کتاب رهبران فوق العاده

3,000 تومان

بخرید و 60 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته : جان اچ.زنگر-جوزف فولکمن
ناشر : آدینه
ترجمه : غزاله کاظمی نژاد
کلیدهای تبدیل شدن به یک رهبر تمام عیار

 کتاب رهبران فوق العاده
 نوشته : جان اچ.زنگر-جوزف فولکمن
 ناشر : آدینه
 ترجمه : غزاله کاظمی نژاد
 شابک : 978-964-8313-36-9
 تعداد صفحات : 112
 شمارگان چاپ : 5000
 نوبت چاپ : اول- 1388
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 3000 تومان
 درباره کتاب :
 بر اساس تحقیقات تجربی قوی، کتاب رهبران فوق العاده، کلیدهای تبدیل شدن به یک رهبر فوق العاده را ارائه می کند و نشان می دهد چگونه و چرا باید بر نقاط قوت اصلی خود به جای تصحیح نقاط ضعف، متمرکز شوید. این کتاب به شایستگی های ضروری و دستورالعمل های رهبری اثر بخش می پردازد، از جمله:
تمرکز بر نتایج
ترویج مهارت های میان فردی
هدایت تغییر سازمانی
یادگیری از اشتباهات
توسعه نیروی انسانی
ایجاد روابط مثبت
برخورد باز در قبال ایده های جدید
رفع نقایص مهلک
اتخاذ رویکرد غیر خطی
مسئول بودن
این کتاب نشان می دهد چگونه به توسعه و پیاده سازی مهارت های مورد نیاز برای کـسب احترام و پشتیبانی افرادتان بپردازید، بهره وری و عملکرد فردی را ارتقا دهید و در موفقیت دراز مدت سازمان، مشارکت جویید.
 فهرست مطالب :
رهبری فوق العاده
رهبران ساخته می شوند
رهبران بزرگ تفاوت بزرگ ایجاد می کنند
رهبران خوب را عالی کنید
خیمه رهبری را بالا ببرید
شخصیت جوهر رهبری است
رهبران باید قابلیت شخصی داشته باشند
بر نتایج تمرکز کنید
مهارت های میان فردی را ارتقاء دهید
تغییر سازمانی را هدایت کنید
نقاط مطبوع رهبری را پیدا کنید
بر ساختن نقاط قوت تمرکز کنید
سه تا پنج نقطه قوت خود را ارتقاء دهید
از هاله نورانی استفاده کنید
به دنبال ترکیبات قدرتمندی از صلاحیت ها باشید
معایب مهلک را برطرف کنید
از اشتباهات درس بگیرید
روابط مثبت بسازید
پذیرای ایده های جدید باشید
مسئولیت پذیر باشید
پیشگام باشید
از بازخورد درس بگیرید
از روش غیر خطی استفاده کنید
در جهت ارتقاء مهارتهای رهبری گام بردارید
افرادتان را رشد دهید

  • انتشارات آدینه
  • جان اچ زنگر-جوزف فولکمن
  • غزاله کاظمی نژاد
  • 158
  • اول
  • 1388
  • 5000
  • 978-964-8313-36-9
  • 112
مــزایا
مــعایب