدالرضا رضایی نژاد
 شابک : 978-964-317-253-8
 تعداد صفحات : 307
 شمارگان چاپ : 2200
 نوبت چاپ : هشتم -1393
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 55000 تومان
 درباره کتاب :
مهندسی دوبارۀ شرکتها- منشور انقلاب سازمانی، کتاب مهمی است که اصول و روشهای سازماندهی و مدیریت نوین کار، و روند نظام یافتۀ آنرا شرح می دهد.
کتاب به نثری روان و خواندنی نوشته شده«چه»، «چرا» و«چگونگی» انجام مهندسی دوباره را به روشنی نشان داده است.
به همۀ دست اندرکاران، از مدیران عامل و مدیران ارشد اجرائی گرفته تا مدیران حرفه ای و دیگر تصمیم بگیران در کار، خواندن این کتاب و توجه ژرف بدان را توصیه می کنم.
پیتر اف،دراکر
 فهرست مطالب :
پاره ای از تفریظ ها
شرح حال کوتاه نویسنده
یادداشت مترجم
سخنی با خوانندگان
معرفی کتاب
 بخش نخست : بحرانی که دست بردار نیست
مشتریان دگرگون شده اند
رقابت تنگاتنگ
دگرگونیها پیوسته اند
 بخش دوم : مهندسی دوباره – تنها راه دگرکونی
تعریف رسمی مهندسی دوباره
آی بی ام کریدیت
شرکت فورد موتور
کداک
مهندسی دوباره را بهتر بشناسیم
 بخش سوم : باز اندیشی در فرآیند کـسب وکار
تصمیم گیری با کارکنان است
مراحل موجود در یک فرآیند بگونۀ طبیعی تری انجام می شود
فرآیندها چند رویه هستند
کار در واحدی که منطقی تر انجام می شود
بازرسی و کنترل کاسته می شود
موارد اختلاف به پایین ترین حد می رسد
مدیریان کارگشا، تنها نقطۀ تماس
ترکیب تمرکز و تمرکز زدائی متداول است
 بخش چهارم : دنیای نوین کار
واحدهای کاری از «اداره های تخصصی» به «تیم های فرآیندی» تبدیل می شوند
شغل ها از یک «وظیفۀ ساده» به «کارهای چند سویه» تبدیل می شوند
نقش افراد از «کنترل شده» به «دارای اختیار» می گراید
انجام کار بجای «آموزش» به «دانش» نیازمند است
معیار عملکرد است و پاداشها بجای «فعالیت» به «نتیجه» داده می شوند
«توانائیهای» بجای «طرز کار» معیار پیشرفت قرار می گیرند
ارزشها از حالـــت«حفظ منافع شرکت» به «بهره وره» گرایش یافته اند
ساختار سازمانی از«هرم گونگی» به «گسترده وافقی» روی می آورد
مدیران بجای«ثبت امتیازها» به«رهبری» می پردازند
 بخش پنجم : نقش سازندۀ تکنولوژی اطلاعات
بدست آوردن توان پیش بینی
 بخش ششم : چه کـسی مهندسی دوباره را انجام می دهد؟
رهبر
صاحبکار
تیم مهندسی دوباره
کمیته پیشبرد
امیر مهندسی دوباره
بخش هفتم : شکار فرصتهای مناسب برای انجام مهندسی دوباره
نقشه فرایندی سازمان
گزینش فرایندهایی که باید به مهندسی دوبارۀ آنها پرداخت
شناخت و درک فرایندها
 بخش هشتم : طراحی فرایندی تازه
یک اصل: شمار افراد درگیر در یک فرایند هرچه کمتر بهتر
 بخش نهم : سوار بر مرکب مهندسی دوباره
بیانیۀ زمینه اقدام- شرکت داروئی
بیانیۀ زمینه اقدام- شرکت فراورده های مصرفی
دیدگاه- شرکت داروئی
دیدگاه- شرکت فراورده های مصرفی
 بخش دهم : تجربه شرکت هالمارک
 بخش یازدهم : تجربه ای دیگر- شرکت تاکوبل
ما با شتاب به سرازیری می غلطیدیم
 بخش دوازدهم : تجربه شرکت کاپیتال هولدینگ
 بخش سیزدهم : تجربه شرکت بل آتلانتیک
 بخش چهاردهم : راههای پیروزی در مهندسی دوباره
کوشش برای اصلاح یک فرآیند بجای دگرگون کردن آن
بی توجهی به فرآیند کار
هر اقدامی « بجز طراحی دوبارۀ فرایندها» را می توان به فراموشی سپرد
بی اعتنایی به ارزشها و اعتقادات کارکنان
به نتایج مختصر راضی شدن
زود تسلیم شدن
جا دادن موانع در صدر تعریف مشکلات و دیدگاه مهندسی دوباره
فرهنگ سازمانی کنونی و گرایشهای مدیریت را مانع آغاز مهندسی دوباره قرار دادن
انتظار برای افتادن مهندسی دوباره از پایین سازمان
گماشتن رهبری که مهندسی دوباره را نمی شناسد
تنگ نظری در تخصیص منابع
دفن طرح مهندسی دوباره در میان دیگر برنامه های شرکت
پخش تواناییها در میان برنامه های بی شمار مهندسی دوباره
کوشش به انجام مهندسی دوباره در یکی دوسال آخر خدمت مدیر عامل
کوتاهی در باز شناختن مهندسی دوباره از دیگر برنامه های بهسازی
تمرکز انحصاری بر طراحی
کوشش به راضی نگه داشتن همگان
عقب نشینی در برابر مخالفان دگرگونی ها
بدرازا کشانیدن برنامه
سخن آخر
پرسشهای خوانندگان

  • مایکل همر
  • عبدالرضا رضایی نژاد
  • 370
  • هشتم
  • 1393
  • 2200
  • 978-964-317-253-8
  • 307
مــزایا
مــعایب