کتاب شیفته ی مشتری

9,000 تومان

بخرید و 180 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

 نوشته : کن بلانچارد
ناشر : رسا
ترجمه : علی محمد گودرزی-امیر توفیقی
روان شناسی رفتار مشتری

 کتاب شیفته ی مشتری
 نوشته : کن بلانچارد-جیم بالارد-فرد فینچ
 ناشر : رسا
 ترجمه : علی محمد گودرزی-امیر توفیقی
 شابک : 978-964-317-623-1
 تعداد صفحات : 276
 شمارگان چاپ : 1000
 نوبت چاپ : چهارم - 1392
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 9000 تومان
 درباره کتاب :
« در تاریخ طولانی انتشار کتاب و آثار مدیریتی، هیچشخصنتوانسته است به روشنی و وضوح کن بلانچارد، اصول مدیریت سودآور و روشنفکرانه را استخراج و تشریح کند. این بار او به همراه جیم بالارد و فرد فینچ، بهترین کتاب در حوزۀ خدمات رسانی به مشتری ها، یعنی شیفتۀ مشتری! را ارائه می دهد.هرچند که عنوان آن نمی تواند منعکـس کنندۀ بحث های عمیق و پرشوری باشد که در صفحات آن مطرح شده اند»
«رهبران فرهیخته و دگراندیش می دانند که داشتن منافع قابل قبول و کارمندان با انگیزه، جمع بین نقیضین نیست و می توان به هر دو دست یافت. این کتاب بیانگر این مطلب است که چگونه می توان از طریق داشتن نیروی کار با انگیزه و فعال به موفقیت مالی و رهبری بازار دست یافت.
کن ملروز، مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره
 فهرست مطالب :
مقدمه مترجم
 بخش 1 : یک شروع مجدد
فصل اول : ملاقات اوم! با مدیر یک دقیقه ای
فصل دوم : تاریخچۀ مختصری از نام تجاری اوم!
 بخش 2 : چگونه یک شرکت مشتری مدار به طریق درست ایجاد کنیم
چهارمین قدم
فصل سوم : گام اول: هدف درستی انتخاب کنید
فصل چهارم : گام دوم: با مشتری هایتان درست رفتار کنید
فصل پنجم : گام سوم: با افرادتان درست برخورد کنید
فصل ششم : گام چهارم: درست رهبری کنید
 بخش 3 : گام های بعدی
فصل هفتم  : بالاترین مانع شکـستن رمز مشتری شیدایی
فصل هشتم : انتخاب با شماست راه اوم! یا راه نادرست
قدردانی و سپاس
درباره نویسندگان کتاب
خدمات

  • انتشارات رسا
  • کنت بلانچارد
  • امیرر توفیقی-علی محمد گودرزی
  • 330
  • چهارم
  • 1392
  • 1000
  • 978-964-317-623-1
  • 276
مــزایا
مــعایب