کتاب مدیریت در زمان های تغییر

3,000 تومان

بخرید و 60 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

 نوشته : میکل دی.ماجین
ناشر : آدینه
ترجمه : غزاله کاظمی نژاد
24 درس برای رهبری افراد و تیم ها در تغییر

 کتاب مدیریت در زمان های تغییر
24 درس برای رهبری افراد و تیم ها در تغییر
 نوشته : میکل دی.ماجین
 ناشر : آدینه
 ترجمه : غزاله کاظمی نژاد
 شابک : 978-964-8313-30-7
 تعداد صفحات : 112
 شمارگان چاپ : 5000
 نوبت چاپ : داول -1388
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 3000 تومان
 درباره کتاب :
 مدیریت در زمان ها ی تغییر بیان می کند چگونه به نیروی کار خود کمک کنید تا مزایای تغییر و رشد کردن در مسئولیت ها و محیط جدید را درک نمایند. 24 درس و ابزاررهبری در محل کار برای شما تصویری منحصر به فرد از اثر تغییر سازمانی و استراتژی های تفصیلی آن از جمله موارد زیر فراهم می سازد:
درک واکنش های خنثی به تغییر
ارتباطات و شخصیت دهی به مزایای تغییر
جمع آوری سرمایه ها و منابع خود
جدا سازی و شفاف سازی نواحی اثر
ترسیم یک تصویر ثابت از تغییر کنونی
تثبیت اهداف شخصی
دخالـــت دادن اعضای تیم
جلوگیری از شایعات
سنجش و تشویق پیشرفت
 فهرست مطالب :
مدیریت در زمان های تغییر
تنظیم مجدد شخصی برای مدیران: درک نحوه اثر تغییر بر شما
"از- به" را درک کنید
یک واکنش سازنده برگزینید
در جستجوی فرصتها باشید
سرمایه ها و منابع خود را جمع کنید
به اهداف شخصی خود برسید
به حرف خود عمل کنید
به ابهام رفیق شوید
تیم را هدایت کنید: تیم شما چه قدر انطباق پذیر است؟
تصویری از آنچه در حال وقوع است ترسیم کنید
برای یک بازی جدید قوانین جدید بسازید
چیزهایی که هنوز مهمند را به خاطر داشته باشید
تصمیمات بداهه بگیرید، سازش کنید، وفق یابید
پیشرفت را بسنجید و برایش جشن بگیرید
تیم را پاسخگو نگه دارید
آسیاب تولید شایعات را متوقف کنید
اعضای تیم را دخالـــت دهید
در ازای پیشرفت از تیم تقدیر کنید
به افراد ، یک مسیر نشان دهید: به آنها کمک کنید از چیزی که بدان چسبیده اند رها شوند
واکنش های طبیعی در برابر تغییر را درک کنید
به افراد منازعه گر، به طرز خاصی کمک کنید
ابراز همدردی کنید
فعالانه نارضایتی را رفع نمایید
نکات مثبت را به طور دقیق برای افراد توضیح دهید
وظایف مثبت را به تناسب افراد تعیین کنید
افراد را تشویق کنید گذشته را به فراموشی بسپارند
اگر حق با کـسی است، حمایتش کنید

  • انتشارات آدینه
  • میکل دی.ماجین
  • غزاله کاظمی نژاد
  • 160
  • اول
  • 1388
  • 5000
  • 978-964-8313-30-7
  • 112
مــزایا
مــعایب