کتاب ده راز زندگی استثنایی

13,000 تومان

بخرید و 260 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

 نوشته : آرتور کالیاندرو
ناشر : تلاش
ترجمه : بهزاد رحمتی
ده گام ساده برای رسیدن به یک زندگی موفق و شاد

 کتاب ده راز زندگی استثنایی
 نوشته : آرتور کالیاندرو
 ناشر : تلاش
 ترجمه : بهزاد رحمتی
 شابک : 978-600-5791-12-9
 تعداد صفحات : 151
 شمارگان چاپ : 3000
 نوبت چاپ : اول -1390
 لیتوگرافی : برنا
 قیمت پشت جلد : 13000 تومان
 درباره کتاب :
 رازهای زندگی استثنایی چنان بدیهی و آشکار هستند که هیچشخصدر مواجهه و ذهن مشغولی با آنها دستخوش حیرت و ناآشنایی نمی شود.برای مثال گام هایی چون اتخاذ یک نگرش مثبت ، برخورداری از عطوفت پایدار و فراگیر، ایستادگی در برابر موانع و گذر از گذشته از جمله این رازهای دهگانه ساده هستند که فرد با اعمال این ظرایف در زندگیش به سادگی از برخورداری های دنیوی و اخروی بهره مند می شود.
 فهرست مطالب :
مقدمه
فصل اول – آیندتان چیزی جز گذشته تان نیست
فصل دوم – به قدرت درونی تان چنگ بزنید
فصل سوم – با نوع دوستی دگرگون شوید
فصل چهارم – به سوی آرامش بال بگشائید
فصل پنجم – از گذشته در گذشته و به آینده نظر دوزید
فصل ششم – تعصب و پیش داوری را از خود دور کنید
فصل هفتم – با پذیرش خطر برنده شوید
فصل هشتم – به یک قدرت برتر متصل شوید
فصل نهم – منظم و منضبط باشید
فصل دهم – به ندای پیشگامی و رهبری پاسخ دهید

  • انتشارات تلاش
  • آرتور کالیاندرو
  • بهزاد رحمتی
  • 194
  • اول
  • 1390
  • 3000
  • 978-600-5791-12-9
  • 151
مــزایا
مــعایب