کتاب راهنمایی های پدر پولدار برای سرمایه گذاری

28,000 تومان

بخرید و 560 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته : رابرت کیوساکی
ناشر: آوین
ترجمه : ناهید سپهرپور
ثروتمندان در چه زمینه هایی سرمایه گذاری می کنند

 کتاب راهنمایی های پدر پولدار برای سرمایه گذاری
 نوشته : رابرت کیوساکی
 ناشر : آوین
 ترجمه : ناهید سپهرپور
 شابک : 978-964-8148-45-9
 تعداد صفحات : 456
 شمارگان چاپ : 1500
 نوبت چاپ : چهارم -1395
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 28000 تومان
 درباره کتاب :
 40 سال قبل در حالی که در ساحل ایستاده بودم، بالاخره این شهامت را پیدا کردم که از پدر پولدارم بپرسم:«چه طور است که شما می توانید 10 جریب زمین در ناحیه بسیار گران قیمت رو به اقیانوس بخرید اما پدر من نمی تواند؟» آن گاه، پدر پولدارم دستش را روی شانه من گذاشت و پاسخی به من داد که هرگز فراموش نکرده ام.
شما با خواندن این کتاب،سرمایه گذاری مهمی انجام می دهید، خواه با آن موافق باشید یا نه،خواه آن را درک کنید یا نه و خواه هرگز هیچ یک از این اطلاعات را به کار بگیرید یا نه. در دنیای امروز که هم چنان در حال تغییر است مهم ترین سرمایه گذاری که می توانید انجام دهید،سرمایه گذاری در آموزش مداوم و جستو جوی ایده های جدید است. بنابراین به جست و جو و به چالش کشیدن ایده های قدیمی تان ادامه دهید...
 فهرست مطالب :
«مقدمه» در این کتاب چه چیزی خواهید آموخت؟
 مرحله اول:آیا شما به لحاظ ذهنی برای سرمایه گذارشدن مهیا هستید؟
1 – باید در چه زمینه ای سرمایه گذاری کنم؟
2 – ایجاد بنیانی از ثروت
3 – درس سرمایه گذاری شماره 1
4 - درس سرمایه گذاری شماره 2
5 - درس سرمایه گذاری شماره 3
6 - درس سرمایه گذاری شماره 4
7 - درس سرمایه گذاری شماره 5
8 - درس سرمایه گذاری شماره 6
9 - درس سرمایه گذاری شماره 7
10 - درس سرمایه گذاری شماره 8
11 - درس سرمایه گذاری شماره 9
12 - درس سرمایه گذاری شماره 10
13- درس سرمایه گذاری شماره 11
14 - درس سرمایه گذاری شماره 12
15 - درس سرمایه گذاری شماره 13
16 - درس سرمایه گذاری شماره 14
17 - درس سرمایه گذاری شماره 15
18 - درس سرمایه گذاری شماره 16
19 – معماری 10/90
 مرحله دوم: می خواهید چه نوع سرمایه گذاری شوید؟
20 – حل کردن معماری 10/20
21 – گروه های سرمایه گذاران پدر پولدار
22 – سرمایه گذار معتبر
23 – سرمایه دار صلاحیت دار
24 – سرمایه گذار خبره
25 – سرمایه گذار درونی
26 – سرمایه گذار پایانی
27 – چگونه به سرعت ثروتمند شویم
28 – شغل خود را حفظ کنید و هم چنان ثروتمند شوید
29 – روحیه کار آفرینی
 مرحله سوم: چگونه یک کـسب و کار قوی می سازید؟
30 – چرا کـسب و کار ایجاد می کنیم؟
31 – مثلث مالکیت کـسب و کار- سرمایه گذار
32 – مدیریت گردش پول
33 – مدیریت ارتباطات
34 – مدیریت سیستم ها
35 – مدیریت قانونی
36 – مدیریت محصول
 مرحله چهارم: سرمایه گذار خبره چه کـسی است؟
37 – سرمایه گذار خبره چگونه می اندیشد؟
38 – تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری ها
39 – سرمایه گذار پایانی
40- آیا شما میلیاردر بعدی هستید؟
41 – چرا ثروتمندان ور شکـست می شوند؟
 مرحله پنجم: پس دادن
42 – آیا آماده پس دادن هستید؟
سخن آخر

  • انتشارات آوین
  • رابرت کیوساکی ( Robert Kiyosaki )
  • ناهید سپهرپور
  • 666
  • چهارم
  • 1395
  • 1500
  • 978-964-8148-45-9
  • 456
مــزایا
مــعایب