کتاب مدیریت عملکرد

3,000 تومان

بخرید و 60 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته : رابرت بکال
ناشر : آدینه
ترجمه : علی زینی
24 درس برای بهبود عملکرد

 کتاب مدیریت عملکرد
24 درس برای بهبود عملکرد
 نوشته : رابرت بکال
 ناشر : آدینه
 ترجمه : علی زینی
 شابک : 978-964-8313-37-6
 تعداد صفحات : 112
 شمارگان چاپ : 5000
 نوبت چاپ : اول -1388
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 3000 تومان
 درباره کتاب :
همراه شدن با نکات مندرج در این کتاب مبنی بر دستیابی به سطوح عملکردی که به نظر غیرقابل حصول می باشند،
ابزارهای هدف گرا و رایج لازم برای تحریک بهره وری در هر محیطی را فراهم می سازد. در این کتاب به دانش لازم برای موارد زیر دست خواهید یافت:
مدرن سازی تفکر خود
کار با کارمندان
تعیین مشوق های عملکردی
برنامه ریزی دقیق با اهداف شفاف
انجام بازنگری های اثر بخش
شناسایی دلایل
شناسایی موفقیت
استفاده از ارتباطات گروهی
مدیریت تعارضات
مستند سازی عملکرد
توسعه کارمندان
بهبود مستمر سیستم
این کتاب به شما کمک می کند تا بهره وری کارمندان را افزایش داده، انگیزه را بهبود بخشید وعملکرد فردی کارکنان را با اهداف سازمان هم راستا نمایید.
 فهرست مطالب :
مدیریت عملکرد
افکار خود را به روز کنید
مزایا را شناسایی کنید
عملکرد را مدیریت کنید
با کارکنان کار کنید
با دقت و با اهداف روشن، برنامه ریزی کنید
اهداف کارمندان را تنظیم کنید
مشوق های عملکردی تعیین نمایید
همیشه در دسترس باشید
بر ارتباطات متمرکز شوید
از ارتباطات رو در رو استفاده کنید
از خطرات ناشی از امتیازبندی بپرهیزید
کارمندان را رتبه بندی نکنید
برای ارزشیابی آماده شوید
جلسه بازبینی را از جای مناسبی شروع کنید
علت ها را شناسایی کنید
موفقیت را تصدیق نمایید
از ارتباطات اشتراکی استفاده کنید
بر رفتار و نتایج متمرکز شوید
در رابطه با عملکرد صریح باشید
تعارضات را با ظرافت مدیریت کنید
نظم را به صورت تدریجی اعمال کنید
عملکرد را مستند نمایید
کارمندان را توسعه دهید
سیستم خود را به طور پیوسته بهبود بخشید

  • انتشارات آدینه
  • رابرت باکال
  • علی زینی
  • 159
  • اول
  • 1388
  • 5000
  • 978-964-8313-37-6
  • 112
مــزایا
مــعایب