کتاب نخستین گام های مدیریت

12,000 تومان

بخرید و 240 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته : لورن بی.بلکر - گری اس.تاپچیک
ناشر : رسا
ترجمه : محمد گذر آبادی
مدیریت را از کجا آغاز کنیم؟

 کتاب نخستین گام های مدیریت
 نوشته : لورن بی.بلکر - گری اس.تاپچیک
 ناشر : رسا
 ترجمه : محمد گذر آبادی
 شابک : 978-964-317-632-0
 تعداد صفحات : 292
 شمارگان چاپ : 2200
 نوبت چاپ : دوم -1390
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 12000 تومان
 درباره کتاب :
یک اثر حقیقتاً کلاسیک با تیراژ 200000 نسخه. ویراست جدید و بسط یافتۀ کتاب همچنان بهترین راهنما برای تازه کار در انجام مسئولیت های خود کمک کرده است... و حالا می تواند یاری گر شما هم باشد! این اثر روشن و فشرده حاوی تمام اصولی است که برای موفقیت نیاز دارید، با توصیه های غیر قابل چشم پوشی دربارۀ موضوعاتی مثل استخدام و اخراج، رهبری،ایجاد انگیزه و فشارهای وارد بر مدیر. علاوه بر این، ویراست پنجم و کاملاً به روز شدۀ کتاب به شما می آموزد که چگونه اعتماد دیگران را جلب کنید، شنوندۀ فعال باشید، بر جمع متنوعی از افراد مدیریت کنید، کار ارزیابی عملکرد را به انجام برسانید، و بسیاری از چالش ها و مسائل دیگری را که در کار مدیریت با آنها مواجه اید حل و فصل نمایید.
این کتاب کلاسیک و مهارت پرور، با سبک جذاب و سهل الوصول خود، ابزاری اساسی برای تبدیل شدن به مدیری کارآمد و با اعتماد به نفس است.
نظرات ستایش آمیز در مورد ویراست چهارم نخستین گام های مدیریت:
«دارای نوعی سادگی خوشایند... بلکر 30 سال تجربۀ مدیریتی خود را در کتاب خوشخوان و آکنده از بصیرت جمع کرده... نه فقط برای مدیران تازه کار، بلکه برای تمام مدیران با هر میزانی از سابقه.»
میامی هرالد
«هزاران مدیر، سال های متمادی، فوت و فن حرفۀ خود را از این کتاب پرفروش و تراز اول دربارۀ مهارت های مدیریتی فراگرفته اند... سرشار از اطلاعات تخصصی در مورد تمام وجوه بنیادی این حرفه»
دیتون دیلی نیوز
 فهرست مطالب :
پیشگفتار
سپاسگزاری
مقدمه
 بخش یکم: قرار است گروهی را رهبری کنید
1 مسیر منتهی به مدیریت
2 آغاز به کار
3 جلب اعتماد
4 قدرشناسی خود را نشان دهید
5 گوش دادن فعال
6 کار یک تازه مدیر و مسائلی که باید از آنها اجتناب کرد
7 ارتباط با مدیران ارشد
8 انتخاب یک سبک شخصی در مدیریت
9 ایجاد روحیه ی جمعی
 بخش دوم: انجام وظایف جدید
10 مدیریت بر کارمندان مسئله ساز
11 استخدام و مصاحبه
12 آموزش اعضای گروه
13 مدیریت تحول: غلبه بر مقاومت
14 برخورد انضباطی با کارمندان
15 «خدای من! هیچکـس را نمی توانم اخراج کنم!»
16 داشتن اطلاعات حقوقی
 بخش سوم: کار کردن با دیگران و ایجاد رابطه
17 هیچ رازی نیست
18 بخش منابع انسانی
19 مفهوم وفاداری در دوران معاصر
20 آیا چیزی به اسم ایجاد انگیزه وجود دارد؟
21 شکاف نسل ها
 بخش چهارم: شرح وظایف، ارزیابی عملکرد،مدیریت حقوق
22 نوشتن شرح وظایف
23 انجام ارزیابی عملکرد
24 مدیریت حقوق
 بخش پنج: پرورش مهارت های مدیریتی
25 داشتن هوش هیجانی
26 داشتن «خود انگاره» مثبت
27 مدیریت زمان
28 کلام مکتوب
29 باغ انگور
30 بهترین دوست شما: تفویض
31 قریحه ی طنز
32 شرکت در جلسات و اداره آنها
33 ایستادن در وسط صحنه: نقش سخنرانی در پیشرفت شغلی
 بخش ششم: آدم بی نقض
34 مقابله با فشار
35 داشتن تعادل در زندگی
36 با کلاس بودن
نتیجه گیری

  • انتشارات رسا
  • لورن بی.بلکر - گری اس.تاپچیک
  • محمد گذرآبادی
  • 357
  • دوم
  • 1390
  • 2200
  • 978-964-317-632-0
  • 292
مــزایا
مــعایب